Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

Pápež František: Miništranti misionári.Takých vás chce Ježiš!

Aké je pekné zistiť, že viera nám dáva vyjsť zo seba,
z našej izolácie, a práve tým, že nás napĺňa
radosťou z priateľstva s Kristom Pánom,
posúva nás smerom k ostatným,
čím sa prirodzene stávame misionármi!
Miništranti misionári: Takých vás chce Ježiš!

Vy, drahí miništranti, čím bližší budete k oltáru,
čím viac budete pamätať na dialóg s Ježišom
v každodennej modlitbe, tým viac sa budete
sýtiť Slovom a Telom Pána a tým viac
budete schopní ísť k blížnym prinášajúc im dar,
ktorý ste dostali, s entuziazmom dávajúc
zo seba radosť, ktorá vám bola darovaná.

Ďakujem vám za vašu ochotu slúžiť pri Pánovom oltári,
robiac z tejto služby cvičisko výchovy
k viere a láske k blížnemu.
Ďakujem, že ste tiež začali odpovedať Pánovi
ako prorok Izaiáš: «Tu som, pošli mňa» (Iz 6,8)."