Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

Zamyslenia

 V tejto rubrike budú uverejňované články na zamyslenie s duchovnou a poučnou tematiokou. 

zamyslenia

Veríme, že sa vám budú páčiť, kedže vo väčšine prípadoch ide o príbehy, ktorých autori sú veľmi známi.

 

 

 

 

  

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08July

Ako lepšie poznať pápeža Františka

Prinášame Vám animovaný film o pápežovi Františkovi, vďaka ktorému sa dozviete z jeho života o niečo viac. /Jeho život Vám viac priblíži zvukový komentár/...

06July

Modlitba dieťaťa dnešnej doby

 

Drahý Ježišu,
dnes Ťa chcem poprosiť o jednu zvláštnu vec.
Dovoľ mi stať sa televízorom.
Chcel by som sa cítiť tak, ako sa cíti televízor u nás.

30June

Zmluva je podpísaná a On neplánuje dať výpoveď

„Ja [Pavol] som sa stal jej [cirkvi] služobníkom podľa Božieho povolania, ktorý som dostal pre vás, aby som vám priniesol Božie slovo vo svojej plnosti, tajomstvo, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté, … a ním je Kristus vo vás, nádej slávy.“         Kol 1, 25-27

Sú dve reality. Jedna viditeľná a druhá neviditeľná. Od čias Adama je najťažšou ľudskou úlohou žiť podľa reality neviditeľnej. Prečo? Jednoducho preto,lebo Satan robí všetko preto, aby kresťania žili podľa toho, čo vidia. Keď sa ťa niekto spýta, „Kto si?“, čo mu odpovieš? Pravdepodobne sa mu predstavíš, povieš, kde bývaš, čo robíš, aké máš vzdelanie. Asi ťa nenapadne povedať mu, že si Boží syn alebo dcéra, do ktorého je Otec bezhlavo zamilovaný a nič to nemôže zmeniť.

25June

Sv. Peter a Pavol

 

peter+pavol

 V tejto úvahe sa zamyslíme nad duchovným otcovstvom.

Čítania nám ukazujú, ako ho prežíval sv. Pavol a ako sa vlastne dá k nemu
dopracovať, ako to môžeme vidieť na príklade sv. Petra. Pozreli by sme sa najprv na apoštola Petra. Kristus mu kladie zvláštnu otázku: „Peter, miluješ ma väčšmi ako títo?“ Má to byť akési nové vyvolenie, povolanie, položené na základe Petrovej lásky ku Kristovi. Ide o ovce, o zverený ľud, ale otázka je stavaná na veľkosť lásky k Bohu, k Ježišovi. Ježiš sa nepýta Petra predovšetkým na jeho lásku k ovečkám a baránkom, ale prednostne na jeho lásku k Nemu. Aj keď stále platí to, čo tvrdí Duch Svätý v liste apoštola Jána: „Kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.“ 

25June

Otcov prísľub pre teba

„ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj.“   Sk 1,8

jezis na Zemi

Predtým, ako Ježiš odišiel do nebies, povedal učeníkom, aby „čakali na Otcov prísľub“. (Sk 1,4) V Biblii sú tisíce prísľubov, takže o ktorom to hovoril?

Prvotná cirkev vedela, o ktorom prísľube Ježiš hovorí, pretože to svojim učeníkom povedal, „A keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie: "O ktorom ste počuli odo mňa, že Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým."“ (Sk 1,4-5) Ježiš hovoril o krste, ktorým krstí Duch (Sk 2,1-4).

17April

Začalo sa veľkonočné trojdnie

Pristole

Dnešným Zeleným štvrtkom sa začína Veľkonočné posvätné trojdnie alebo triduum – Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota. Všetky dni majú bohatý liturgický obsah a symboliku. Je to spoločné pomenovanie troch dní, v ktorých si cirkev pripomína Kristovu smrť na Veľký piatok, Krista uloženého v hrobe na Bielu sobotu a Kristovo zmŕtvychvstanie na Veľkonočnú nedeľu.

Podstatou Zeleného štvrtka je spomienka na ustanovenie Sviatosti Oltárnej i sviatosti kňazstva. Na Zelený štvrtok predpoludním biskupi slúžia sväté omše so všetkými kňazmi svojich diecéz, táto svätá omša sa nazýva Missa chrismatis. Pri omšiach posväcujú tri druhy oleja: krizmu, olej katechumenov a olej chorých. Olej je znamením sily. V liturgii sa olej používa pri krste, birmovaní, sviatosti pomazania chorých a pri vysvätení kňazov. Pomazanie katechumenov olejom má byť znamením posily v boji so zlým duchom. Pri udeľovaní sviatosti pomazania chorých sa používa olej nemocných (Oleum infirmórum). Olej má tiež liečivé účinky - tlmí bolesť. Sviatosť pomazania chorých posilňuje chorých na duši i na tele, mierni ich bolesť a úzkosť. Krizma je olej, do ktorého sú primiešané voňavé prísady. U Izraelitov a iných vtedajších národov uvádzali kráľov do úradov tak, že ich pomazali olejom. Aj slovo Kristus pochádza z gréčtiny (Christos) a znamená Pomazaný (po hebrejsky znie toto slovo Mesiáš).

Vo štvrtok večer slávil Ježiš poslednú večeru so svojimi učeníkmi. V tento večer ustanovil dve sviatosti: kňazstva a eucharistie, resp. premenil chlieb a víno na svoje telo a krv. Súčasne takto odovzdal apoštolom kňazskú moc so slovami:„Toto robte na moju pamiatku.“

Na Zelený štvrtok sa večerná svätá omša slávi na pamiatku ustanovenia Sviatosti oltárnej, známa je tiež obradom umývania nôh 12 mužom. Obrad pochádza z čias svätého Gregora Veľkého, ktorý denne hostil 12 žobrákov. Týmto dňom, ktorý dostal svoje pomenovanie pravdepodobne podľa zelene v Getsemanskej záhrade, kde sa Ježiš Kristus modlil pred svojím zatknutím, sa začína veľkonočné trojdnie. Vo štvrtok prestávajú zvoniť zvony ako znak spoluúčasti s utrpením Krista. Ich zvuk sa ozve až na slávnostnú Glóriu na vigíliu vzkriesenia na Bielu sobotu. Po skončení omše si kresťania pripomínajú Ježiša, ako v Getsemanskej záhrade bdie v modlitbe. Apoštoli od únavy zaspali a Ježiš zostal sám. Túto udalosť symbolizuje nielen otvorený prázdny svätostánok, zhasnuté večné svetlo pred ním, ale aj obnažovanie oltárov a odnášanie všetkých predmetov z nich.

Zdroj: SITA

15April

Nosíš na sebe kráľovskú pečať

„V ňom ste boli aj vy … označení pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého.“         Ef 1,13duch svaty-pecat

„Sphragízō“ (zapečatiť) znamená označiť vlastníctvom a dokonale zabezpečiť pomocou autority vlastníka. Pečať v biblických časoch slúžila ako právne záväzný podpis, ktorý zaručoval prísľuby a obsah toho, čo bolo zapečatené. Slúžila ako náhrada mena dotyčného a keď ju niekto videl, hneď vedel, komu zapečatená vec patrí. Označovala vlastníctvo.

01March

Pôst so Svätým Otcom Františkom

Nový projekt KBS - Pôst so Svätým Otcom Františkom 

Už o týždeň sa začne nový projekt Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Pôst so Svätým Otcom Františkom. Od 4. marca (deň pred Popolcovou stredou) do 21. apríla 2014 budú môcť záujemcovia získať po registrácii na stránke post.kbs.sk každý deň na e-mail myšlienku od Svätého Otca. Po minulotýždňovom oznámení možnosti prihlásiť sa do projektu už túto ponuku využilo viac než 1 500 ľudí. Cieľom aktivity, ktorú spúšťa KBS po prvýkrát, je pomôcť duchovne sa pripraviť na vzkriesenie Krista. 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na stránke post.kbs.sk. Stačí uviesť meno, e-mail, informáciu, odkiaľ získali o projekte informáciu a verifikačný kód. Po odoslaní im príde do e-mailu autorizačná správa, ktorú je nutné potvrdiť. Po jej potvrdení už budú prihláseným po spustení projektu do e-mailu automaticky prichádzať myšlienky Svätého Otca. Sú na rozličné duchovné témy. Svätý Otec ich povedal v čase, keď pôsobil ako arcibiskup v argentínskom hlavnom meste. Druhú časť tvoria zamyslenia po jeho zvolení za pápeža. 

Projekt Pôst so Svätým Otcom Františkom nadväzuje na interaktívne putovanie relikvie svätého vierozvestcu Konštantína - Cyrila po viacerých slovenských komunitách v USA a Kanade, ktoré bolo možné tiež on-line podporiť, a zamyslenia biskupov na adventné a vianočné témy. Hlavným partnerom projektu je Výveska.sk. Mediálnymi partnermi projektu sú TK KBS, Televízia LUX, Rádio LUMEN a SLOVO.