Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

Zamyslenia

 V tejto rubrike budú uverejňované články na zamyslenie s duchovnou a poučnou tematiokou. 

zamyslenia

Veríme, že sa vám budú páčiť, kedže vo väčšine prípadoch ide o príbehy, ktorých autori sú veľmi známi.

 

 

 

 

  

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30October

Slávnosť všetkých svätých

Čo si predstavíme pri slove svätosť? Neobzerajme sa po sochách a obrazoch so svätožiarami okolo hlavy. Neťukajme si po čele, pretože svätosť nie je bláznovstvo a svätí nie sú nenormálni ľudia. Naopak. 

03August

Žiješ vo víťazstve aj keď to nevidíš

„Vy, deti moje, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi.“   1 Jn 4,4

Priateľu, vieš, že náš život je životom vo víťazstve? Boh ti „vždy dáva víťazstvo“ (2 Kor 2,14). To víťazstvo je tvoje, patrí tebe, pretože si „v Kristovi“. Neexistuje víťazstvo bez Ježiša a s Ním je všetko vždy víťazstvom.

30May

Viera a vďačnosť

Úryvok z evanjelia:

Stalo sa na jeho ceste do Jeruzalema, že prechádzal pomedzi Samáriu a Galileu. Keď vchádzal do ktorejsi dediny. Išlo mu naproti desať malomocných mužov. Zďaleka zastali a hlasno kričali: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“ Keď ich uvidel, povedal: „Choďte, ukážte sa kňazom!“ A stalo sa, že ako šli, boli očistení. Keď jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu. A to bol Samaritán. Ježiš na to povedal: „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati kde sú? Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu?“ A jemu povedal: „Vstaň a choď, tvoja viera ťa zachránila.“

29May

Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv

Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv (Božie Telo)

 

V jednej z nádherných vatikánskych sál sa nachádza Rafaelova freska “Omša v Bolsene”, na ktorej v prostriedku nad mohutným oltárom vidieť kňaza, ktorý slúži sv. omšu, vpredu kľačí pápež a a viacero ľudí uprene hľadí na posvätnú Hostiu, ktorú užasnutý slúžiaci kňaz drží v rukách: je to Hostia viac červená ako biela a kvapkajú z nej kvapky krvi… Ide tu o chýrny zázrak z Bolsena (pri Orviete) z roku 1263, ktorý dal podnet vzniku slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, čiže Božieho Tela.

19May

Verím v Ducha Svätého

Turíce sú pre kresťanov sviatkom Ducha Svätého, tretej osoby Najsvätejšej Trojice. Duch Svätý je označovaný ako samostatná osoba vedľa Otca a Syna až v Novom zákone. Ježiš hovorí apoštolom: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ (Mt 28, 19) Podľa Nového zákona spĺňa Duch Svätý trojakú úlohu: voči Ježišovi, voči Cirkvi a voči Každému jednému kresťanovi.

25April

Sviatosť Eucharistie

 Eucharistia je vrcholom kresťanského života. Eucharistia bola ustanovená večer

eucharistia_obrazok_benulka.jpg

 pred umučením, preto je nazývaná aj Pánova večera. 
Emauzskí učeníci Ježiša  spoznali Ježiša práve pri lámaní chleba a on im v tom zmizol, čo bolo symbolickým zvýraznením jeho prítomnosti v Eucharistii. Ježiš pri poslednej večeri povedal: "Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás" a "Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás" (Lk 22,19-20).

06April

Nedeľa Božieho milosrdenstva

 Medzi rôznymi formami pobožnosti, ktoré nám zanechala sv. Faustína, zaujíma osobitné miesto sviatok Božieho milosrdenstva. Vyplýva to nie natoľko z počtu zjavení, ktoré mu boli venované, ako skôr z množstva prisľúbení, ktoré Ježiš spojil so slávením tohto sviatku. 
V pondelok vo Veľkom týždni 17. apríla 1933 dal Ježiš sv. Faustíne poučenie, akým spôsobom sa má uctievať jeho milosrdenstvo, a opísal jej úlohu, ktorú má splniť na sviatok Božieho milosrdenstva – prejsť celý svet a privádzať zomdlené duše k prameňu jeho milosrdenstva. 

23March

Veľkonočné zamyslenie

  

„Ježiš bol vydaný za naše hriechy a vzkriesený pre naše                ospravedlnenie.“

Biblia hovorí, že Kristus bol vydaný za naše hriechy a vzkriesený pre naše ospravedlnenie. Možno už vieš, že Ježiš zomrel za naše hriechy, ale vieš i to, prečo ho Boh vzkriesil z mŕtvych?