Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

Zamyslenia

 V tejto rubrike budú uverejňované články na zamyslenie s duchovnou a poučnou tematiokou. 

zamyslenia

Veríme, že sa vám budú páčiť, kedže vo väčšine prípadoch ide o príbehy, ktorých autori sú veľmi známi.

 

 

 

 

  

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22March

Boh má o tebe dobrý názor

„Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil.“    Ž 8,5

Ako posledného na šiesty deň stvoril Boh človeka. Všetky zvieratá pred ním „obliekol“. Boli pokryté srsťou, perím, šupinami. Jedine človek bol nahý. No predsa svoju nahotu nevnímal. To preto, lebo bol ovenčený, obkolesený (hebr. „aw-tar’“), oblečený do Božej slávy (Ž 8,5). Adam tento odev, Božiu slávu stratil svojim hriechom a zrazu uvidel, že je nahý (Gen 8,5).

21March

Nicejsko-carihradské vyznanie viery

 Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme,
sveta viditeľného i neviditeľného.
Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho,
zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;
Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého,
splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom:
skrze neho bolo všetko stvorené.
On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies.
A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom.
Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný,
ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma.
A vystúpil do neba,sedí po pravici Otca.
A znova príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca.
Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna.
Jemu sa zároveň s Otcom a Synom vzdáva poklona a sláva.
On hovoril ústami prorokov.
Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev.
Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov.
A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.
23February

Modlitba k sv. Cyrilovi a Metodovi

 Všemohúci a večný Bože,

ty si našim predkom poslal svätého Cyrila a Metoda,

aby ich priviedli k pravej viere.

22February

V mojich očiach máš cenu

Ježiš hovorí: "V mojich očiach máš cenu." 

Každý človek/dieťa ako vy a ja bolo stvorené pre veľký zámer, milovať a byť milovaný. Písma nám oznamujú Božie slová prorokovi: „Zavolal som ťa tvojím menom, si môj a máš cenu v mojich očiach, milujem ťa.“

15February

Rozprávka alebo skutočnosť?

Možno si už čítal rozprávku bratov Grimovcov o krasnej princezne Rapunzel. Pokúsim sa Ti ju prerozprávať.

11February

Ježišova najhlbšia túžba

 Jeho túžba znie: "Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno - ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa."

(Jn 17, 21-23)

10February

Boh neexistuje?

Jeden muž prišiel ku kaderníkovi, aby sa dal ostrihať a oholiť ako zvyčajne. Začali sa zhovárať, rozprávali sa o mnohých rozličných veciach a témách. Zrazu sa zvrtla reč na tému BOH. Kaderník vraví: