Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

Zamyslenia

 V tejto rubrike budú uverejňované články na zamyslenie s duchovnou a poučnou tematiokou. 

zamyslenia

Veríme, že sa vám budú páčiť, kedže vo väčšine prípadoch ide o príbehy, ktorých autori sú veľmi známi.

 

 

 

 

  

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08November

Čo je tajomstvo šťastia?

>>> Lk 17, 26-30 <<<

most

 

Ako bolo za dní Noema,
tak bude aj za dní Syna človeka.

Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa keď Noe vošiel do korába.
Tu prišla potopa a zahubila všetkých.


Podobne ako to bolo za dní Lóta: ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali
ale v deň, keď Lot odišiel zo Sodomy,
spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili.
Priam tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka.

 

Chlapec sa pýtal mudrca: "Čo je tajomstvo šťastia?"

13October

"Ja som vás zo sveta vyvolil, preto vás svet nenávidí" Jn 15, 19

Drahá Filotea, len čo sa tvoji známi dozvedia, že si sa rozhodla žiť dokonalejším náboženským životom, začnú si robiť všelijaké poznámky. Budú na teba vplývať zaliečavými alebo uštipačnými a pohrdlivými rečami. Horší z nich označia tvoj znemený spôsob života za svätuškárstvo a nerozum a budú sa z toho len uškŕňať. Povedia, že si nepochodila v spoločnosti, že si v spoločnosti nemožná, a preto si sa utiahla a vedieš naoko nábožný život.

19August

Modlitba za mier a zmierenie medzi národmi

modlitby-za-mier-a-zmierenie-medzi-narodmiVšemohúci Bože,
voláme ťa naším Otcom, pretože veríme,
že sa skláňaš k nám ako k svojim deťom.
Vieme, že túžiš po tom, aby sme na zemi žili v pokoji
a v tvojej láske a posielaš nám Ducha Svätého,
aby nám dával silu prekonávať hriech
a vytvárať jednotu.

13August

Namiesto kriku láskavosť

Starý farmár sa pokúšal skrotiť divokého a nespokojného poníka. Chcel ho prinútiť, aby ťahal náklad. Nepomohla však ani bitka, ani nadávky. Jeho žena, ktorá každý deň cez okno pozorovala, ako sa mužovi nedarí, rozhodla sa skúsiť to inak.

08August

Prikázaný sviatok a pokrstený človek

Prikázaný sviatok, čo to znamená pre mňa ako pokrsteného človeka?

Kódex kánonického práva z roku 1983 v príslušných kánonoch o sviatkoch hovorí:
Kán. 1247 - V nedeľu a v iné prikázané sviatky sú veriaci povinní zúčastniť sa na omši; okrem toho sa majú zdržiavať takých prác a činností, ktoré prekážajú vo vzdávaní kultu Bohu, v radosti vlastnej dňu Pána alebo povinnému duševnému a telesnému oddychu.
Kán. 1248 - § 1.Prikázaniu zúčastniť sa na omši zadosťučiní, kto je prítomný na omši, kdekoľvek sa slávi v katolíckom obrade buď v sám sviatočný deň, alebo večer predchádzajúceho dňa.

03August

Vážme si svojich blízkych

Jeden muž sa zastavil v kvetinárstve, aby objednal doručenie zásielky kytice kvetov pre svoju matku, ktorá žila v meste vzdialenom asi dvesto kilometrov. Keď vystúpil z auta, všimol si mladé dievča, ktoré sedelo na okraji chodníka a plakalo.

27July

Hľadanie Božieho kráľovstva

„Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: "Čo budeme jesť?" alebo: "Čo budeme piť?" alebo: "Čo si oblečieme?"! Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“

Mt 6, 31-33

15July

Ježiš nám odovzdal svoju moc a autoritu

„Ježiš pristúpil k nim a povedal im: "Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda …“       Mt 28, 18-19

Keď Boh stvoril zem, odovzdal človeku moc vládnuť na všetkým na zemi (Gn 1,26). No keď človek zhrešil, odovzdal túto moc Satanovi, ktorý sa takto stal pánom tohto sveta. Satan so sebou priniesol choroby, chudobu, útlak, bolesť, stratu a smrť. Pokazil a kazí všetko, čo môže.

Možno sa pýtaš, prečo Boh nechytil diabla pod krk a nevyhodil ho zo záhrady?“