Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

Zo stretka

                 Opakovanie je matkou múdrosti.

ministrant-obl

Týmto výrokom sa preslávil Jan Amos Komenský a určite vedel, prečo to povedal

a nie nadarmo sa to už vyše tristo rokov traduje medzi ľuďmi.

Tak teda my ti umožníme prostredníctvom tejto rubriky opakovať si to,

čo sme si hovorili na stretkách a tak si upevňuješ fakty a vzdelávaš sa. 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                          

16May

Dobrodružná miništrantská výprava

P5011571Začiatok mája, vonku sa pomaly „zletnieva" – ideálny čas na relax v horskom prostredí. To isté sme si povedali aj my, seredskí miništranti, a tak sme sa rozhodli, že predĺžený víkend strávime spolu v malebnom mestečku Smolenice v srdci Malých Karpát.
Celá táto dobrodružná výprava začala v piatok 1. mája o 7:52 hod., kedy sme nastúpili na vlak smer Trnava a potom smer Smolenice. Okolo jedenástej sme konečne dorazili na miesto.

21April

Stretko o bohoslužobných odevoch

Na aprílovom stretku sme si čo to povedali o liturgickom odeve kňaza, o jeho význame aj o tom, z čoho daný odev vznikol a čo symbolizuje.

21April

Stretko o latinských názvoch častí sv. omše

Časti svätej omše majú svoje mená. V slovenčine sú to niekedy aj viacslovné pomenovania. Každá časť svätej omše má však svoj vlastný latinský názov, ktorý poznajú všade vo svete. A práve to bolo témou marcového stretka. 

29March

Schémy usporiadania miništrantov cez veľkonočné trojdnie

 schemy velkanoc 0

22February

Stretko o misáli (II. časť)

Na februárovom miništrantskom stretku sme sa hlbšie oboznámili s misálom. Ukázali sme si, podľa čoho sú jednotlivé modlitby zoradené a ako sa v ňom máme orientovať. Na úvod sme si najprv zopakovali to, čo sme sa naučili na minulom stretku a tiež sme si spoločne oprášili svoje vedomosti týkajúce sa liturgického roku a štruktúry svätej omše, pretože tieto znalosti sú pre bezproblémovú manipuláciu s misálom veľmi dôležité. Okrem toho sme si ukázali aj starý tridentský misál, ktorý sa používal pred rokom 1970. Mohli sme si ho chytiť, zalistovať v ňom, a tak sme si mohli lepšie predstaviť, čo museli ovládať miništranti kedysi.

18February

Stretko o misáli (I. časť)

Na januárovom miništrantskom stretku sme rozoberali misál ako tú najväčšiu a najdôležitejšiu knihu, ktorá sa pri svätej omši používa. Porozprávali sme si niečo o jeho histórii, o tom, ako sa misál vyvíjal a predstavili sme si aj jeho úvodnú časť.

07March

Stretko o Cirkvi a jej poslaní

 Na marcovom miništrantskom stretku sme si pripomenuli a povedali si o zmenách v liturgických úkonoch a po úvode sme sa rozprávali o téme, ktorá nadväzovala na predchádzajúce stretnutie.

 

CIRKEV A JEJ POSLANIE

Cirkev má nadprirodzené poslanie. Dal jej ho sám Ježiš Kristus slovami: „Pas moje baránky! Pas moje ovce!“ aj slovami: „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

Cirkev má svoje právne, liturgické, morálne a iné normy a pravidlá. Týmito jednotlivými normami, pravidlami a predpismi sa zaoberá veda, ktorú nazývame TEOLÓGIA.

10February

Stretko o pápežoch 20. a 21. storočia

Autor článku: Andrej

Na februárovom miništrantskom stretku sme si ukázali a povedali si o zmenách v liturgických úkonoch a po úvode sme sa rozprávali o trocha nezvyčajnej téme, no zato veľmi zaujímavej. Po nasýtení našich žalúdkov koláčmi od p. kaplána a pizzou od nášho miništranta Tomáša sme sa mohli naplno venovať tejto zaujímavej téme.