Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

Duch Svätý osoba Božej Trojice, odlišnú od Otca a Syna, zároveň však s nimi rovnakej podstaty.

Obrazy a symboly Ducha Svätého sa počas dvoch tisícročí vnímania jeho pôsobenia veľmi nezmenili. Keďže presne nevieme, ako si predstaviť Ducha Svätého (nikto ho predsa nevidel tak zreteľne ako apoštoli Ježiša), využívame iba obrazy, ktoré používajú svätopisci vo Sv. Písme: holubica, oheň, svetlo, pečať, Boží prst, ruka, oblak, voda, pomazanie. Duch Svätý však nie je vo svojej podstate ani jedna z týchto vecí – on nie je holubica, nie je oheň, nie je svetlo, pečať, nejaký prst, ruka, oblak, voda či pomazanie. Duch Svätý je v prvom rade osoba a všetky symboly, ktorými si pomáhame, sú iba prejavy konania a pôsobenia tejto osoby.

Ak totiž niektorý svätopisec hovorí o Duchu Svätom, vždy používa slovíčko „akoby“

zoslanie ds

 alebo „v podobe“ napr.:
•    „Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden.“ 
•    Zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“
Teda nikdy nikto z apoštolov ani zo svätopiscov netvrdil, že Duch Svätý je holubica, či oheň. Vždy sa iba pokúšali opísať jeho pôsobenie, ktoré cítili, alebo jeho prejavy, ktoré videli, no keďže nevedeli presne ľudskými slovami opísať, čo sa deje, použili iba obraz so slovíčkom „akoby“.
Teda tak, ako si osobou ty, či ja, ako je osobou Ježiš či Otec a môžeme sa k nim obracať so slovíčkom „TY“, presne tak sa môžeme a máme obracať aj na Ducha Svätého - ako na živú, milujúcu, konajúcu osobu, ktorá nám ako osoba aj odpovedá svojím „JA“. Vynikajúco to vyjadril ruský ikonopisec Rubľov vo svojej ikone Najsvätejšej Trojice, kde všetky tri osoby zobrazil ako mladíkov s rôznymi vlastnosťami a s rôznymi vzťahmi k ostatným dvom osobám v trojici. Duch Svätý teda nie je neurčitá energia, fluidum medzi Otcom a Synom... Nie, nie a ešte raz nie! Duch Svätý je niekto, nie niečo... 
V spoločenstve Trojice Božských osôb má Duch Svätá dokonca, podľa slov samotného Ježiša, veľmi osobité originálne jedinečné miesto - je najnežnejšou osobou z Trojice, na ktorú nedajú ani Ježiš ani Otec dopustiť a chránia ju ako praví džentlmeni - ako niekoho pre nich veľmi vzácneho a milovaného. Vypočujte si, s akou láskou a zanietenosťou Ježiš chráni Ducha Svätého: „Preto vám hovorím: Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí. Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku ani v budúcom.” (Mt 12, 31-32) 

duch svaty