Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

Na januárovom miništrantskom stretku sme rozoberali misál ako tú najväčšiu a najdôležitejšiu knihu, ktorá sa pri svätej omši používa. Porozprávali sme si niečo o jeho histórii, o tom, ako sa misál vyvíjal a predstavili sme si aj jeho úvodnú časť.

 Všeobecne o misáli

Misál je tá najväčšia, najhrubšia a najťažšia kniha, ktorá sa v kostole nachádza a pri svätej omši používa. Ak by vám padla na nohu, mohla by vám ju isto aj zlomiť! Prečo je taká ťažká? Nuž, lebo musí spĺňať viacero podmienok, ktoré jej „pridávajú“ na váhe. Duchovnej i hmotnej. Tak si povedzme o nej základné údaje:

 1.   Obsahuje všetky liturgické modlitby na celý liturgický rok.
 2.   Sleduje a sprevádza každú časť svätej omše.
3.   Sú v nej všetky liturgické smernice a pokyny. Teda v tejto knihe je uvedené všetko, čo treba pri jednotlivých slávnostiach či pri jednotlivých úkonoch počas týchto slávnosti robiť. No nielen to! Je tam aj zaznamenané, ako to treba robiť. 
 4.   Kniha je logicky skĺbená a v praxi ľahko ovládateľná. Preto usporiadanie modlitieb je prehľadné, aby sa v nej dalo ľahko orientovať.
 5.   Jednotlivé obdobia liturgického roku sú vhodne oddelené.
 6.   Na knihu sú kladené aj vysoké estetické požiadavky - písmena musia byť dostatočné veľké, aby sa dalo z nej dobre čítať. 
7.   Jednotlivé stránky misála musia byť z kvalitného papiera, aby sa kniha raz dva nezamastila. 
8.   Stránky musia byť spolu dobre zošité, aby nelietali krížom-krážom a nerobili neliturgický chaos. 
9.   Obal knihy musí byť pevný. Misál je kniha, ktorá by mala vydržať aj niekoľko desiatok rokov, a je dôležité, aby sa rýchlo nerozsypala. 
10.  Nuž, a tak sa nečudujme, že počet strán tejto knihy sa blíži k číslu 1300 a váha tej našej sa blíži skoro k piatim kilám.

 

História a vývoj

A ako vôbec misál vznikol a ako sa vyvíjal? Nuž, v začiatku sa pri slávení svätej omše používali improvizované texty. Slová premenenia však boli už od začiatku jasné a presne definované. Sú uvedené v evanjeliách a aj v Skutkoch apoštolov. Prvý historik Cirkvi, svätý Lukáš, nám ich tu dôkladne zapísal.

Texty používané počas svätých omší sa čoskoro zjednocovali a vytvárali sa z nich tematické zväzky. Boli v nich modlitby, liturgické čítania na jednotlivé dni, ba aj liturgické pokyny na slúženie svätej omše. Postupom času v Cirkvi na Západe prevládol Rímsky obrad. Termín môžeme vysvetliť, že išlo o Rímsky spôsob slávenia svätej omše. Tieto rímske predpisy na slúženie svätej omše sa dostali aj do liturgických kníh. A tak spomínané liturgické zväzky sa časom dali do jednej knihy. Po Tridentskom koncile (1545-1563) dostala názov Rímsky misál. (Missale Romanum). Slovo misál je odvodené od slova missa (omša). (Takže by sme titul tejto knihy hádam mohli preložiť aj ako Rímska omša.) Od roku 1570 sa stal záväzným pre celú rímsko-katolícku Cirkev. Tento misál sa prakticky používal bez zmeny 400 rokov.

Na Druhom Vatikánskom koncile (1962-1965) sa mnohé liturgické slávenia i štruktúra svätej omše upravili. Samozrejme, že to podstatné, to nemenné tam zostalo. No niektoré časti sa upravili najmä takým spôsobom, aby slávenie bolo zrozumiteľnejšie, prehľadnejšie a aby sa do svätej omše mohli omnoho viac zapojiť aj prítomní ľudia. Biblické čítania sa oddelili a vznikli lekcionáre. A tak v roku 1970 je na svete nový, obnovený Rímsky misál. Jeho podoba je taká, ako ju poznáte dnes aj vy.

 

Čo sa nachádza v úvode?

1.   Krátke predstavenie misálu od Slovenskej liturgickej komisie.

2.   Vyjadrenia Posvätnej kongregácie pre sviatosti a bohoslužbu, ktorá sídli vo Vatikáne o tom, že slovenský preklad je správny a môže sa používať.

3.   Vtedajší svätý otec Pavol VI. vydal k misálu Apoštolskú konštitúciu, ktorou sa vyhlasuje platnosť Rímskeho misála. Aj tá sa nachádza v úvode tejto vzácnej knihy.

4.   Potom sú tam detailné praktické smernice, z ktorých sa neustále čerpá, a ktoré nás upozorňujú, ako správne slúžiť Bohu pri oltári. (Ak by ste náhodou niečo nevedeli okolo služby pri oltári, istotne tam nájdete radu, ako doriešiť svoj problém.)

5.   V tejto časti misála sa nachádza aj Všeobecný kalendár Rímskej Cirkvi a osobitný kalendár diecéz na Slovensku. Čo by v ňom bolo? Po mesiaci i po dňoch je tam napísané aká slávnosť, sviatok či spomienka sa v ten ktorý deň slávi v celej Cirkvi alebo mimoriadne na Slovensku.

 

Áno, toto všetko sa v misáli nachádza. A nielen to. V jeho predstavovaní však budeme pokračovať na budúcom stretku. 

 

misal