Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

Na februárovom miništrantskom stretku sme sa hlbšie oboznámili s misálom. Ukázali sme si, podľa čoho sú jednotlivé modlitby zoradené a ako sa v ňom máme orientovať. Na úvod sme si najprv zopakovali to, čo sme sa naučili na minulom stretku a tiež sme si spoločne oprášili svoje vedomosti týkajúce sa liturgického roku a štruktúry svätej omše, pretože tieto znalosti sú pre bezproblémovú manipuláciu s misálom veľmi dôležité. Okrem toho sme si ukázali aj starý tridentský misál, ktorý sa používal pred rokom 1970. Mohli sme si ho chytiť, zalistovať v ňom, a tak sme si mohli lepšie predstaviť, čo museli ovládať miništranti kedysi.

Ako teda s misálom správne narábať?

Hlavné otázky, ktoré by mali toho, kto pripravuje misál sprevádzať, sú:

1.   Aký máme liturgický rok? (A, B, C)

2.   Aké je obdobie liturgického roku? (advent, pôst,...)

3.   Pripadá na dnes nejaká slávnosť? (Narodenie Pána, Nepoškvrnené počatie Panny Márie,...)

4.   Na koho si dnes v Cirkvi spomíname? (svätý don Bosco, Panna Mária,...)

5.   Aká bude pieseň vďaky (prefácia)? (O mučeníkoch, nedeľná,...)

6.   Ktorá eucharistická modlitba sa dnes použije? (druhá, tretia, za rozličné potreby,...)

 

Ako pripraviť správnu prefáciu?
Svätci vždy napodobňovali Pána Ježiša. V čom? V tom, že sa snažili osvojiť si pohľad na život taký, aký mal On. Chceli milovať ako On. Chceli konať ako On. A čo konal náš Spasiteľ? Pán Ježiš liečil, kázal, vyučoval, vychovával, vyháňal zlých duchov, nasycoval ľudí, staral sa o tých najchudobnejších, obetoval za nás svoj život... A čo robili svätci? Jedni kázali a starali sa o duše druhých (ako napríklad svätý Anton), druhí vyučovali (ako svätý Tomáš Akvinský, svätá Terézia Avilská), ďalší sa obetovali službou pre chorých (svätý Kamil, svätá Alžbeta Uhorská), mnohí vychovávali mládež a ľudové vrstvy (ako svätý don Bosco, svätá Uršuľa), iní vyháňali zlých duchov vysluhovaním sviatosti zmierenia (svätý páter Pio, svätý Ján Mária Vianney), veľký počet svätcov šírilo vieru na misiách (svätý František Xaverský), ďalší svedčili o pravom Bohu obetovaním života (svätý Tarzícius, patrón nás, miništrantov, a iní mučeníci)... A tak popri tom, že mali v srdci veľkú lásku, osvedčili sa aj v nejakej činnosti, ktorú robil aj Pán Ježiš. Podľa toho sa k menu svätcov pridáva aj vlastnosť, titul, charakteristika, ktorá ich najviac vystihuje. V nej pôsobili alebo vynikali. To si musíme pri príprave textov na svätú omšu všímať.

 

Spomenieme si niektoré: kňaz, biskup, pápež, misionár, vychovávateľ, kazateľ, (teda ide o pastierov cirkvi), učiteľ cirkvi, rehoľník, panna, svätec (myslí sa na Bohu milú činnosť rôzneho druhu), apoštol,... Takto sú zoradení v misáli: apoštoli, svätí, mučeníci, pastieri Cirkvi, panny, rehoľníci... Načo je to dobré? Nuž na prípravu piesní vďaky, čiže prefácii, ktoré sa použijú pri svätej omši.

 

V misáli pred týmito prefáciami nájdete ešte ďalšie. Podľa hierarchie a liturgického obdobia. Ako nasledujú? Adventné, Vianočné, Pôstne, Veľkonočné, Nedeľné, o Eucharistii, k Panne Márii, k anjelom, k svätému Jozefovi. Potom nasledujú prefácie k sviatkom: apoštolov, svätých, mučeníkov, pastierov Cirkvi, panien a rehoľníkov, spoločné pre svätých, o zosnulých. Ak ovládate toto poradie, tak zrazu viete, či máte ísť v listovaní dozadu, či dopredu. A to je v momentoch, kedy ide o čas (napríklad v priebehu omše pri oltári), nesmierne dôležité.

 

Kde sa nachádzajú jednotlivé modlitby?

Je dobré vedieť, kde sa nachádzajú ďalšie meniace sa modlitby pre jednotlivých svätcov. Sú v druhej časti misála. Svätci sú usporiadaní podľa kalendára. Začína sa od januára a zoznam končí v decembri. Takže ako nám ubieha rok, môžeme sledovať, na ktorý deň pripadne ten ktorý svätec.

V tejto súvislosti musíme vedieť, že spomienka na niektorých svätcov sa slávi len v niektorej oblasti či len v niektorom národe a zase iní svätci sa slávia v celej Cirkvi. Závisí to od významnosti konkrétneho svätca. Tak napríklad u nás sa slávi spomienka na svätého Svorada a Benedikta, pustovníkov. Ale v Maďarsku veruže o nich veľa nevedia. Nuž a tiež platí, že hoci je svätec známy po celom svete, na niektorých je len ľubovoľná spomienka a na iných je spomienka povinná.

Platí to aj o sviatkoch. Niektoré sú prikázané, iné nie.

Podľa záväznosti slávenia rozlišujeme:

prikázaný sviatok (býva aj slávnosťou),

slávnosť (nemusí byť prikázaným sviatkom),

sviatok,

spomienka,

ľubovoľná spomienka,

féria - všedný deň.

Toto poradie je veľmi dôležité, pretože nám určuje, či sa vo svätej omši použije Glória a Krédo, prípadne iné dôležité prvky.

 

Keď si osvojíme všetky tieto vedomosti a naučíme sa ich uplatňovať v praxi, ovládať misál bude pre nás hračka.

 

Missale Romanum Pustet