Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

Na aprílovom stretku sme si čo to povedali o liturgickom odeve kňaza, o jeho význame aj o tom, z čoho daný odev vznikol a čo symbolizuje.

 

Medzi klasické oblečenie a doplnky kňaza a biskupa patrí:

Reverenda - je odev siahajúci od ramien až po členky. Najčastejšie je čiernej farby. Prípadné

farebné doplnky (červený pás, gombíky...) označujú úrad, ktorý dotyčná osoba zastáva v Cirkvi. Pápež nosí reverendu bielej farby. Reverendu kňazovi na svätú omšu netreba

pripravovať. Tú máva väčšinou oblečenú na sebe.

Kňazská košeľa - je košeľa, ktorá má svoj typický strih. Golier kňazskej košele je upravený tak, aby sa doň dal zasunúť kňazský kolárik. Ak je kňaz v kňazskej košeli, tak niekedy hovoríme, že je v "kňazskom civile".

Kolárik - je malý, biely, podlhovastý predmet z umelej hmoty. Je symbolom čistoty. Jeho nosením sa navonok dáva najavo, že osoba (kňaz, bohoslovec) je zasvätený Bohu a že sa z plných síl snaží čnostne, sväto i čisto žiť.

Solideo – je malá okrúhla pokrývka hlavy. Kňaz nosí solideo čiernej farby, biskupi fialovej farby, kardináli červenej farby a pápež bielej farby. Môžeme vidieť tiež solideo čierne lemované fialovou niťou, to nosia kňazi s titulom monsignore.

Biret - je kňazská hranatá pokrývka hlavy s troma výstupkami a strapcom. Podľa druhu a farby biretu sa dá rozoznať kto je kto - aký stupeň svätenia prijal ten ktorý kňaz. Kňaz nosí biret čiernej farby s tromi rohmi a so strapcom, kňazi s titulom monsignore nosia biret čierny s fialovým strapcom. Biskupikanonici a cirkevní súdni vikári s titulom monsignore nosia biret fialovej farby so strapcom. Kardináli nosia biret červenej farby bez strapca. Niektorí rehoľníci potom používajú birety inej farby, napr. premonštráti nosia biret biely so štyrmi rohmi. Miništranti môžu tiež používať Biret čiernej farby so strapcom a štyrmi rohmi (používajú ho väčšinou pri pohreboch).

Pektorál – náprsný kríž, ktorý nosí na reverende biskup.

Taška a módne doplnky - isté je, že nemajú byť krikľavé, svetské, super značkové, pútajúce pozornosť... Ale naopak. Majú byť farebne zladené s oblekom a skromné.

Habit - je rehoľný neliturgický odev, ktorý siaha od ramien po členky. Každá rehoľa má svoj typický odev (farba, strih, doplnky).


Bohoslužobné oblečenie a doplnky kňaza a biskupa:

Tunika, alba - je dlhá biela košeľa, ktorá siaha od ramien až po zem. Vznikla z tradičnej starodávnej tuniky, ktorú nosievali muži i ženy. Je symbolom čistoty duše, ktorá je v stave milosti. Môže byť zdobená, pričom ozdoby vyjadrujú posväcujúcu milosť.

Humerál - je látka, ktorá sa používa v prípade, ak alba nezakrýva šaty okolo krku. Vznikol z rímskej šatky, ktorú si ľudia z vyšších vrstiev uväzovali cez ramená a krk. Mala aj praktický význam - zdržiavala pot. Dnes v oblečení symbolizuje čisté a múdre myšlienky.

Štóla - je úzky, umelecký ozdobený pás látky. Symbolizuje kňazskú moc. Vyvinula sa zo židovskej prikrývky hlavy, ktorá sa používala pri modlitbe a ktorá sa časom presunula na krk a plecia. V dávnych rímskych časoch bola aj znamením autority a dôstojnosti verejných činiteľov. V liturgii symbolizuje autoritu, dôstojnosť a moc kňazstva.

Diakoni nosia štólu prehodenú cez ľavé plece a zviazanú pri pravom boku, čo symbolizuje, že ich kňazská moc ešte nie je úplná. Kňazi majú štólu voľne spustenú z oboch pliec, čo symbolizuje plnosť ich kňazskej moci.

Cingulum - je povraz alebo pás, ktorým sa prepáše alba okolo pása, aby neprekážala pri liturgických úkonoch. Používa sa ak je alba príliš voľná. Cingulum v duchovnom význame predstavuje kontrolu nad žiadostivosťou tela.

Poznáme dva druhy cingula. Prvým je biely povraz, ktorým si kňaz prepáše albu pred sv. omšou a druhým je čierny (kňazi), fialový (biskupi), červený (kardináli) alebo biely (pápež) hodvábny pás, ktorý sa nosí na reverende
Liturgické rúcho, ornát (z lat. ornatus - ozdobný, vyšperkovaný) - je vrchný liturgický 
odev, ktorý používa kňaz pri slávení svätej omše. Ornát vznikol z vrchného plášťa, ktorý nosili ľudia v dávnych časoch. Oblieka sa na ostatné liturgické oblečenia a je považovaný za symbol lásky, ktorá zakrýva množstvo hriechov (Porov. 1 Pt 4, 8). Ornát sleduje farby daného liturgického obdobia a musí byť farebne zladený so štólou.

Superpelícia (hovorovo superka) - je biela košeľa so širokými rukávmi a hranatým výrezom okolo krku. Vznikla z praktických dôvodov skrátením alby a preto sa používa tam, kde alba nie je potrebná. Duchovná symbolika superpelície je ako u alby: vyjadruje čistotu duše.

Pluviál (z lat. pluviale - daždivý) - je dlhý ozdobný plášť. Používa sa pri procesiách,

sprievodoch, požehnaniach, pohreboch a iných obradoch. Ale nepoužíva sa pri svätej omši.

Pluviál je pôvodne oblečenie kniežat a kráľov. Nemá žiadne všeobecne prijímané symboly.

Vélum (hovorovo náplecné vélum) - je široký ozdobný pruh látky, ktorý zakrýva ramená a ruky kňaza pri požehnaní Oltárnou sviatosťou. Zvýrazňuje slávnostnosť danej chvíle a úctu k Najsvätejšej Oltárnej sviatosti.

Dalmatika – liturgický odev diakona.
Berla (pastorál) – je
znakom, že biskup je strážca stáda (veriacich). Prináleži k biskupským insígniám a je znakom pastierskej moci biskupa.Biskup dostávaberlu na znak pastierskej moci pri biskupskej vysviacke a nosí ju pri liturgických obradoch v ľavej ruke, na konci je zahrotená do slimáka, čo vyjadruje, že moc diecézneho biskupa je obmedzená rímskym biskupom. To znamená, že diecézny biskup nemá až takú moc ako pápež, je mu podriadený. Pápež má berlu zakončenú krížom, je teda najvyšším zástupcom Krista na zemi.

Pálium - je pevná stuha z ovčej vlny kruhového tvaru asi 5cmširoká, má dva voľné konce visiace na hruď a na chrbát, je zdobená 6 krížmi vyšitými čiernym hodvábom, a je súčasťou liturgického odevu pápeža arcibiskupov metropolitov latinskej cirkvi. Nosí sa na omšovom ornáte.
Mitra – liturgická pokrývka hlavy biskupa. Symbolizuje biskupskú moc.

 

Každá súčasť kňazského odevu má svoju symboliku a svoj význam, a preto je dobré túto symboliku poznať.