Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

                    VERBOVANIE DO VOJSKA

verbovanie

Na verbovanie boli viaceré spôsoby, ale poviem vám, nebolo to nič príjemné. Ešte za čias vašich prapradedov do dediny či mesta prišli verbovači a bubnovaním na vojenský bubon vzbudili pozornosť. Keď sa ľudia zhromaždili, veliteľ sa rozkričal:

„Dáva sa na známosť, že keď sa niektorý chlap prihlási k vojsku, dostane uniformu, výstroj, koňa, žold a iné výhody... Ba aj vína bude mať nadostač. Budú ho obdivovať dievčatá a získa si slávu.“ Sľubovali hory-doly, len aby niekoho zlákali. Mnohí nad nimi kývli rukou, ale našli sa aj takí, čo išli s nimi.

Ale bol aj iný spôsob: Richtárovi prišla listina, že ich dedina musí dodať do vojska toľko a toľko chlapov. Richtár robil, čo mohol. Väčšinou začal tým, že presviedčal starých mládencov. Ak tí odmietli, išiel aj za inými. Ale ak sa nik nenašiel, prišli vojaci, pochytali potrebný počet mladých mužov a nasilu ich obliekli do uniformy. A už boli ich vojakmi. Ak by im niektorý zdúchol, bol považovaný za zbabelca. A trest pre zbabelcov bol aj ten najvyšší – smrť. 

 

 

                ZVOLÁVANIE PÁNOM JEŽIŠOM

verbovanie jezis

Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete; aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.                            

     Mt 4, 18-22.

 

 

POROVNANIE

Vidíte, aký obrovský rozdiel je medzi verbovačkou a pozvaním? Vojaci verbujú k vojsku sľubmi, cez peniaze, prefíkane aj nasilu. V hurhaji útočia na nízke ľudské chúťky a ponúkajú hriešne vízie. Pán Ježiš naopak. Dáva jemné, slobodné, inteligentné ponuky. To je jeho štýl. Lebo medzi Bohom a človekom to vždy funguje tak, že Boh povoláva a človek slobodne odpovedá alebo, žiaľ, neodpovedá. Boh volá rôznym spôsobom, ale nikdy nenúti. V prípade apoštolov to bolo priamo, osobne: „Poďte za mnou...“ Apoštoli odpovedali a nebanovali. Zažili úžasné dobrodružstva a nakoniec sa dostali do neba. Na večné časy.