Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

Zo stretka

                 Opakovanie je matkou múdrosti.

ministrant-obl

Týmto výrokom sa preslávil Jan Amos Komenský a určite vedel, prečo to povedal

a nie nadarmo sa to už vyše tristo rokov traduje medzi ľuďmi.

Tak teda my ti umožníme prostredníctvom tejto rubriky opakovať si to,

čo sme si hovorili na stretkách a tak si upevňuješ fakty a vzdelávaš sa. 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                          

11February

Pôstne stretko 4.2.2013

 1. PÔST

Pôstne obdobie, ktorým sa prerušuje Obdobie „cez rok“, je časť liturgického roka Rímskokatolíckej cirkvi vymedzená Popolcovou stredou na jednej strane a Veľkou nocou na strane druhej. Popolcová streda je dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu; kňaz alebo diakon robí popolom znak kríža na čelách veriacich so slovami: „Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš!“, alebo „Kajajte sa a verte evanjeliu!“

Liturgickou farbou pre pôstne obdobie je farba fialová. Zakazuje sa zdobiť oltáre kvetmi a hudobné nástroje sa dovoľujú používať len na udržanie a sprevádzanie spevu. Výnimky: nedeľa Laetare (4. pôstna), slávnosti a sviatky. Až po Veľkonočnú vigíliu sa vo všetkých sláveniach – aj na slávnosti a sviatky – vynecháva spev „aleluja“.

Obsahom prípravy na veľkonočné slávenie v pôstnom období je:

11February

Liturgické úkony v "kocke"

  

Liturgické úkony v kocke

- pri čítaní evanjelia sa miništranti otočia smerom k ambóne.

- tí miništranti, čo idú pre obetné dary sa pod schodami presbytéria iba uklonia hlavou a odídu. Potom keď prídu naspäť, tak sa uklonia keď kňaz položí misku na oltár po obetovaní a následne odídu na svoje miesta.

- pri premenení oznámi zazvonením prísediaci miništrant okamih kedy si kľakneme. Vo všedné dni sa zvoní iba jedným zvoncom a prísediaci miništrant NEPODÁVA zvončeky ostatným miništrantom ! V nedele a prikázané sviatky sa zvoní aj s druhými zvoncami a to zvoní librifer. Tiež nie je vhodné podávanie zvončekov ostatným.

- ďalším bodom omše je obrad prijímania. Miništranti, ktorí budú mať paténu sa určia pred

sv. omšou, no ak nie, tak v žiadnom prípade sa nenahrnú na miništranta, ktorý rozdáva patény.