Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

Zo stretka

                 Opakovanie je matkou múdrosti.

ministrant-obl

Týmto výrokom sa preslávil Jan Amos Komenský a určite vedel, prečo to povedal

a nie nadarmo sa to už vyše tristo rokov traduje medzi ľuďmi.

Tak teda my ti umožníme prostredníctvom tejto rubriky opakovať si to,

čo sme si hovorili na stretkách a tak si upevňuješ fakty a vzdelávaš sa. 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                          

03December

Stretko o sv. Mikulášovi a Advente

1. Sv. Mikuláš

Patrón detí, pekárov, námorníkov, majiteľov záložní, lekárnikov, rybárov.
mikulas 1Svätý Mikuláš bol biskupom v Myre.Narodil sa pravdepodobne v Patare v Lýcii (Malá Ázia). V meste Myra, ktoré ležalo neďaleko mora, sa stal biskupom. Bol známy vďaka svojej mimoriadnej zbožnosti, nadšeniu a zázrakom. Zomrel v Myre. Pochovali ho v biskupskej katedrále.

10September

Úvodné stretko

                    VERBOVANIE DO VOJSKA

verbovanie

Na verbovanie boli viaceré spôsoby, ale poviem vám, nebolo to nič príjemné. Ešte za čias vašich prapradedov do dediny či mesta prišli verbovači a bubnovaním na vojenský bubon vzbudili pozornosť. Keď sa ľudia zhromaždili, veliteľ sa rozkričal:

„Dáva sa na známosť, že keď sa niektorý chlap prihlási k vojsku, dostane uniformu, výstroj, koňa, žold a iné výhody... Ba aj vína bude mať nadostač. Budú ho obdivovať dievčatá a získa si slávu.“ Sľubovali hory-doly, len aby niekoho zlákali. Mnohí nad nimi kývli rukou, ale našli sa aj takí, čo išli s nimi.

10June

Liturgické obdobia

Plagat Liturgicky rok 150x150 p1

03June

Stretko o Duchu Svätom - 3.6.2013

Duch Svätý osoba Božej Trojice, odlišnú od Otca a Syna, zároveň však s nimi rovnakej podstaty.

Obrazy a symboly Ducha Svätého sa počas dvoch tisícročí vnímania jeho pôsobenia veľmi nezmenili. Keďže presne nevieme, ako si predstaviť Ducha Svätého (nikto ho predsa nevidel tak zreteľne ako apoštoli Ježiša), využívame iba obrazy, ktoré používajú svätopisci vo Sv. Písme: holubica, oheň, svetlo, pečať, Boží prst, ruka, oblak, voda, pomazanie. Duch Svätý však nie je vo svojej podstate ani jedna z týchto vecí – on nie je holubica, nie je oheň, nie je svetlo, pečať, nejaký prst, ruka, oblak, voda či pomazanie. Duch Svätý je v prvom rade osoba a všetky symboly, ktorými si pomáhame, sú iba prejavy konania a pôsobenia tejto osoby.

11May

Stretko o svätom Tarzíciovi

 

Slová o prenasledovaní nasledovníkov Pána Ježiša sa začali napĺňať hneď po Ježišovej smrti. Mnohí z kresťanov si ešte bezprostredne pamätali Učiteľa, jeho dobrotu, prisľúbenie večného života a preto neváhali obetovať pre túto vieru aj život. Ďalší si pamätali aj to, že Ježiš im povedal, aby išli do celého sveta a ohlasovali radostnú zvesť aj iným ľuďom. Vplyvom prenasledovania ale aj túžby šíriť radostnú zvesť o spáse sa kresťania rozišli z Palestíny po celom svete. A tak sa kresťanstvo dostalo aj do Ríma – do centra vtedajšieho sveta. V našom pohľade do dejín miništrovania sa zastavme práve tu a v treťom storočí.

24April

Rozbor svätej omše + chyby počas nej

 1. Bohuslužba slova

Sviatosť eucharistie je slávená ako súčasť svätej omše, liturgie, ktorá je zložená z 2 častí: bohoslužby slova a bohoslužby obety. Súčasťou bohoslužby slova sú úvodné obrady, do ktorých patrí prežehnanie, pozdrav, úkon kajúcnosti = vyznanie hriechov, kedy sa bijeme do pŕs podobne ako hriešny mýtnik v Ježišovom podobenstve o pokore, uvedomujúc si svoju hriešnosť a závislosť na Bohu a jeho odpustení, a máme sa pripraviť na slávenie liturgrgie. Nasleduje rozhrešenie kňaza a na to spev (alebo recitácia) "Pane zmiluj sa".  Podobne ako v Dávidovom 51. žalme, kde spieva "Bože zmiluj sa nado mnou pre svoje milosrdenstvo", aj my v tomto speve uznávame závislosť na Bohu a potrebu jeho milosrdenstva. Ak je sviatok - spieva sa glória (spev vychádzajúci zo spevu anjelov zvestujúcich spasiteľa pastierom "Sláva Bohu na výsostiach, a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle"). Celá omša je akýmsi sprítomnením Ježišovho života, teda aj štruktúra omše začína pripomienkou jeho narodenia, a zároveň aj nášho života - preto si pri vstupe do kostola pripomíname náš krst a prežehnávame sa svätenou vodou.

09April

Stretko o sviatkoch vo veľkonočnom období a o miništrovaní

 VEĽKONOČNÉ OBDOBIE

Prvý týždeň po Veľkej noci slávime ako jeden sviatočný deň -

- ako jednu veľkú nedeľu. 
Je to 8-dňová oktáva Kristovho zmŕtvychvstania,

ktorá sa končí Nedeľou Božieho milosrdenstva = 2. veľkonočná nedeľa
 

Vo veľkonočnom období sa stretáme s týmito sviatkami:

11February

Stretko o desatore - 12.1.2013

 Kto to bol MOJŽIŠ ?

„Kto som ja, aby som išiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelitov z Egypta?“

Toto boli slová Mojžiša ( Ex 3, 11 ), keď mu Boh oznámil úlohu pre ktorú si ho vyvolil. Bola to úloha výnimočná a Boh si predsa vybral jednoduchého človeka, o ktorom nám Sväté Písmo hovorí: „...Mojžiš bol veľmi tichý muž, tichší ako všetci ostatní ľudia na svete.“ ( Nm 12, 3 ) 
Boh nepotrebuje ľudí, čo veria vo vlastnú silu a schopnosti, ale ľudí jednoduchých a dôverujúcich, aby sa cez zázraky v ich životoch oslávil. A práve Mojžišova jednoduchosť a pokora ho na ňom najviac zaujala.