Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

O nás a stanovy

 

VITAJ na oficiálnom webe spoločenstva miništrantov v Seredi :) 

web-onas

Táto web stránka je určená predovšetkým pre vnútornú potrebu spoločenstva. Keďže Sereď je zároveň aj dekanátnym mestom, stránka slúži pre informatívne účely a podporu aj pre ostatné miništrantské spoločenstvá v dekanáte. Akékoľvek kopírovanie obsahu a aktivít bez písomného /e-mailom zaslaného/ súhlasu je zakázané, pretože na niektorý obsah sa vzťahujú autorské práva tretích strán! Prosíme preto o rešpektovanie tohto rozhodnutia. Kontaktné informácie pre zaslanie žiadosti o súhlas sú uvedené v rubrike "Info---->Kontakt". Aj vďaka vašej čestnosti budeme vedieť, o ktorú oblasť je záujem a máme ju rozvíjať. (Obmedzenie neplatí pre členov spoločenstva Miništranti Sereď.)

 

 

 

ministrantisr starelogo   HISTÓRIA V SKRATKE:Miništrantská fotka na Mikuláša 2

Práca s miništrantmi sa v našej.farnosti najprv začala formou stretávania sa v skupinkách na miništrantských stretkách. V novodobej histórii sa intenzívne rozbehli počas pôsobenia vdp. Petra Cibiru približne v roku 2009. Vytvorenie podnietil aj vtedajší pán kaplán. Zo začiatku bolo 5 skupín po 6 miništrantov. Tieto skupinky sa nezávisle od seba samostatne stretávali a chýbal tak vzájomný kontakt medzi nimi. 

V roku 2011 nastala výrazná zmena v organizačnej štruktúre a forme miništrantov v Seredi, keďže sa reformoval aj "miništrantský svet" na SR. Výsledkom toho bolo odporúčanie, že aspoň v dekanátom meste musí byť plne začatá pravidelná práca s miništrantmi. V reakcii na to sa u nás vytvorilo komplexné spoločenstvo s vlastnými štruktúrami a metodickým plánom, ktoré vykonávalo toto poslanie a takisto pomáhalo aj ostatným farnostiam v dekanáte s prácou s miništrantmi.

Vzhľadom na tieto skutočnosti  bolo 9. januára 2011 oficiálne založené hnutie - miništrantské spoločenstvo Miništranti Sereď. Prvým vedúcim sa stal vtedajší pán kaplán a štafetu po ňom prebral Andrej Macho, ktorý dovtedy pracoval s Pavlom Fandlim ešte v skupinkách a teraz vedie spoločenstvo aj v súčasnosti.

V roku 2012 začalo spoločenstvo Miništranti Sereď spolupracovať aj s eRkom. eRko v Seredi patrí do celoslovenskej organizácie pracujúcej s deťmi a mládežou. Taktiež sa v tom istom roku uzavrela Dohoda o partnerstve a vzájomnej spolupráci medzi Slovenským miništrantským hnutím, ktoré je našou strešnou organizáciou.

V našej farnosti momentálne vykonáva službu miništranta 41 chlapcov.

 Z toho:   Starší  - 14                                                  

                 Mladší  - 27 

 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA spoločenstva Miništranti Sereď

- Predseda: Andrej Macho

Ceremoniár: Dominik Kišon

- Vedúci Metodickej rady: Mikuláš Šurín

- Vedúci Duchovno-pastoračnej rady: Mgr. Ladislav Mišura

- Akolytát: Jozef K., Martin N., Ján J., Peter K., Tomáš K., Branislav M., Milan C. st. 

 

Stanovy dekanátneho miništrantského spoločenstva Miništranti Sereď

Spoločenstvo Miništranti Sereď zastrešuje od roku 2012 Slovenské miništrantské hnutie na základe Dohody o vzájomnej spolupráci.

Info a obsadenie (klik)
Prečítať Stanovy hnutia Miništranti Sereď....