Naspäť hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
NAJBLIŽŠIE miništrantské STRETKO je 01. 06. 2015 o 16:30 hod. vo farskej klubovni.

MINIŠTROVANIE S DOMINOM 3

III. ročník celoročnej miništrantskej súťaže 2015

Liturgický kalendár

Navigácia

III. ročník súťaže MSD

  dominiksavioOd decembra sa naplno rozbehol 3. ročník súťaže s názvom 
MINIŠTROVANIE S DOMINOM
(so svätým Dominikom Sáviom).

Každá účasť miništranta na svätých omšiach 
i rôznych pobožnostiach je ohodnotená.

A to takto:
-  ranné sv. omše = 4 body
-   večerné sv. omše = 2 body

-  fatimská sobota – účasť na sv. ruženci od 9.00           hod. = 6 bodov
účasť na pobožnostiach a akciách organizovaných miništrantmi (krížová cesta, modlitba ruženca, májové litánie, brigády...)  = 6 bodov

-  účasť na miništrantských stretkách = 10 bodov
- mesačné aktivity – Web kvíz pre starších  a Hlavolamy pre mladších = 20 bodov

Prví piati najpoctivejší miništranti budú ocenení 
a zažijú nezabudnuteľný výlet v zahraničí.
T
akže súťažiť sa určite oplatí.

 

Celoročná súťaž MSD prináša so sebou aj sprievodné akcie a súťaže. Medzi ne patria aj mesačné aktivity pre mladších i starších miništrantov, rôzne výlety a taktiež aj pripravovanú jarnú miništrantskú víkendovku, ktorá sa bude niesť v duchu súťaže S DOMINOM DEJINAMI, kde sa trochu ponoríme aj do histórie.


Súťaž Miništrovanie s Dominom končí 31.05.2015.
 Vyhodnotenie súťaže bude v júni na miništrantskom dni, kedy sa uskutoční buď miništrantský stolno-futbalový turnaj, alebo opekačka. Počas tohto dňa sa budete môcť zabávať aj inak, pretože tento deň bude plný hier a aktivít. 

Na koniec tohto miništrantského dňa sa dozviete, kto sa stáva MINIŠTRANTOM ROKA 2015 a športovci sa dozvedia, kto z nich je v stolnom futbale najlepší. 

Bližšie info o tejto júnovej akcii sa včas dozviete.

 

 

EXTERNÝ ODKAZ
Oficiálny hlavný web spoločenstva MINIŠTRANTI SEREĎ
EXTERNÝ ODKAZ
Oficiálny web farnosti Sereď

Copyright 2013-2019 © MINIŠTRANTI SEREĎ | Všetky práva vyhradené!