Naspäť hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
NAJBLIŽŠIE miništrantské STRETKO je 01. 06. 2015 o 16:30 hod. vo farskej klubovni.

MINIŠTROVANIE S DOMINOM 3

III. ročník celoročnej miništrantskej súťaže 2015

Liturgický kalendár

Navigácia

 • Web kvíz

  V tejto rubrike sa môžete zapojiť do súťaže Miništrovanie s Dominom aj pomocou INTERNETU.webkviz

  Tento rok bude Web kvíz prebiehať iným štýlom.

  Na každý mesiac máme pre Vás pripravených 10 otázok.

  Web kvíz na aktuálny mesiac bude dostupný na vypĺňanie vždy od 11. dňa toho mesiaca.

  Otázky priamo vypĺňaš na našej stránke na svojom počítači 
  a následne ich elektronicky zo stránky automaticky odošleš nám na spracovanie.


  Na miništrantskom stretku v nasledujúcom mesiaci 
  sa dozvieš svoje umiestnenie.
  Web kvíz končí spolu s ročným projektom 31.05.2015.
  BUĎTE FÉROVÍ !!!

    

                   

  Počet článkov:
  6
 • Hlavolamy pre mladších

  Táto mesačná aktivita je určená pre mladších miništrantovteda pre miništrantov do 8 rokov.

  (Do mladšej kategórie sa môžu zaradiť aj miništranti do 10 rokov, no je to pre nich dobrovoľné.)
  Hodnotení budete rovnako ako starší miništranti. Teda plný počet je 10 bodov.
  Na každý mesiac sú pre Vás pripravené dve úlohy.
  (Keď nebudeš niečo vedieť alebo nepochopíš zadanie, tak sa opýtaj rodičov, iných miništrantov, alebo nám napíš mail.)

  Zadanie si buď vytlačíš, alebo len napíšeš správne odpovede na papierik. 

  Tento papierik musí obsahovať hlavne tieto veci: meno a priezvisko; číslo otázky; správna odpoveď

  Splnené úlohy dávaj starším miništrantom alebo nám ich pošli mailom.
  Odpovede zasielaj do posledného dňa v aktuálnom mesiaci.

  Mesačná aktivita bude sprístupnená vždy od 11. dňa aktuálneho mesiaca.

  Hlavolamy končia spolu s ročným projektom 31.05.2015.

  Počet článkov:
  2
EXTERNÝ ODKAZ
Oficiálny hlavný web spoločenstva MINIŠTRANTI SEREĎ
EXTERNÝ ODKAZ
Oficiálny web farnosti Sereď

Copyright 2013-2019 © MINIŠTRANTI SEREĎ | Všetky práva vyhradené!