Naspäť hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
NAJBLIŽŠIE miništrantské STRETKO je 01. 06. 2015 o 16:30 hod. vo farskej klubovni.

MINIŠTROVANIE S DOMINOM 3

III. ročník celoročnej miništrantskej súťaže 2015

Liturgický kalendár

Navigácia

Táto mesačná aktivita je určená pre mladších miništrantovteda pre miništrantov do 8 rokov.

(Do mladšej kategórie sa môžu zaradiť aj miništranti do 10 rokov, no je to pre nich dobrovoľné.)
Hodnotení budete rovnako ako starší miništranti. Teda plný počet je 10 bodov.
Na každý mesiac sú pre Vás pripravené dve úlohy.
(Keď nebudeš niečo vedieť alebo nepochopíš zadanie, tak sa opýtaj rodičov, iných miništrantov, alebo nám napíš mail.)

Zadanie si buď vytlačíš, alebo len napíšeš správne odpovede na papierik. 

Tento papierik musí obsahovať hlavne tieto veci: meno a priezvisko; číslo otázky; správna odpoveď

Splnené úlohy dávaj starším miništrantom alebo nám ich pošli mailom.
Odpovede zasielaj do posledného dňa v aktuálnom mesiaci.

Mesačná aktivita bude sprístupnená vždy od 11. dňa aktuálneho mesiaca.

Hlavolamy končia spolu s ročným projektom 31.05.2015.

Hlavolam pre mladších miništrantov na marec

Dôležité informácie o hlavolamoch pre mladších ako aj o spôsoboch odovzdania odpovedí nájdeš tu: www.ministrantisered.fara.sk/ministrovanie-s-dominom/mesacne-aktivity

 

 

Danko a Natálka si pred Veľkou nocou upratujú izbu. Veru, ešte majú čo robiť. Dobre však vedia, že cez pôst je dôležitejšie dať do poriadku svoje srdce = dušu.

Keď rozpletieš koráliky a usporiadaš kocky podľa nitky, dozvieš sa, že

 

SRDCE TREBA: _ _ _ _ _ _ _ _      _ _      _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _
(zapisuj písmenká od klbka a choď po nitke až po posledné písmenko M.)

 

očisti-si-srdce-600x433

 

 

Hlavolam pre mladších miništrantov na január

Dôležité informácie o hlavolamoch pre mladších ako aj o spôsoboch odovzdania odpovedí nájdeš tu: www.ministrantisered.fara.sk/ministrovanie-s-dominom/mesacne-aktivity

 

Naučme sa od pastierov mať srdce plné viery a dôvery Bohu, naučme sa mať SRDCE: ________,_________,__________,_________,_________.
(správne pospájaj slabiky na každom pastierovi a doplň túto hrubo vyznačenú vetu)

 

Hlavolam-mladsi-december-2014

 

EXTERNÝ ODKAZ
Oficiálny hlavný web spoločenstva MINIŠTRANTI SEREĎ
EXTERNÝ ODKAZ
Oficiálny web farnosti Sereď