Naspäť hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
NAJBLIŽŠIE miništrantské STRETKO je 01. 06. 2015 o 16:30 hod. vo farskej klubovni.

MINIŠTROVANIE S DOMINOM 3

III. ročník celoročnej miništrantskej súťaže 2015

Liturgický kalendár

Navigácia

V tejto rubrike sa môžete zapojiť do súťaže Miništrovanie s Dominom aj pomocou INTERNETU.webkviz

Tento rok bude Web kvíz prebiehať iným štýlom.

Na každý mesiac máme pre Vás pripravených 10 otázok.

Web kvíz na aktuálny mesiac bude dostupný na vypĺňanie vždy od 11. dňa toho mesiaca.

Otázky priamo vypĺňaš na našej stránke na svojom počítači 
a následne ich elektronicky zo stránky automaticky odošleš nám na spracovanie.


Na miništrantskom stretku v nasledujúcom mesiaci 
sa dozvieš svoje umiestnenie.
Web kvíz končí spolu s ročným projektom 31.05.2015.
BUĎTE FÉROVÍ !!!

  

                 

 

 

Viac informácií o tejto mesačnej aktivite tuINFORMÁCIE

 

30.04.2015 sa skončil aprílový web kvíz. Teraz si môžeš pozrieť aké sú správne odpovede.

 

Tvoje umiestnenie je uvedené dolu.

 

 

1.   Ako sa nazýva čierny odev kňaza?

       Reverenda.

 

2.   Čo symbolizuje štóla?

       Kňazskú moc.

 

3.   Čo je cingulum?

        Povraz, ktorým si kňaz prepáše albu (existuje aj čierne cingulum - čierny pás, ktorý sa nosí na reverende).

Čítať ďalej...

Viac informácií o tejto mesačnej aktivite tuINFORMÁCIE

28.02.2015 sa skončil februárový web kvíz. Teraz si môžeš pozrieť aké sú správne odpovede.

Tvoje umiestnenie je uvedené dolu.

 

1)   Ako sa nazýva „predchodca“ súčasného misálu?

(pomôcka: Ukazovali sme si ho aj na februárovom miništrantskom stretku a mali ste možnosť si ho pozrieť a porovnať s misálom, ktorý používame teraz.)
     Tridentský misál      /2 body/

 

2)   V ktorom storočí tento misál vznikol?
     v 16. storočí     /2 body/

 

3)   Ako nasledujú po sebe liturgické obdobia?
Liturgický rok začína Adventom.
     Advent, Vianočné obdobie, Obdobie Cez rok I, Pôstne obdobie, Veľkonočné trojdnie, Veľkonočné obdobie, Obdobie Cez rok II     /2 body/

Čítať ďalej...

Viac informácií o tejto mesačnej aktivite tuINFORMÁCIE

31.03.2015 sa skončil marcový web kvíz. Teraz si môžeš pozrieť aké sú správne odpovede.

Tvoje umiestnenie je uvedené dolu.

 

1.    Kedy má sviatok patrón miništrantov, sv. Dominik Savio? 
       9. marec (uznaný aj 6. máj)

2.    Kto bol učiteľom Dominika Savia?

     a)  sv. Mikuláš

     b)  don Bosco

     c)  sv. Tarzícius

     d)  sv. Peter

3.    Čo znamená „Gloria in excelsis Deo“?

     a)  Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému

     b)  Sláva Bohu na výsostiach

     c)  Bohu vďaka

     d)  Verím v Boha

Čítať ďalej...

Viac informácií o tejto mesačnej aktivite tuINFORMÁCIE

31.01.2015 sa skončil januárový web kvíz. Teraz si môžeš pozrieť aké sú správne odpovede.

Tvoje umiestnenie je uvedené dolu.

  

1) Čo je misál?

      a) kniha obsahujúca všetky liturgické modlitby na celý Liturgický rok

      b) kniha bájí a povestí

      c) kniha, v ktorej sa nachádzajú čítania na všetky Liturgické roky

 

2) Slovo misál je odvodené z latinského "missa". Čo to znamená v preklade?

      a) nádoba

      b) omša

      c) modlitba

Čítať ďalej...

EXTERNÝ ODKAZ
Oficiálny hlavný web spoločenstva MINIŠTRANTI SEREĎ
EXTERNÝ ODKAZ
Oficiálny web farnosti Sereď