Naspäť hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
NAJBLIŽŠIE miništrantské STRETKO je 01. 06. 2015 o 16:30 hod. vo farskej klubovni.

MINIŠTROVANIE S DOMINOM 3

III. ročník celoročnej miništrantskej súťaže 2015

Liturgický kalendár

Navigácia

 

Viac informácií o tejto mesačnej aktivite tuINFORMÁCIE

 

30.04.2015 sa skončil aprílový web kvíz. Teraz si môžeš pozrieť aké sú správne odpovede.

 

Tvoje umiestnenie je uvedené dolu.

 

 

1.   Ako sa nazýva čierny odev kňaza?

       Reverenda.

 

2.   Čo symbolizuje štóla?

       Kňazskú moc.

 

3.   Čo je cingulum?

        Povraz, ktorým si kňaz prepáše albu (existuje aj čierne cingulum - čierny pás, ktorý sa nosí na reverende).

 

4.   Kedy sa používa vélum a prečo?

        Používa sa pri eucharistickom požehnaní alebo pri procesiách so Sviatosťou oltárnou, používa sa z úcty k Eucharistickému Ježišovi.

 

5.   Z čoho vznikol ornát?

       Vznikol z vrchného plášťa, ktorý nosili ľudia kedysi.

 

6.   Čo symbolizuje kolár?

        Čistotu, úplné odovzdanie sa Pánu Bohu.

 

7.   Aké liturgické farby poznáme?

        Biela, zlatá, červená, zelená, fialová, ružová.

 

8.   Čo symbolizuje päť kadidlových zŕn na paškále?

        Päť Kristových rán.

 

9.   Akí dvaja svätci sú vyobrazení na vitráži vo svätyni nášho chrámu?

        sv. Peter a sv. Pavol.

 

10.  Na hlavnom oltári v našom chráme sú dve grécke písmená. Napíš, ktoré to sú a čo symbolizujú.

         Alfa a Omega. Symbolizujú, že Pán Ježiš je počiatok i koniec všetkého.

 

 

UMIESTNENIE:

1. miesto - Samuel Šir., pán kaplán Róbert = 20 bodov

      2. miesto - Tomáš Šes. = 19 bodov

     3. miesto - Janko Huž.

Výhercom gratulujeme!

EXTERNÝ ODKAZ
Oficiálny hlavný web spoločenstva MINIŠTRANTI SEREĎ
EXTERNÝ ODKAZ
Oficiálny web farnosti Sereď

Copyright 2013-2019 © MINIŠTRANTI SEREĎ | Všetky práva vyhradené!