Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

Aktuality

01May

Púť miništrantov a pozvánka na tábor 2016

put-ministranti16-9Sobota okolo sviatku Dominika Savia, patróna miništrantov, patrí tradične každý rok národnej púti miništrantov. Tento rok putovali miništranti spoločne do národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne už po desiatykrát v sobotu 30. apríla. Púť je určená pre miništrantov, deti, chalanov a dievčatá. Program sa skladá zo svätej omše a zábavno poučného dopoludnia. Ide o nadviazanie na tradíciu dvoch ročníkov Púte miništrantov, ktoré sa uskutočnili v Šaštíne začiatkom deväťdesiatich rokov. Každoročne sa tejto akcie zúčastňuje v priemere 300 účastníkov.
Program i pár foto prikladáme k článku.

21April

Miništrantský tábor TYMIAN 2016

Obľúbený miništrantský tábor Tymian sa uskutoční od 18. do 24. 7. 2016 v RZ Škutovky pri Ružomberku. Jeho cieľomje pomoc pri formácii miništrantov podľa projektu KBS. Okrem duchovného programu na tému Tarzícius, miništrant milosrdenstva, (V službách Jeho Milosrdenstva!) čakajú na účastníkov súťaže, šport, dobrodružné hry a iné super aktivity.

Ďalšie info je na www.facebook.com/ministranti.sk

Kontaktná osoba: Andrej M., vedúci spoločenstva Miništranti Sereď

dominik savio

 

22December

Mária - dokonalý vzor služby

MÁRIA - DOKONALÝ VZOR SLUŽBY

 

Zamysleli sme sa niekedy, čo by sme urobili na Máriinom mieste? Bola človek ako my. Možno by sme chápali, keby si sadla a nechala sa obsluhovať, veď bola tehotná a nenosila v sebe hocikoho, ale samotného Boha. Ale práve preto, čo urobila, je nám najväčším vzorom služby. Ponáhľala sa pomôcť Alžbete. Jej konanie vzbudzuje úžas - nepozerá na svoj stav, pozerá stále na potreby druhých. Aj nám sa ponáhľa na pomoc. Kedykoľvek sa na ňu obrátime. Stále čaká. Jej prítomnosť sprevádza radostné chvenie nášho srdca a naplnenie Duchom svätým. Podľa toho spoznáme ovocie jej príhovoru a silu jej prítomnosti. Ona je najdokonalejším prostriedkom ku Kristovi. Ona je tá, ktorá nám prináša Pána.

30November

RORÁTY

ČO JE TO RORÁTNA OMŠA?

Na tých miestach, kde si veriaci ľud osobitne uctieva Pannu Máriu a vo väčšom počte sa zúčastňuje na svätej omši, možno brať - okrem nedieľ, slávností a sviatkov - v dňoch do 16. decembra formuláre omší, ktoré osobitne pripomínajú Pannu Máriu. Omša má názov „Rorátna“ od vstupnej antifóny „Rorate coeli, desuper“ – „Roste nebesia, z výsosti“ ktorá sa spieva alebo recituje na jej úvod.

Rímska liturgia rorátne omše ako také nepozná. Je to zvyk pochádzajúci práve z našich krajín, ktorý sa vniesol do dávnej „tridentskej“ liturgie, ktorá neponúkala formuláre omší na každý deň adventného obdobia. Takto sa aspoň sčasti obohacovali slávenia, tým, že sa vzal iný formulár ako ten z predchádzajúcej nedele, v tomto prípade to bol formulár omše o Panne Márii.

26November

Zamyslenie k 1. adventnej nedeli

ZAMYSLENIE NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

Vážime si ľudí, ktorí dokážu druhým „vliať nádej“. Veď vieme, že pokiaľ človek má nádej, aj jeho život má zmysel. Ak stratí nádej, stratí aj zmysel života. No nielen v osobnom živote, ale aj v spoločenskom radi počúvame o víziách do budúcnosti, ktoré sú plné nádeje. Naopak, nepríjemne sa nám počúva niekto, kto predpovedá nejakú tragédiu alebo katastrofu. Máme však aj inú skúsenosť. Je to vtedy, keď nám niekto ponúka falošnú nádej, nádej, ktorá sa nikdy nestane skutočnosťou. Alebo keď niekto „maľuje“ budúcnosť vo veľmi „ružových farbách“. 

V prvom čítaní sa nám prihovoril prorok Jeremiáš. Počuli sme, ako svojim spoluobčanom, ktorí sa nachádzali v Babylonskom zajatí, posiela posolstvo nádeje. Znie: „V tých dňoch a v tom čase vyklíči z Dávida spravodlivý výhonok, ktorý bude konať právo a spravodlivosť na zemi“.

13November

Víkend v seminári na DOD 2015 pre miništrantov - pozvánka a prihláška

Front-Minfa-2015Tohtoročný deň otvorených dverí pre miništrantov sa uskutoční v dňoch
28. – 29. novembra 2015 Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.

Začiatok programu v seminári je v sobotu o 10:00 hod. (registrácia účastníkov od 9.00 hod.). Končiť budeme obedom v nedeľu o 12.00 hod.

Treba si zobrať nasledovné: spacák, kartičku poistenca, oblečenie a obuv na šport (pre záujemcov o športovú vychádzku), miništrantské oblečenie, veci osobnej hygieny.

VŠETCI SA NA TENTO SKVELÝ ČAS TEŠÍME, TAK NEVÁHAJ A POĎ S NAMI.
TEŠÍ SA NA NÁS AJ NÁŠ DIAKON ŠTEFAN A BOHOSLOVEC TOMÁŠ :)

"Povzbudzujem Vás milí miništranti zúčastniť sa tohto podujatia. Je to príležitosť ako možno iným spôsobom vstúpiť do prežívania tohotoročného adventu. Isto to bude víkend plný srandy, pohody, spoločenstva... ;) Teším sa na každého z Vás :)" odkazuje Tomáš.

VŠETKY POTREBNÉ A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE SÚ V NASLEDUJÚCOM PLAGÁTE:

08November

Človek, ktorý hľadá zmysel života

za-rodinuČlovek, ktorý hľadá zmysel života...

Predstavme si človeka, ktorý hľadá zmysel života. Alebo človeka, ktorý by sa chcel stať kresťanom. Vedeli by sme mu pomôcť? Nejdem sa vás teraz pýtať, v čom by mala naša pomoc spočívať. Opýtam sa vás ináč: súhlasíte s názorom, že najľahšie by sa stal kresťanom, keby jeden rok býval v nejakej kresťanskej rodine?
A keby býval v našej rodine, stal by sa kresťanom?

28October

JESENNÁ BRIGÁDA

Pozývame všetkých miništrantov na jesennú brigádu vo farskej záhrade.
Pohrabe sa lístie a ďalšie menšie úpravy.
A bude aj kopec srandy.
A ako odmena nebude chýbať isto ani pohostenie pre zúčastnených :-)
Prídite všetci čo môžte :-)
Tešíme sa na Vás ;-)