Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

Bohoslovci bratislavského seminára, ktorí sa rozhodli stráviť sminištrantmi z rôznych farností skvelé chvíle počas letných prázdnin. Veď ako lepšie využiť tento voľný čas, ak nie s Kristom, ktorého možno nájsť v slávení svätej omši, v priateľoch, ale i pri kope srandy.

AKO?

Bohoslovci sa snažia o dôverné prežívanie vzťahu miništrantov s Bohom nielen svojím osobným svedectvom, ale aj cez mnohé aktivity – slávenie Eucharistie, v ktorej prijímajú živého Krista pod spôsobom chleba a vína; zamyslenia nad Svätým Písmom, v ktorom sa On osobne dotýka ich sŕdc; scénky zachytávajúce rôzne oblasti zo života Ježiša, Márie a svätých i modlitba krížovej cesty s veriacimi farnosti.

Pre tých, čo doteraz váhali, prinášame aktuálny stav voľných miest:

ku 12. máju sú voľné miesta iba v druhom turnuse a to v Častej – 15 miest a v Trstíne – 3 miesta.

Tešíme sa na požehnaný letný čas! :)

Minfa-2015-plagát-Flyer