Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

za-rodinuČlovek, ktorý hľadá zmysel života...

Predstavme si človeka, ktorý hľadá zmysel života. Alebo človeka, ktorý by sa chcel stať kresťanom. Vedeli by sme mu pomôcť? Nejdem sa vás teraz pýtať, v čom by mala naša pomoc spočívať. Opýtam sa vás ináč: súhlasíte s názorom, že najľahšie by sa stal kresťanom, keby jeden rok býval v nejakej kresťanskej rodine?
A keby býval v našej rodine, stal by sa kresťanom?

Dvaja učeníci, Ján a Ondrej, sa len na niekoľko hodín zdržali doma u Ježiša a hneď sa stali jeho učeníkmi.

Počuli sme, že keď sa Ježiš obrátil a videl, že idú za ním, opýtal sa ich: "Čo hľadáte"? Oni mu ale odpovedali protiotázkou:" Učiteľ, kde bývaš"? A hneď nasledovalo Ježišovo pozvanie: "Poďte a uvidíte"! Z tohto pozvania k Ježišovi domov mali taký zážitok, že Ján si do smrti zapamätal, že keď sa stretli s Ježišom, boli štyri hodiny popoludní. A Ondrej s nadšením uteká za svojím bratom Šimonom, aby mu oznámil, že našli Mesiáša.

Mohli by sme aj my konať ako Ježiš a pozvať hľadajúceho človeka k nám domov? Našiel by v ňom príkladný život jednej kresťanskej rodiny? Ak by chcel nájsť Ježiša a vieru v našej rodine, musel by tam objaviť hodnoty, ktoré by boli pre neho očarujúce.

Napríklad by videl, že jednotliví členovia rodiny začínajú deň s modlitbou. Vstanú o niekoľko minút skôr, aby sa mohli pomodliť. A keby sa ich opýtal, prečo to robia, odpovedali by mu, že to je najlepší základ pre celý deň, lepší, ako najvýdatnejšie raňajky.

Pokiaľ by boli rodičia v robote a deti v škole, zostal by v dome sám so starými rodičmi. Oni by mu porozprávali o svojom živote. Nenadávali by na život, nepreklínali by niektorých ľudí, ktorí im v živote uškodili, povedali by mu, že ďakujú Pánu Bohu za všetko, čo dostali a za každú pomoc, ktorú im daroval. Zaiste by bol nadchnutý ich pokojným prežívaním staroby.

Podvečer by bola rodina opäť spolu. Videl by, ako sa spolu rozprávajú o zážitkoch, ktoré im priniesol deň. Manžel trpezlivo vypočuje manželku a ona jeho. Obidvaja sa porozprávajú so svojimi deťmi. Pochvália ich, prípadne poradia a usmernia.

Potom by v detskej izbe videl mladého chlapca s knihou v ruke. Opýtal by so ho, čo to číta. On by povedal, že je to Sv. Písmo, z ktorého si každý deň prečíta nejakú časť a zamyslí sa nad ňou.

Pri večeri by sa rodina porozprávala so svojím hosťom. On by sa veľmi dobre cítil pri spoločnom stole a nevidel by, že niekto už netrpezlivo pozerá na hodiny, aby mohol zapnúť televízor.

Ešte všeličo iné by objavil v živote kresťanskej rodiny, čo by mu pomohlo nájsť zmysel života, nájsť Ježiša. Možno by na koniec povedal: aj ja by som chcel žiť tak, ako vy. A odišiel by z domu, aby priviedol svojich kamarátov a predstavil im rodinu, v ktorej sa stretol s Bohom.

Možno niekto teraz povie: je to ako v našej rodine. Iný povie: to je nemožné, tak sa žiť nedá. Určite, že kto sa neusiluje, kto neberie svoje náboženské presvedčenie vážne, kto sa nesnaží duchovné hodnoty prenášať do osobného a rodinného života, taký povie: to sa nedá.

Vo svojom svedomí si teraz ticho odpovedzme na otázku dnešnej homílie: stal by sa niekto kresťanom, keby býval v našej rodine?

(Z homílie doc. ThDr. Mariána Šurába, PhD.)