Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

Aktuality

29March

ROZPIS NÁCVIKOV a obradov Veľkej noci

Program Veľkonočného trojdnia 2015 pre MINIŠTRANTOV /červenou/

         

Zelený štvrtok
1.    o 16:45 hod.    - nácvik miništrantov pred sv. omšou v sakristii
2.    o 18:00 hod.    – sv. omša na pamiatku Pánovej večere 
     – po sv. omši prenesenie Oltárnej sviatosti na bočný oltár
   

 Veľký piatok

/Prvý deň deviatnika pred sviatkom Božieho milosrdenstva./

1.     o 10:30 hod.

   – krížová cesta v areáli čepenskej kaplnky

2.     o 13:45 hod.

   - nácvik miništrantov pred obradmi

2.     o 15:00 hod.

   – Obrady Veľkého piatku – Slávenie utrpenia a smrti Pána
     – po obradoch prenesenie Oltárnej sviatosti do Božieho hrobu, 
   kde bude vystavená  k poklone do 21:00 hod.
     – 15 minút po obradoch Lamentácie proroka Jeremiáša
 

Biela sobota

/Druhý deň deviatnika pred sviatkom Božieho milosrdenstva./

1.     o 8:00 hod.

  – spoločná modlitba Cirkvi – liturgia hodín
    – sviatosť Oltárna vyložená celý deň
od 8:00 do 19:00   - stráž Božieho hrobu podľa rozpisu v sakristii
2.     o 18:15 hod.   - nácvik miništrantov pred Vigíliou vzkriesenia
2.     o 19:20 hod.   – uloženie sviatosti Oltárnej do bočného oltára
3.     o 19:30 hod.   – Liturgia Veľkonočnej vigílie so svätou omšou  /veriaci si môžu priniesť sviečky/
    – na zakončenie krátka liturgická procesia na oslavu Vzkrieseného Pána
11March

Krížová cesta - miništranti s eRkom

25December

Požehnané Vianoce a šťastný nový rok

Nech tichá hudba veselosti Vám počas celých Vianoc znie, nech ten rok nastávajúci Vám pokoj, lásku a šťastie prinesie.

18November

Víkend v seminári na DOD 2014 pre miništrantov - pozvánka a prihláška

Tohtoročný deň otvorených dverí pre miništrantov sa uskutoční v dňoch 29. – 30. novembra 2014 vKňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.

Začiatok programu v seminári je v sobotu o 10:00 hod. (registrácia účastníkov od 9.00 hod.). Končiť budeme obedom v nedeľu o 12.00 hod.

Treba si zobrať nasledovné: spacák, kartičku poistenca, oblečenie a obuv na šport (pre záujemcov o športovú vychádzku), miništrantské oblečenie, veci osobnej hygieny.

VŠETKY POTREBNÉ A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE SÚ V NASLEDUJÚCOM PLAGÁTE:

05November

Hravé popoludnie plné spoločenských hier

Pozývame všetkých, ktorí sa chcú zabaviť v kruhu kamarátov, na popoludnie plné hier.
Spoločenstvo eRko Sereď organizuje Hravé popoludnie plné spoločenských hier,
ktoré sa uskutoční v piatok 07. 11. 2014 od 15.00 hod. vo farskej klubovni.
Všetky deti sú srdečne vítané.

25October

Nebo nie je výmysel v našom kine + UPÚTAVKA

NENECHAJTE SI UJSŤ!nebo-nie-je-vymysel
Tento netradičný film bude v Kine Nova v Seredi už 31.10. - 2.11.

Film Nebo nie je výmysel sa premieta nasledovne:

15October

Milión detí sa modlí ruženec

„MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC“.

POZÝVAME VŠETKY DETI, ABY SA 18. 10. 2014 (SOBOTA)PRIPOJILI K AKCII „MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC“ - O 9:00 HOD. SA BUDEME MODLIŤ SV. RUŽENEC ZA MIER A JEDNOTUVO FARSKOM KOSTOLE SV. JÁNA KRSTITEĽA V SEREDI. 

08October

Miništranti a sv. ruženec

ruzenecSvätý ruženec je naozaj silná modlitba, ktorá pomáha nielen pri rôznych duchovných problémoch. Pomôže nám sústrediť sa a pozdvihne ducha. Máriu si vyvolil Boh, aby prostredníctvom nej prišiel na tento svet Boží syn. Teda keď bola Mária dobrá Bohu, môžme si ju pokojne aj my zvoliť za svoju prostredníčku a orodovníčku.