Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found
Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 6. do 12. apríla 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
06.04.
Veľkonočný pondelok,
veľk. oktáva  
7:30
za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu

Čepeň
9:00 

za súrodencov a rodičov

18:00

+ syn Eduard

Ut
07.04.
Veľkonočná oktáva
7:00
+ Mária Práznovská
18:00
+ manželia Dorušincoví, deti Ján a Daniela
St
08.04.
 Veľkonočná oktáva
7:00
+ Martin a Ján
18:00
+ Mária a Štefan Červeňoví, rodičia z oboch strán
Št
09.04.
 Veľkonočná oktáva
7:00
+ Mária Urbanová
18:00
+ Ján Maďura, syn Ján a Jozef
Pi
10.04.
Veľkonočná oktáva
7:00
+ Peter Hričovský
18:00
+ Agneša Rajnincová, súrodenci
So
11.04.
Veľkonočná oktáva
7:00
za pokoj v rodine
18:00
+ Anna Žáková a manžel Gustáv
Ne
12.04.

2. veľkonočná nedeľa

 Nedeľa Božieho milosrdenstva

7:30
+ Imrich Morong a ostatná rodina
Čepeň
9:00
za zdravie a Božiu pomoc pre Marka
10:30
za farníkov
18:00
+ Pavol a Helena Hornákoví, súrodenci a rodičia z oboch strán
  • POĎAKOVANIE: všetkým, ktorí pomohli pri upratovaní a výzdobe našho farského chrámu a kaplnky; kostolníkom, asistencii, zboru Gaudete a všetkým dobrým a ochotne nápomocným ľuďom. NECH VÁM TO OSLÁVENÝ KRISTUS ODMENÍ SVOJÍM POŽEHNANÍM.
  • POZVANIE: na budúcu nedeľu - Nedeľu Božieho milosrdenstva, vás pozývame na pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu o 15:00 hod. Možnosť získať úplné odpustky pri verejnom uctení obrazu Božieho milosrdenstva vystaveného v našom chráme.
  • Cez Veľkonočné obdobie sa namiesto Anjel Pána modlíme modlitbu Raduj sa nebies Kráľovná.  Antifónu budeme spievať po záverečnom požehnaní.
  • Miestne spoločenstvo mladých LaVia pozýva mladých od  15 rokov na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v sobotu 11. apríla v pastoračných priestoroch fary. Viac informácii nájdete na farskej webstránke, kde sa záujemcovia môžu aj prihlásiť. 
  • Časopis bohoslovcov Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda a časopis Milujte sa - možnosť zakúpenia na stolíku s časopismi.
  • V dňoch 28. júla až 1. augusta sa poriada púť do Čiech a Prahy, cena je 130€ na osobu. Viac informácii nájdete na nástenke alebo farskej webstránke. Prihlásiť sa a zaplatiť poplatok môžete v sakristii kostola do 20. apríla.