Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found
Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 20. do 26. apríla 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
20.04.
Formulár sv. omše za ohlasovanie evanjelia národom
7:00
+ Elena Godályová

18:00

+ Valéria Szugyenová
Ut
21.04.
Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 
7:00
+ manželia Milan a Jozefína Zvolenskí
18:00
+ Dušan Šišovic, manželia Szoczoví
St
22.04.
Formulár sv. omše za kňazské a rehoľné povolania 
7:00
+ Kamil Grno
18:00
+ Štefan Krajíc, rodičia a súrodenci
Št
23.04.
Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka 
7:00
+ rodičia Náhlikoví, + syn Vít, + manžel Kamil
 18:00 + rodičia Leopold a Agáta Strnadloví, starí rodičia Kucheloví
Pi
24.04.
 Sv. Juraja, mučeníka, ľub. sp., birmovanecká
7:00
+ rodičia Jozef a Mária Kandeloví
18:00
+ Karol Sojka, rodičia z oboch strán a ich deti
So
25.04.
 Sv. Marka, evanjelistu, sviatok
7:00
za šťastný pôrod pre Betku
18:00
+ Juraj Podaril
Ne
26.04.
4. veľkonočná nedeľa
7:30
+ Michal Noskovič, rodičia z oboch strán
Čepeň
9:00
poďakovanie a prosba o Božiu pomoc
10:30
za farníkov
18:00
+ Vojtech a Anna Gašparikoví
  • Dnes 3. veľkonočnú nedeľu - Škapuliarska pobožnosť o 15:30.
  • Spoločenstvo Miništranti Sereď organizuje pre všetkých miništrantovjarnú víkendovku zameranú na život svätca Dominika Savia. Pripravené sú pestré aktivity a výlety do okolia Smoleníc. Viac informácií je vzadu na nástenke a webovej stránke.
  • V piatok bude večerná sv. omša o 18:00 hod. za účasti birmovancov.
  • Pozvanie na púť do Čiech: 28. júla až 1. augusta, cena je 130€ na osobu. Viac informácii nájdete vzadu na nástenke alebo farskej webstránke. Prihlásiť sa a zaplatiť poplatok môžete v sakristii kostola do 20. apríla.
  • Pozvanie na púť Turzovka: 23. mája (sobota) cena je 10€ na osobu. Odchod od fary o 06:00. Prihlásiť sa a zaplatiť poplatok môžete osobne u pani Nižňanskej.
  • 4. veľkonočná nedeľa: zbierka na podporu kňazských seminárov, možnosť navštevy kňazského seminára v Bratislave. Program dňa otvorených dverí na nástenke alebo internetovej stránke.
  • Týždeň modlitieb za duchovné povolania od pondelka do nedele. Nezabudnime v týchto dňoch intenzívnejšie pamätať v modlitbách na tento úmysel.