Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found
Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 27. apríla do 3. mája 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
27.04.
 
7:00
+ Štefan a Anna, Helena a Melánia a Cyril Grnoví

18:00

+ Marián Kopál
Ut
28.04.
 
7:00
+ Štefan, syn Ivan, rodičia z oboch strán
18:00
+ manželia Homoloví, brat Jozef a + súrodenci
St
29.04.
Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, spolupatrónky Európy, sviatok
7:00
+ Juraj a Anežka Tisoňoví
18:00
+ Elena a Imrich Krčmárikoví, rodičia z oboch strán
Št
30.04.
 Sv. Pia V., pápeža, ľub. sp.
7:00
za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Podhorových
18:00
+ Peter a Mária Viskupoví, súrodenci a rodičia z oboch strán
Pi
 01.05.
 Sv. Jozefa, robotníka, ľub. sp.
7:00
+ Dušan a František Sásikoví
18:00
+ dcéra Anka a Vendelín Kristek, rodičia z oboch strán
So
02.05.
 Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
10:00
za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie a obrátenie hriešnikov
18:00
+ Jaroslav Baša, rodičia z oboch strán
Ne
03.05.
5. veľkonočná nedeľa
7:30
+ Jozef a Monika Baraníkoví, rodičia z oboch strán
Čepeň
9:00
+ Rudol Bartek a Helena
10:30
za farníkov
 
18:00
+ manželia Gajdošíkoví a rodičia

 

 

FARSKÉ OZNAMY 

  • Tento týždeň je prvopiatkový - spovedať intenzívnejšie budeme v stredu, štvrtok a v piatok od 16:00 hod.
  • V utorok po sv. omši - stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí - bezprostredná príprava slávnosti (sv. spoveď detí, výzdoba, kamera, fotenie, samotná liturgická slávnosť)
  • V sobotu o 10:00 hod. bude Fatimská sobota: o 9:00 hod. modlitba ruženca, potom sv. omša a adorácia s Eucharistickým požehnaním.
  • Prvopiatková potravinová zbierka pre ľudí v núdzi - možnosť darovania trvanlivej potraviny do košíka pri východe z kostola. Vaše darované potraviny pomáhajú nielen klientom denného centra na Garbiarskej ulici, ale sú i prerozdelované rodinám, ktoré ich skutočne potrebujú. Preto, ak by ste vedeli o sociálne znevýhodnenej rodine, ktorej by  potravinová pomoc vo vašom okolí pomohla, môžete kontaktovať priamo pracovníkov charity alebo mailom na fara.sered@gmail.com zaslať kontakt, ktorý bude odovzdaný pracovníkom charity.
  • Mesiac máj - dôraz na Mariánsku úctu - modlitba Loretánskych litánií 15 minút pred sv. omšou, pred večernou sv. omšou budú doprevádzané organom.
  • 23.05. (sobota) farská púť  TURZOVKA -  možnosť prihlásiť sa u pani Nižňanskej (cena 10,- eur na osobu)