Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

 

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 18. do 24. mája 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
18.05.
 Formulár sv. omše: Za jednotu kresťanov
7:00
+ Justína Hornáčková

18:00

poďakovanie za 50 rokov života
Ut
19.05.
 
7:00
+ Michal a Jana Jurašíkoví, + rodina
18:00
poďakovanie za životné jubileum Viliama a prosba o pomoc a ochranu
St
20.05.
 
7:00
+ Magdaléna Paštékova
18:00
+ rodičia Bystríkoví, starí rodičia, brat Anton
Št
21.05.
 
7:00
+ Emanuel a Mária, + rodičia
18:00
prosba o požehnanie do ďalších rokov manželstva
Pi
22.05.  
  
7:00
za ťažko chorú Martinku
18:00
+ František a Mária Slobodoví
So
23.05.
 
7:00
Peter a Miroslava s rodinami, poďakovanie a prosba o Božiu pomoc a ochranu
10:00
za prvoprijímajúce deti z Komenského školy
18:00
+ starí rodičia Meliškoví, Lukačovičoví a deti
Ne
24.05.
Nedeľa zoslania Ducha Svätého
/Turíce/
7:30
poďakovanie za 54 rokov spoločného života, Božia pomoc pre Jána a Máriu
Čepeň
9:00
+ rodičia Pospišoví a Michal
10:30
za farníkov
 
18:00
+ Mária a Jozef Bachratí, syn Ladislav

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY
  • Dnes - v nedeľu 17.05. Škapuliarska pobožnosť o 16:30
  • Letné kántrové dni: Pondelok 18.05. - Za jednotu kresťanov
  • Celodenná adorácia vo štvrtok bude pre nácvik detí pred sv. prijímaním do 16:00 a ukončená Eucharistickým požehnaním.
  • V sobotu 23. mája bude prvé sväté prijímanie detí zo základnej školy Jana Amosa Komenského. Spoveď detí a rodín bude v piatok o 15:00 hod. 
  • Možnosť získania úplných odpustkov Svätodušná nedeľa: recitovanie alebo spev hymnu k Duchu Svätému a splnenie obvyklých podmienok ( vzbudenie ľútosti, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca )
  • Nedeľou zoslania Ducha Svätého sa končí Veľkonočné obdobie. Od pondelka sa opäť modlíme Anjel Pána.
  • Pozvanie na Trojičnú púť - Marianka 31.05.2015 - program na nástenke alebo na webovej stránke farnosti. 
 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk     e-mail: fara.sered@gmail.com     tel: 031/789 28 67