Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

 

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 01. do 06. júna 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
01.06.
Sv. Justína, mučeníka, spomienka
7:00
+ Pavol a Mária Majkoví

18:00

+ Peter Pečenacký, ostatná rodina
Ut
02.06.
 
7:00
+ Ján a Štefánia Chmelároví, krstní rodičia Gajarskí
18:00
+ Rudolf a Mária Chudáčikoví, zať Jozef a dekan Štefan Raček
St
03.06.
Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
7:00
+ Jolana Letkovičová
18:00
za Ružencové bratstvo
Št
04.06.
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť
PRIKÁZANÝ SVIATOK
7:00
+ Františka
Čepeň
16:00
za farníkov
18:00
+ Melánia Širuchová, manžel a syn
Pi
05.06.
Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka
7:00
+ Tomáš Štefan, Mária, Miroslav
18:00
+ Štefan Uhrič, rodičia a súrodenci z oboch strán
So
06.06.
 
10:00
za obrátenie hriešnikov
18:00
+ František Nižňanský, živá rodina
Ne
07.06.
10. nedeľa v Cezročnom období
7:30
+ Ján a Marta Saboví
Čepeň
9:00
+ rodičia Balážioví, Valteroví, brat Milan, rodina Samborská
10:30
za farníkov
 
18:00
+ Valéria, Valika, otec Štefan, syn Štefan

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY
  • Spoločenstvo Miništranti Sereď pozýva všetkých miništrantov na miništrantské stretnutie , ktoré sa uskutoční v pondelok od 16:30 hod. vo farskej klubovni.
  • Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - prikázaný sviatok.Po  svätej omši o 18:00 vo štvrtok bude procesia po uliciach, tak ako to býva zvykom. Srdečne vás na túto farskú slávnosť pozývame.
    Sv. omša v stredu večer je už s platnosťou na prikázaný sviatok vo štvrtok.
  • Vo štvrtok o 8:00 hod. bude v kaplnke CZŠ svätá omša pri príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. 
  • Pozývame všetkých starších i mladších miništrantov na tradičnú akciu s názvom MINIŠTRANTSKÝ DEŇ, ktorí sa uskutoční v sobotu 06.06. od 15:00 hod. vo farskej záhrade. Pripravené je vyhodnotenie celoročnej  miništrantskej súťaže, hry, opekačka a fotografie zo spoločného fotenia. 
  • Prvopiatkový týždeň - spovedanie bude v STREDU a PIATOK od 15:00 a vo ŠTVRTOK od 17:00 vzhľadom na sv. omše v tento deň.
  • Prvopiatková potravinová zbierka: ďakujeme všetkým darcom, ktorí darovaním trvanlivej potraviny dopomôžu k pomoci tým, ktorí to v našej farnosti potrebujú.
 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk     e-mail: fara.sered@gmail.com      tel: 031/789 28 67