Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found
Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 29. júna do 5. júla 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
29.06.
Sv. Petra a Pavla, apoštolov,
PRIKÁZANÝ SVIATOK
7:00
+ rodičia Pavol a Filoména
Čepeň
16:00
za farníkov

18:00

+ rodičia Pavol a Emília Šestákoví
Ut
30.06.
 
7:00
+ Helena Hochmanová, dcéra Mária
18:00
+ Helena Melišková a + rodina
St
01.07.

 

 
7:00
+ Anton a Anna Kulasoví 
18:00
+ Helena a Július Chatrnúchoví
Št
02.07.

Návšteva Panny Márie, sviatok

7:00
+ starí rodičia Kulasoví a Kufloví
18:00
+ Vojtech a Alžbeta Horváthoví, zať František
Pi
03.07.

Sv. Tomáša, apoštola, sviatok

7:00
+ Filip, Ester, Lucia a Anna
18:00
+ Vilma Macková
So
04.07.
Fatimská sobota
10:00
poďakovanie za Božiu pomoc a požehnanie pre brata Pavla a celú rodinu
18:00
+ Antónia a Štefan Birešoví
Ne
05.07.

Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť

7:30
+ Cyril a Mária Bukovskí
Čepeň
9:00
+ Anna a Jozef Porehoroví 
10:30
za farníkov
 
18:00
+ Mária Petrovičová

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY
 • Sestričky sv. Cyrila a Metoda a kňazi farnosti srdečne ďakujú a vyslovujú Pán Boh zaplať všetkým, ktorí strávili príjemné popoludnie a celému tímu, ktorý sa podieľal na príprave farského agapé a Dňa otvorených kláštorov. Vďaka patrí i všetkým sponzorom, darcom a gazdinkám, ktoré prezentovali svoje cukrárske umenie.
 • Dnes je zbierka na dobročinné diela sv. Otca "Halier sv. Petra".
 • Z dôvodu nepozornosti sme zapisovali úmysly sv. omší aj na 31. júna. Keďže jún má iba 30 dní, sv. omše z 31. júna budú odslúžené 01.07. o 18:00 a 04.07. o 10:00 hod. Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme.
 • V stredu 01.07. bude po večernej sv. omši stretnutie Ružencového bratstva.
 • Fatimská sobota: 09:00 modlitba posvätného ruženca, 10:00 sv. omša, Eucharistické požehnanie
 • Prvopiatkový týždeň - spovedáme ako zvyčajne - streda, štvrtok a piatok od 16:00.
 • Prvopiatková potravinová zbierka - opäť možnosť darovať trvanlivú potravinu pre osoby v núdzi do koša pri východe z chrámu.
 • Rodičia, ktorí plánujú do nového školského roka kúpiť svojim deťom nové školské tašky alebo pomôcky môžu staré školské tašky alebo školské pomôcky venovať do celoletnej zbierky školských pomôcok.
  Vaše dary môžete nechať v sakristii kostola. 
 • Poďakovanie p. riaditeľky CZŠ na záver školského roka: Dovoľujem si poďakovať v mene všetkých pedagógov, zamestnancov a žiakov školy Vám - rodičia, duchovní otcovia, predstavitelia spolupracujúcich inštitúcií, firmám, ale aj jednotlivcom, všetkým priateľom a ľuďom dobrej vôle za spoluprácu, dôveru a úprimnosť. Ďakujem Vám za akúkoľvek formu pomoci a podpory, ktorá nám počas školského roka pomohla zrealizovať mnohé aktivity a projekty. Prajeme požehnané chvíle oddychu a dovidenia v septembri.

Žiakom, študentom, pedagógom i Vám všetkým, drahí farníci, vyprosujeme požehnané a plnohodnotným oddychom naplnené leto.

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk     e-mail: fara.sered@gmail.com     tel: 031/789 28 67