Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found
Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 10. do 16. augusta 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
10.08.
Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok
18:00
† rodičia Ján a Valéria Kuciakoví, sestra a dcéra
Ut
11.08.
 Sv. Kláry, panny, spomienka
18:00
† Marián Straňak, rodina Hubertová a Straňaková 
St
12.08.
 
18:00
† rodina Bániová a Šóšová
Št
13.08.

18:00
† Ivan Mitas
Pi
14.08.
 Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka
18:00
† Jozef Schmidt 
So
15.08.
Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť, PRIKÁZANÝ SVIATOK
7:30
† Anton Polák 
Čepeň
9:00
rodičia Kuricoví, zdravie celej rodiny
 
10:30
za farníkov
18:00
† Ján a Ida Petrouškoví
Ne
16.08.
20. nedeľa v Cezročnom období
 
 /ČEPENSKÁ PÚŤ K PANNE MÁRII POMOCNICI/
7:30
poďakovanie za 80 rokov života a prosba o Božiu pomoc
Čepeň
10:30
poďakovanie za 50 rokov manželstva Milana a Marty
 
18:00
† manželia Eliášoví

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY
  • V sobotu je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omša v piatok večer je s platnosťou za sviatok.
  • Na budúcu nedeľu bude v Čepenskej kaplnke o 10:30 hodová sv. omša. Hlavným celebrantom a kazateľom bude Vdp. Marián Bér. Sprievod od farského kostola do Čepeňa začne o 9:30. Po slávnostnej sv. omši bude slávnostný sprievod pokračovať ku Kaplnke Panny Márie pri domove dôchodcov, kde sa uskutoční modlitba Loretánskych litánií.
  • Modlitbová príprava na Pochod za život: Piatok 14.08. o 17:20 hod. - pobožnosť krížovej cesty, Modlitbová procesia v pútny deň 16.08. o 9:30 ->modlitba posvätného ruženca za úctu a ochranu života.
  • AUTOBUSOM na Pochod: možnosť využitia autobusovej prepravy z farnosti na Pochod za život 20.09. Bratislava, cena dopravy je 5 eur. Prosíme vás, nezostaňme pasívni pri tak dôležitom prejave našej viery a boji za jedinú a nemennú Pravdu v tomto svete. Možnosť prihlásiť sa a zaplatiť poplatok počas augusta v sakristii kostola.
  • Farská púť Marianka:sobota 26.09.2015 - prihlásenie účastníkov osobne u pani Nižňanskej.
  • Vrúcna prosba: prosíme všetkých, ktorí majú možnosť zo svojich záhrad darovať kvety, aby tak krásou, ktorou sa tešíte vo svojich záhradkách, potešili aj nás a dopomohli tak vyzdobiť a skrášliť náš farský chrám. S radosťou prijmeme každý váš rozkvitnutý dar.
    Zároveň prosíme, ak je to možné, aby počas sv. omší v týždni, keď nie je kostol tak preplnený, zostal hlavný vchod do kostola zavretý. Predídeme tak rušivému hluku z hlavnej cesty a bočný vchod počas týždňa dostatočne postačuje na vetranie.
 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk     e-mail: fara.sered@gmail.com      tel: 031/789 28 67