Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

Farské oznamy

25April

Farské oznamy od 27.04. do 03.05.2015

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 27. apríla do 3. mája 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
27.04.
 
7:00
+ Štefan a Anna, Helena a Melánia a Cyril Grnoví

18:00

+ Marián Kopál
Ut
28.04.
 
7:00
+ Štefan, syn Ivan, rodičia z oboch strán
18:00
+ manželia Homoloví, brat Jozef a + súrodenci
St
29.04.
Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, spolupatrónky Európy, sviatok
7:00
+ Juraj a Anežka Tisoňoví
18:00
+ Elena a Imrich Krčmárikoví, rodičia z oboch strán
Št
30.04.
 Sv. Pia V., pápeža, ľub. sp.
7:00
za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Podhorových
18:00
+ Peter a Mária Viskupoví, súrodenci a rodičia z oboch strán
Pi
 01.05.
 Sv. Jozefa, robotníka, ľub. sp.
7:00
+ Dušan a František Sásikoví
18:00
+ dcéra Anka a Vendelín Kristek, rodičia z oboch strán
So
02.05.
 Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
10:00
za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie a obrátenie hriešnikov
18:00
+ Jaroslav Baša, rodičia z oboch strán
Ne
03.05.
5. veľkonočná nedeľa
7:30
+ Jozef a Monika Baraníkoví, rodičia z oboch strán
Čepeň
9:00
+ Rudol Bartek a Helena
10:30
za farníkov
 
18:00
+ manželia Gajdošíkoví a rodičia

 

 

FARSKÉ OZNAMY 

 • Tento týždeň je prvopiatkový - spovedať intenzívnejšie budeme v stredu, štvrtok a v piatok od 16:00 hod.
 • V utorok po sv. omši - stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí - bezprostredná príprava slávnosti (sv. spoveď detí, výzdoba, kamera, fotenie, samotná liturgická slávnosť)
 • V sobotu o 10:00 hod. bude Fatimská sobota: o 9:00 hod. modlitba ruženca, potom sv. omša a adorácia s Eucharistickým požehnaním.
 • Prvopiatková potravinová zbierka pre ľudí v núdzi - možnosť darovania trvanlivej potraviny do košíka pri východe z kostola. Vaše darované potraviny pomáhajú nielen klientom denného centra na Garbiarskej ulici, ale sú i prerozdelované rodinám, ktoré ich skutočne potrebujú. Preto, ak by ste vedeli o sociálne znevýhodnenej rodine, ktorej by  potravinová pomoc vo vašom okolí pomohla, môžete kontaktovať priamo pracovníkov charity alebo mailom na fara.sered@gmail.com zaslať kontakt, ktorý bude odovzdaný pracovníkom charity.
 • Mesiac máj - dôraz na Mariánsku úctu - modlitba Loretánskych litánií 15 minút pred sv. omšou, pred večernou sv. omšou budú doprevádzané organom.
 • 23.05. (sobota) farská púť  TURZOVKA -  možnosť prihlásiť sa u pani Nižňanskej (cena 10,- eur na osobu)

 

18April

Farské oznamy od 20. do 26. apríla 2015

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 20. do 26. apríla 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
20.04.
Formulár sv. omše za ohlasovanie evanjelia národom
7:00
+ Elena Godályová

18:00

+ Valéria Szugyenová
Ut
21.04.
Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 
7:00
+ manželia Milan a Jozefína Zvolenskí
18:00
+ Dušan Šišovic, manželia Szoczoví
St
22.04.
Formulár sv. omše za kňazské a rehoľné povolania 
7:00
+ Kamil Grno
18:00
+ Štefan Krajíc, rodičia a súrodenci
Št
23.04.
Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka 
7:00
+ rodičia Náhlikoví, + syn Vít, + manžel Kamil
 18:00 + rodičia Leopold a Agáta Strnadloví, starí rodičia Kucheloví
Pi
24.04.
 Sv. Juraja, mučeníka, ľub. sp., birmovanecká
7:00
+ rodičia Jozef a Mária Kandeloví
18:00
+ Karol Sojka, rodičia z oboch strán a ich deti
So
25.04.
 Sv. Marka, evanjelistu, sviatok
7:00
za šťastný pôrod pre Betku
18:00
+ Juraj Podaril
Ne
26.04.
4. veľkonočná nedeľa
7:30
+ Michal Noskovič, rodičia z oboch strán
Čepeň
9:00
poďakovanie a prosba o Božiu pomoc
10:30
za farníkov
18:00
+ Vojtech a Anna Gašparikoví
 • Dnes 3. veľkonočnú nedeľu - Škapuliarska pobožnosť o 15:30.
 • Spoločenstvo Miništranti Sereď organizuje pre všetkých miništrantovjarnú víkendovku zameranú na život svätca Dominika Savia. Pripravené sú pestré aktivity a výlety do okolia Smoleníc. Viac informácií je vzadu na nástenke a webovej stránke.
 • V piatok bude večerná sv. omša o 18:00 hod. za účasti birmovancov.
 • Pozvanie na púť do Čiech: 28. júla až 1. augusta, cena je 130€ na osobu. Viac informácii nájdete vzadu na nástenke alebo farskej webstránke. Prihlásiť sa a zaplatiť poplatok môžete v sakristii kostola do 20. apríla.
 • Pozvanie na púť Turzovka: 23. mája (sobota) cena je 10€ na osobu. Odchod od fary o 06:00. Prihlásiť sa a zaplatiť poplatok môžete osobne u pani Nižňanskej.
 • 4. veľkonočná nedeľa: zbierka na podporu kňazských seminárov, možnosť navštevy kňazského seminára v Bratislave. Program dňa otvorených dverí na nástenke alebo internetovej stránke.
 • Týždeň modlitieb za duchovné povolania od pondelka do nedele. Nezabudnime v týchto dňoch intenzívnejšie pamätať v modlitbách na tento úmysel.
11April

Farské oznamy od 13. do 19. apríla 2015

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 13. do 19. apríla 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
13.04.
 
 
7:00
+ Hedviga Ozimyová

18:00

poďakovanie za 30 rokov manželstva
Ut
14.04.
 
7:00
+ rodičia
18:00
+ manžel Rudolf Blaho, rodičia z oboch strán
St
15.04.
 
7:00
+ Rudolf Kopáč
Čepeň
18:00
na úmysel celebranta
18:00
+ Ján Sedláček
Št
16.04.
 
7:00
+ Albert a Jolana Javoroví, rodičia z oboch strán
 18:00 + Andrej a Mária 
Pi
17.04.
 
7:00
+ Ladislav Orlický
18:00
+ Jozefína Richnáková
So
18.04.
 
7:00
+ Eva Mikulová
18:00
+ rodičia Liptákoví, Takáčoví, Griloví a starí rodičia
Ne
19.04.
3. veľkonočná nedeľa
7:30
+ Aneška Tisonová
Čepeň
9:00
+ Pavol Fraňo, rodičia z oboch strán, dcéra Emília
10:30
za farníkov
18:00
poďakovanie za 10 rokov manželstva a prosba o požehnanie pre rodinu
 • Spoločenstvo miništrantov pozýva všetkých miništrantov na stretnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok 13.04. o 16:30 hod. vo farskej klubovni.
 • Dnes v Nedeľu Božieho milosrdenstva - pobožnosť o 15:00 vo farskom kostole, možnosť získania odpustkov pri uctení obrazu Božieho milosrdenstva
 • V túto stredu bude vyložená v Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v Čepeni sviatosť Oltárna od 14:00 hod. do večernej sv. omše, ktorá bude v kaplnke o 18:00 hod.
 • Škapuliarska pobožnosť - na budúcu nedeľu 19.04. o 15:30 hod.

 

03April

Farské oznamy od 6. do 12. apríla 2015

28March

Farské oznamy od 30. marca do 5. apríla 2015

21March

Farské oznamy od 23. do 29. marca 2015

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 23. do 29. marca 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
23.03.
 
7:00
+ Rozália a Michal Horváthoví

18:00

+ Miroslav
Ut
24.03.
 
7:00
+ Roman, starí rodičia Anton a Mária Tóthoví
18:00
+ Silvester a Helena Králikoví, starí rodičia a nevesta Betka
St
25.03.
Zvestovanie Pána, slávnosť 
7:00
+ Vendelín a Štefánia, rodičia z oboch strán, duše v očistvi
18:00
+ Belo a Mária Magyaroví, rodičia z oboch strán
Št
26.03.
 
7:00
+ Jozef
 18:00 za zdravie a Božiu pomoc pre Teréziu
Pi
27.03.
 
7:00
+ Anton
18:00
+ Ľudovít Stacho
So
28.03.
 
7:00
za dar života
17:00
+ Štefan a Mária Martinkovičoví, synovia, Štefan a Anna Švecoví a syn
Ne
29.03.
Kvetná nedeľa - nedeľa utrpenia Pána
7:30
poďakovanie za 85 rokov života
Čepeň
9:00
na úmysel celebranta
10:30
za farníkov
17:00
poďakovanie za 50 rokov života, prosba o zdravie a Božie požehnanie
 • V stredu 25.03. bude sv. omša na CZŠ o 08:00 hod.
 • Pozvanie na pobožnosti krížovej cesty: dnes v nedeľu o 16:15, v piatok o 17:30 - modlitbu povedú mladí zo spoločenstva YOUTH a na Kvetnú nedeľu o 16:15 - modlitbu povedú deti z CZŠ.
 • Predveľkonočné spovedanie vo farnosti: v piatok od 15:30 do 17:30, sobota 09:00 - 11:30, 15:00 - 17:00 hod. Spovedanie v celom dekanáte nájdete na webovej stránke farnosti.
 • Spovedanie chorých - prosíme o ich zahlásenie v sakristii, telefonicky sa následne konkrétne dohodneme na termíne návštevy.
 • Zmena času: Na budúci víkend si nezabudnite zo soboty na nedeľu posunúť čas na hodinách o hodinu dopredu.
 • Opäť začína každoročná kampaň "Deň počatého dieťaťa". Podporiť ju môžete nosením bielej stužky. Vyjadríte tým úctu k životu človeka od jeho počatia. V strede kostola sú k dispozícii informačné letáčiky.
 • Pozvanie: dnes po farskej sv. omši vás srdečne pozývame podporiť dobročinnú akciu "PODEĽME SA" v záhrade pri našom chráme. Kúpou pôstnej polievky môžete prispieť na podporu organizácií venujúcich sa osobám v núdzi. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia presunie do pastoračných preistorov vo farskej pivnici.

 

13March

Farské oznamy od 16. do 22. marca 2015

 

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 16. do 22. marca 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
16.03.
 
7:00
+ Imrich a Petronela, rodičia z oboch strán

18:00

+ Ladislav Kunkel a rodičia z oboch strán
Ut
17.03.
 
7:00
Juraj Čiča, rodičia Petrinčoví, vnučka, vnuk a pravnučka
18:00
+ Jozef Štrbka
St
18.03.
 
7:00
+ Martin  a Ján
18:00
+ Marta Lopašovská
Št
19.03.
Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie,
slávnosť 
7:00
za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
 18:00 + František Androvič, Koloman a manželka Mária
Pi
20.03.
 
7:00
+ Helena Ollová
18:00
+ Ján Slovák, rodičia Slávikoví a Slovákoví
So
21.03.
 
7:00
+ Ján a Anna Šilharoví, rodičia z oboch strán
17:00
+ Pavol a Mária Haršanyioví, Rudolf a Terézia Čmaradoví
Ne
22.03.
5. pôstna nedeľa
7:30
+ Matúško Magyar
Čepeň
9:00
+ František a Margita Martinkoví, dcéra Lidka a rodičia z oboch strán
10:30
za farníkov
17:00
+ Ľubomír Lámy
 • Pozvanie na pobožnosti krížovej cesty: piatok 20.03. o 17:15 hod. Spoločestvo rodín, v nedeľu 22.03. o 16:15 hod. budú pobožnosť krížovej cesty viesť deti z CZŠ.
 • Spovedanie v dekanáte pred veľkonočnými sviatkami je k dispozícii na webovej stránke farnosti a na nástenke. Spovedanie vo farnosti Sereď: Piatok 27.03. o 15:30 - 17:30, Sobota 28.03. o 09:00 - 11:30, 15:00 - 17:00 hod.
 • Aj tento rok sa zapájame do akcie „Podeľme sa", a preto vás všetkých srdečne pozývame na budúcu nedeľu - 22. marca 2015 o 11.30 hodine /po svätej omši/ do kostolnej záhrady na pôstnu polievku.
  V tento deň nemusíte doma variť a peniaze, ktoré takto ušetríte za nedeľný obed, môžete zaplatiť za polievku, ktorá sa bude podávať v kostolnej záhrade za dobrovoľný príspevok. Finančná suma, ktorú získame, pôjde ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Tento rok to bude krízové centrum pre matky, otcov a rodiny s deťmi v núdzi v Prešove a poradňa Alexis, ktorá pomáha ženám v prípade neželaného tehotenstva a psychických problémov po spontánnom či umelom potrate. Všetci ste srdečne pozvaní!
07March

Farské oznamy od 9. do 15. marca 2015

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 09. do 15. marca 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
09.03. 
 
7:00
+ Jozef Dolejš

18:00

+ rodičia Slamkoví a syn Miloško
Ut
 10.03.
 
7:00
+ Milan Kostolányi
18:00
+ Johannes a rodičia
St
 11.03.
 
7:00
prosba o Boží dotyk viery pre Matúša
18:00
+ Norbert Kubát a Alica
Št
12.03. 
 
7:00
za zdravie pre Miroslava
 18:00 + Peter Chatrnúch, brat Daniel, rodičia Štefan a Amália; za živú rodinu Chatrnúchovú a Hrušeckú
Pi
 13.03.
Výročie zvolenia Sv. otca pápeža Františka 
7:00
+ Michal a Helena a + Elena
18:00
+ rodina Planková a Vajdíková
So
14.03. 
 
7:00
+ Dominik Kováč, rodičia z oboch strán a súrodenci
17:00
poďakovanie za roky manželstva a prosba o požehnanie 
Ne
 15.03.
4. pôstna nedeľa
7:30
+ Magdaléna Špániková
Čepeň
9:00
+ Jozef Kovár
10:30
za farníkov
17:00
+ Ján a Emília Mečochoví
 • Srdečne pozývame všetkých miništrantov na miništrantské stretnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok 9. marca o 16:30 hod. vo farskej klubovni.
 • Pozvanie na pobožnosť krížových ciest: Dnes o 16:15 vojenský pán kaplán , v piatok o 17:15 eRko a miništranti a na budúcu nedeľu o 16:15 Ružencové spoločenstvo.
 • Spovedanie pred Veľkonočnými sviatkami vo farnostiach dekanátu začne 21.03. Podrobný rozpis bude k dispozícii na internetovej stránke farnosti a na nástenke.

 

PRIHLÁSENIE

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.

Odber noviniek / Newsletter