Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

Farské oznamy

07February

Farské oznamy od 9. do 15. februára 2015

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 09. do 15. februára 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
09.02.
 
7:00
+ Helena Kopálová

18:00

+ rodičia Michal a Magdaléna Vavakoví
Ut
10.02.
Sv. Školastiky, panny, spomienka 
7:00
+ rodina Šimkovičová
18:00
poďakovanie za dar zmierenia a prosba o pravé pokánie
St
11.02.
Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľubovoľná spomienka 
7:00
+ Jolana a Jozef
18:00
+ Alexander a Katarína Kralovičoví
Št
12.02.
 
 
7:00
+ František
 18:00 poďakovanie za dožité životné jubileum a prosba o požehnanie
Pi
13.02.
 
7:00
+ Jozef Štefák a rodičia
18:00
za pokoj a porozumenie v rodine
So
14.02.
 Sv. Cyrila, mnícha a Metoda, biskupa, patrónov Európy, ľubovoľná spomienka 
7:00
+ Róbert Kvíčera
17:00
+ Róbert a Ružena Vaňaková
Ne
15.02.
6. nedeľa v Cezročnom období
7:30
+ Antonín Bucha
Čepeň
9:00
+ Ján Korenčík a rodičia z oboch strán
10:30
za farníkov
17:00
poďakovanie za 70 rokov života a prosba o Božie požehnanie
 • Spoločenstvo Miništranti Sereď pozýva všetkých miništrantov na miništrantské stretnutie, ktoré bude v pondelok 09. februára od 16:30 hod. vo farskej klubovni. 
 • Poďakovanie: Pre nás kňazov farnosti je veľkým povzbudením Vaša hojná účasť počas štvrtkových celodenných adorácií, rovnako ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do modlitbovej reťaze počas deviatich dní pred referendom, je to znak silnej viery a lásky voči nášmu Bohu.
 • Pozvanie: V nedeľu 15.02. bude slávnostná sv. omša o 10:30 v latinskom jazyku. Sv. omša bude doprevadzaná Gregoriánskou schólou Prepozitúry Panny Márie v Novom Meste nad Váhom. 
 • Škapuliarska pobožnosť bude v nedeľu 15.02. o 15:30 v našom chráme.

 

30January

Farské oznamy od 2. do 8. februára 2015

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 2. do 8. februára 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
02.02. 
Obetovanie Pána, sviatok 
7:00
+ otec, brat, Magdaléna a starí rodičia

18:00

+ starí rodičia Ján a Mária Špitalskí
Ut
 03.02.
 Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľub. spomienka
7:00
+ rodičia Ľudovít a Alžbeta, súrodenci, manžel Dominik
18:00
+ Ernest a Margita Sherhauferoví a rodičia z oboch strán
St
 04.02.
 
7:00
Božia pomoc pre rodinu
18:00
za Ružencové bratstvo
Št
05.02.
Votívna sv. omša:
Za rehoľné povolania
7:00
za uzdravenie duše a Božiu pomoc
 18:00 + Jaroslav a Alžbeta a rodičia z oboch strán
Pi
 06.02.
 Votívna sv. omša:
O Najsvätejšom Srdci Ježišovom
7:00
za uzdravenie
18:00
+ Štefan Štrbka
So
 07.02.
 
10:00
za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a obrátenie hriešnikov
17:00
+ Dominik a Ružena Vrabcoví
Ne
 08.02.
5. nedeľa v Cezročnom období
7:30
+ Imrich Vavrovič, brat, švagor a rodičia
Čepeň
9:00
+ rodičia Bohunickí a Richard Vančo
10:30
za farníkov 
17:00
+ Miroslav Bohuš, Michal a Mária Ozorovskí, brat Michal
 • Obrad požehnania hromničných sviec na sviatok Obetovania Pána. Prosíme, aby ste svoje sviece zapezpečili proti odkvapkávaniu vosku na koberec.
 • Požehnanie hrdla v deň spomienky na sv. Blažeja.
 • Fatimská sobota bude 07.02.2015. 9:00 hod. začína modlitba posvätného ruženca, o 10:00 slávnostná sv. omša a po nej Eucharistická adorácia s požehnaním.
 • Spovedanie v prvopiatkový týždeň bude v stredu, štvrtok a piatok od 16:00 hod.
 • V stredu 04.02. bude po večernej sv. omši stretnutie Ružencového bratstva.
 • Zbierka na podporu cirkevných škôl vyniesla 633 €. Za vašu štedrosť Pán Boh zaplať.

 

24January

Farské oznamy od 26.01. do 01.02.2015

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 26. januára do 01. februára 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
26.01.
 
 Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
7:00
za zdravie a Božie požehnanie pre Petra a Jarmilu

18:00

+ Jozef Kabát, rodičia z oboch strán
Ut
27.01.
 
7:00
+ Ivetka Halinárová, syn Števko
18:00
+ Ján Babiš, ostatní zosnulí z rodiny
St
28.01.
Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 
7:00
za zdravie a Božia pomoc pre Ivanu, Petra a deti
18:00
+ František Varga a rodičia
Št
29.01.
 
 
7:00
za zdravie a Božiu pomoc pre Helenu, Dušana a deti
 18:00 + Mária Kramárová, rodičia, brat Rudolf
Pi
30.01.
 
7:00
+ Jozefína Siváková
18:00
za zdravie a Božiu pomoc pre manžela
So
31.01.
Sv. Jána Boska, kňaza, spomienka 
7:00
+ Emil Przeczka, rodičia z oboch strán
17:00
+ Ján a Emília Slabí
Ne
1.2.
4. nedeľa v Cezročnom období
7:30
+ Michal a Mária Herákoví, František a Rozália Juhasoví
Čepeň
9:00
za farníkov
10:30
+ Mária Mrvová
17:00
+ Anna a Augustín Lehockí, syn Vladimír a rodičia z oboch strán
 • Túto NEDEĽU 25.01.2015 bude o 18:00 hod. ekumenické modlitbové stretnutie na záver týždňa Modlitieb za zjednotenie kresťanov, srdečne vás pozývame.
 • Na túto NEDEĽU 25.01.2015 je po všetkých sv. omšiach ohlásená zbierka na podporu katolíckych škôl. Nech všemohuci Pán vašu obetu odmení svojím požehnaním. 
 • Pozvanie do modlitby: 9-dňová modlitbová reťaz za úspešné referendum o rodine. Chceli by sme poprosiť každého, kto môže, aby sa pripojil súkromnou modlitbou počas jednej hodiny. Aby sme vytvorili živú reťaz modlitby, bola vytvorená tabuľka na zapísanie si modlitbovej služby. Prosíme vás, drahí bratia a sestry, ktorí by ste sa chceli do tejto modlitbovej reťaze zapojiť, zapíšte sa prosím do tabuľky na webovej stránke farnosti www.sered.fara.skAby sme tak nepretržitou modlitbou k Bohu vyprosili odvahu počúvať hlas svedomia v tých, ktorí váhajú ísť svojou účasťou podporiť snahu referenda poukázať, že nám záleží na tradičnych hodnotách a prirodzenom Božom zákone, ktorý je jasne zapísaný do Božieho stvorenstva.

 

17January

Farské oznamy od 19. do 25. januára 2015

10January

Farské oznamy od 12. do 18. januára 2015

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 12. do 18. januára 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
12.01.
 
7:00
+ Július a Emília Scherhauferoví a deti

18:00

+ Adam a Terézia Štyrákoví, rodičia z oboch strán
Ut
13.01.
 
7:00
+ rodičia z oboch strán 
18:00
za Božiu pomoc vo vzťahu a pri vstupe do manželstva
St
14.01.
 
7:00
+ Štefan Holienčík, syn Štefan a rodičia z oboch strán
18:00
+ Viera Virágová
Št
15.01.
 
7:00
poďakovanie za 57 rokov života, za všetkých nápomocných blízkych a prosba o vytrvalosť pre manželov a deti
 18:00 + Vendelín a Zuzana Golejoví, dcéra Hanka
Pi
16.01.
 
7:00
+ Jozef a Agnesa Rakovickí, dcéra Mária, Anna a švagor Augustín
18:00
+ manželia Jagelkoví, rodičia z oboch strán
So
17.01.
Svätý Anton, opát,
spomienka 
7:00
súrodenci Lenka a Ladislav Šipkovskí, starí rodičia z oboch strán
17:00
+ Pavlína a Augustín Daniškoví, Jozef a Anna Farkašoví, sestra Anna
Ne
18.01.
2. nedeľa
v Cezročnom období 
7:30
+ Margita Scherhauferová, švagrovci Ernest a Margita a rodičia z oboch strán
Čepeň
9:00
 na úmysel celebranta
10:30
za farníkov
17:00
+ manžel Peter, rodičia Vršanoví a živá rodina
 • Celodenné adorácie  budú bývať opäť každý štvrtok od rannej do večernej sv. omše.
 • Pozývame deti i rodičov na sv. omše za účasti detí každý utorok o 18:00 hod.
 • Každý piatok budú bývať mládežnícke sv. omše  o 18:00 hod.
 • Deň otvorených dverí na CZŠ bude 14.01.2015 (STREDA) od 08:00 do 16:30 hod.
 • Škapuliarska pobožnosť bude na budúcu nedeľu 18.01.2015 o 15:30 hod.
 • Spoločenstvo Miništranti Sereď pozýva všetkých miništrantov na prvé stretnutie v tomto roku, ktoré bude v pondelok 12.01.od 16:30 hod. vo farskej klubovni.
 • Modlitbová reťaz za blížiace sa referendum bude každý deň medzi 20:00 - 21:00. Vo svojich rodinách a spoločenstvách sa môžeme zjednotiť v spoločnom úmysle. V spoločných prosbách veriacich pri sv. omšiach budeme pamätať na tento úmysel. Prosíme tento úmysel zahrnúť i do modlitby sv. ruženca pred sv. omšami.
 • Prosba Slovenskej správy ciest: prosíme veriacich, aby na parkovisku pri Čepenskej kaplnke pred Správou ciest neparkovali vo výjazde z dvora. Ďakujeme.

 

03January

Farské oznamy od 5. do 11. januára 2015

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 05. do 11. januára 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
05.01.
 
7:00
+ Ján a Mária Urbanoví, vnuci a vnučky

18:00

+ Anna Sviteková, dcéra Janka Orlická a syn Marián
Ut
06.01.
Slávnosť Zjavenie Pána,
PRIKÁZANÝ SVIATOK
7:30
+ rodičia Turoňoví, nevesta, rodičia Koniarikoví a deti
Čepeň
9:00
+ rodina Borovičková, Mičániová a Ferencová
10:30
za farníkov
17:00
+ Hedviga Sokolová
St
07.01.
Sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza, ľubovoľná spomienka
7:00
za ružencové bratstvo
18:00
za zdravie a Božiu pomoc
Št
08.01.
 
7:00
súrodenci Mária, Milan a Ján
 18:00 + rodičia Alexander, Katarína Kralovičoví
Pi
09.01.
 
7:00
prosba o požehnanie a Božiu pomoc v novom roku pre kostolníkov, organistov a nezištných farských spolupracovníkov 
18:00
+ Ján Maňura
So
10.01.
 
7:00
Ján a Tibor Javoroví a rodičia z oboch strán
17:00
+ František a Štefánia Koboroví a rodičia z oboch strán
Ne
11.01.
Krst Krista Pána, sviatok
7:30
+ Michal Hudák, syn Peter a rodičia
Čepeň
9:00
za farníkov
10:30
+ Ľudmila Fojtíková 
17:00
+ Iveta Kovalíková
 •   V pondelok je večerná sv. omša o 18:00 s platnosťou na Slávnosť zjavenia Pána.
 • Na SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA  - pri svätých omšiach sa bude požehnávať voda, ktorou si môžete pokropiť vaše príbytky a bude sa požehnávať aj krieda, ktorou si môžete poznačiť veraje vašich príbytkov 20-C+M+B-15. Prosíme o primerané branie požehnanej vody a požehnanej kriedy. Použitie týchto prostriedkov nemá magický účinok, účinok Božieho požehnania závisí od nášho otvorenia sa Kristovi v milosti posväcujúcej. Použitie týchto požehnaných prostriedkov nás má viesť k sviatostnému životu s Kristom skrze Cirkev, z tohto vzťahu k Ježišovi a jeho Cirkvi nám do života prúdi plnosť milostí a požehnania.
 • Rodiny, ktoré majú záujem o osobnú návštevu kňaza a požehnania príbytku sa môžu prihlásiť v sakristii.
 • Streda 07.01. - stretnutie RUŽENCOVÉho BRATSTVA po večernej sv. omši.
 • PIATOK - sv. omša o 18:00 za účasti birmovancov .
 • Spoločenstvo rodičov pri Cirkevnej základnej škole v Seredi pripomína možnosť zakúpenia vstupeniek na tradičný ples v sakristii kostola po večerných sv. omšiach alebo od 8. januára od 13.30 hod. v priestoroch školy. Viac informácii na plagáte vzadu na výveske.
 • Pozvanie: nedeľa 11.1.2015 Eucharistická adorácia v Dolnej Strede o 15:00 hod. Moderátor adorácie páter misionár Martin SVD.

 

27December

Farské oznamy od 29.12.2014 do 04.01.2015

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 29. decembra 2014
do 04. januára 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
29.12
 
7:00
+ Alžbeta a Karol Varga, sestra s manželom a ostatná rodina

18:00

poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pri príležitosti 80. narodenín
Ut
30.12.
 
7:00
+ Vít Dadiš, syn Braňo
18:00
+ Rastislav Filo, rodičia  z oboch strán
St
31.12.
Sv. Silvestra I., pápeža, ľubovoľná spomienka
8:00
+ Magdaléna Forgáčová
17:00
+ Pavol Korytár, manželka Mária
Št
01.01.
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky,
PRIKÁZANÝ SVIATOK
7:30
na úmysel
Čepeň
9:00
+ Anna Biháriová
10:30 za farníkov
 17:00 + Marta Ďuricová 
Pi
02.01.
Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienk a
7:00
+ rodina Belanová a Fačkovcová
18:00
Peter Szatmár
So
03.01.
Najsvätejšieho mena Ježiš
10:00
za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie a obrátenie hriešnikov
17:00
+ Jozef Vrábel, setra, bratia a rodičia z oboch strán
Ne
04.01.
2. nedeľa po narodení Pána
7:30
+ rodičia Rubaničoví a synovia
Čepeň
9:00
za rodičov, deti, vnukov a vnučky 
10:30
za farníkov
17:00
+ Pavol Fiam a Jozefína
 • Dnes Vám budú deti z CZŠ rozdávať pozvánky na Deň otvorených dverí . Srdečne všetkých pozývame do priestorov CZŠ dňa 14. 01. 2015 v čase od 8:00 do 16:30 hod. Môžete tak zažiť atmosféru na našej škole a pozrieť sa, ako prebieha vyučovanie v jednotlivých triedach a porozprávať sa s pedagógmi i žiakmi.
 • Srdečne ďakujeme všetkým koledníkom, sprevádzajúcim osobám i všetkým, ktorí prijali koledníkov.Podarilo sa vyzbierať 1750 €. Pán Boh vám to odplať!
 • 31.12. 2014 večerná sv. omša o 17:00, bilancia kalendárneho roka a pobožnosť  na poďakovanie v závere kalendárneho roka.
 • V stredu 31.12. pozývame "na vstup do nového roka na kolenách," vyloženie Eucharistie k poklone o 23:30 hod. 
 • V sobotu bude Večeradlo s Pannou Máriou. Začne o 9:00 hod. modlitbou sv. ruženca a bude pokračovať sv. omšou a adoráciou.
 • Tento týždeň je prvopiatkovým. Vzhľadom na predvianočnú spoveď budeme spovedať polhodinu pred svätými omšami.
 • Spoločenstvo rodičov pri Cirkevnej základnej škole sv. Cyrila a Metoda v Seredi Vás pri príležitosti 20. výročia založenia školy srdečne pozýva na 14. ples, ktorý sa uskutoční 7. februára 2015 o 19.00 vo veľkej sále DK v Seredi.Vstupenky si môžete zakúpiť v sakristii kostola po novom roku po večerných sv. omšiach alebo od 8. januára o 13.30 hod. v priestoroch školy.  

 

19December

Farské oznamy od 22. do 28. decembra 2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 22. do 28. decembra 2014
 
CepenNeostry