Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

Farské oznamy

27February

Farské oznamy od 2. do 8. marca 2015

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 02. do 08. marca 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
02.03.
 
7:00
poďakovanie za dožitých 65 rokov života a požehnanie pre Máriu

18:00

+ Vojtech Štibrány, rodičia z oboch strán
Ut
03.03.
 
7:00
poďakovanie za 85 rokov života a prosba o požehnanie a Božiu pomoc
18:00
+ Mária Bohunická a rodičia z oboch strán
St
04.03.
 
7:00
+ Jozef Kolník
18:00
za ružencové bratstvo
Št
05.03.
 
7:00
+ Marta Beňová
 18:00 + Matej Kupka
Pi
06.03.
 
7:00
+ František Kubovič
18:00
+ Jaroslav Bánovský
So
07.03.
 
10:00
za obrátenie hriešnikov a víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
17:00
+ Irena a Michal Lukačovičoví
Ne
08.03.
3. pôstna nedeľa
7:30
Božia pomoc a zdravie pre rodinu
Čepeň
9:00
+ rodičia Bučekoví a Vachoví
10:30
za farníkov
17:00
za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru
 • Dnes po sv. omšiach je pôstna zbierka na charitu.
 • Pobožnosť krížových ciest býva každý piatok a nedeľu 45 minút pred sv. omšou, pozývame spoločenstvá a modlitbové bratstvá prerozdeliť si vedenie týchto pobožností.
 • V utorok bude v Domove Sociálnych Služieb v našom meste požehnaná Kaplnka Božieho milosrdenstva o 10:30. Hlavným celebrantom bude generálny vikár Mons. Ján Pavčír.
 • Streda: po večernej sv. omši stretnutie Ružencového bratstva.
 • Prvopiatkové spovedanie:streda, štvrtok, piatok od 16:00 hod.
 • Prvopiatoková potravinová pomoc ľuďom v núdzi, kôš pre možnosť darovať trvanlivú potravinu počas tohto týždňa bude opäť umiestnený pri zadnom východe z chrámu
 • V sobotu bude Fatimská sobota, o 9:00 modlitba posvätného ruženca, o 10:00 sv. omša a po sv. omši Eucharistické požehnanie.

 

21February

Farské oznamy od 23. februára do 1. marca 2015

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 23. februára  do 1. marca 2015  
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
23.02.
 
7:00
za zdravie a Božiu pomoc

18:00

za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru a syna s rodinou
Ut
 24.02.
 
7:00
+ Monika
18:00
za pokoj v rodine
St
25.02.
 
Jarné kántrové dni
Za odpustenie hriechov
7:00
+ Anton a Alojzia Benkovskí a deti
18:00
+ Ján a Margita Kubačkoví a rodičia z oboch strán
Št
26.02.
 
 
7:00
+ manžel, syn a rodičia z oboch strán
 18:00 + Anna Morongová, manžel Jozef a deti
Pi
27.02. 
 
7:00
+ Jozefína Kristeková
18:00
+ Jaroslav Chynoradský a rodičia z oboch strán
So
 28.02.
 
7:00
za zdravie a Božie požehnanie pre emeritného arcibiskupa Róberta Bezáka 
17:00
+ Radim Muškát
Ne
 01.03.
2. pôstna nedeľa
7:30
poďakovanie za spoločné roky manželstva a prosba o požehnanie
Čepeň
9:00
+ Augustín Viskup, kmotor Vladimír, rodičia z oboch strán
10:30
za farníkov
17:00
+ Milana a Ladislav
 • Na budúcu nedeľu ZBIERKA NA CHARITU
 • Pôstna krabička - charitatívna iniciatíva Slovenskej katolíckej charity, viac informácií plagáte
 • Milí rodičia, priatelia Cirkevnej základnej školy. Dovoľujeme si Vás osloviť vo chvíli, keď máte možnosť rozhodnúť sa, komu darujete 2% z Vašich minuloročných daní. V dnešnej dobe nie je jednoduché zabezpečiť dostatok materiálnych i finančných prostriedkov na podporu vzdelávania, a preto by sme sa radi uchádzali o 2 % z Vašich daní. Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste tieto finančné prostriedky venovali našim deťom, a tak pomohli skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole. Za Vašu podporu Vám úprimne ĎAKUJEME (riaditeľstvo CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi.)

 • Pozývame rodičov s prvoprijímajúcimi deťmi na sv. omšu v utorok 24.02. o 18:00 a zároveň i na spoločné stretnutie besprostredne po sv. omši.

 • Centrum pomoci človeka človeku v Seredi: prosba o darovanie šatstva pre klientov denného centra. Akútna potreba týchto vybraných druhov: tielka, nátelníky, spodná bielizeň, ponožky, obuv, mikiny, nohavice, tepláky. Možnosť darovania po sv. omšiach v sakristii kostola alebo priamo na Garbiarskej ulici v Centre pomoci človeka človeku každý pracovný deň okrem stredy v určenom čase ktorý nájdete na plagáte.

 

13February

Farské oznamy od 16. do 22. februára 2015

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 16. do 22. februára 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
16.02.
 
7:00
+ Jozef a Irena Ternenyoví a rodičia z oboch strán

18:00

+ Ľudmila Benkovská a rodina Polednáková
Ut
17.02.
 
7:00
+ Karol Vrábel a rodičia z oboch strán
18:00
+ Gejza Godály, rodičia a súrodenci
St
18.02.
 Popolcová streda
7:00
+ Anna Cabadajová, manžel Albín a syn Milan
16:00
na úmysel celebranta (farský kostol)
18:00
+ Igor Horčičák
 Št
19.02.
 
7:00
prosba o milosť obrátenia pre Miroslava a Ľubomíra
 18:00 na poďakovanie pri príležitosti životného jubilea - 60 r. a prosba o Božiu pomoc pre Milku
Pi
20.02.
 
7:00
na poďakovanie za 75 rokov a prosba o Božiu pomoc
18:00
+ Ján Horčičák, rodičia z oboch strán a vnuk Igor
So
21.02.
 
7:00
za dobré vzťahy a Božiu pomoc pre obyvateľov bytovky (č. 1212)
17:00
+ Anna Kalinajová, brat Jozef a rodičia
Ne
22.02.
1. pôstna nedeľa
7:30
+ Ladislav Horváth
Čepeň
9:00
+ manželia Buranoví a syn Milan
10:30
za farníkov
17:00
+ Imrich Račák a rodičia z oboch strán
 •  Predsedkyňa Spoločenstva rodičov pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda, pani Lucia Horská, sa chce touto cestou poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri príprave a realizácii tohoročného plesu. 
 • Dnes bude o 15:30 hod. škapuliarska pobožnosť, na ktorú ste pozvaní.
 • V utorok bude sv. omša za účasti detí, zvlášť s prvoprijímajúcimi.
 • V stredu bude v kaplnke CZŠ sv. omša o 8:00 hod.
 • V stredu je Popolcová streda , ktorou sa začína pôstne obdobie. Pri sv. omšiach budeme na znak pokánia poznačení popolom.  Tento deň je prísny pôst. Zdržiavanie sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života; ostatní pokrm obmedzujeme na raz do sýta a niekoľkokrát do polosýta. Toto zaväzuje všetkých od 18. roku do 60. roku života. 
 • V pôstnom období sa budeme v piatok a v nedeľu pred večernou sv. omšou modliť krížovú cestu. Pozývame jednotlivé spoločenstvá, aby si rozdelili tieto dni. Modlitba začne 45 minút pred sv. omšou. Kto sa pomodlí krížovú cestu, pri splnení predpísaných podmienok môže získať plnomocné odpustky. Taktiež ich môže získať ten, kto sa cez pôstne piatky po sv. prijímaní pomodlí pred obrazom ukrižovaného Pána modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu.Tiež ich môžu získať chorí doma čítaním a rozjímaním o umučení Pána Ježiša (aspoň 15 minút).
07February

Farské oznamy od 9. do 15. februára 2015

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 09. do 15. februára 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
09.02.
 
7:00
+ Helena Kopálová

18:00

+ rodičia Michal a Magdaléna Vavakoví
Ut
10.02.
Sv. Školastiky, panny, spomienka 
7:00
+ rodina Šimkovičová
18:00
poďakovanie za dar zmierenia a prosba o pravé pokánie
St
11.02.
Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľubovoľná spomienka 
7:00
+ Jolana a Jozef
18:00
+ Alexander a Katarína Kralovičoví
Št
12.02.
 
 
7:00
+ František
 18:00 poďakovanie za dožité životné jubileum a prosba o požehnanie
Pi
13.02.
 
7:00
+ Jozef Štefák a rodičia
18:00
za pokoj a porozumenie v rodine
So
14.02.
 Sv. Cyrila, mnícha a Metoda, biskupa, patrónov Európy, ľubovoľná spomienka 
7:00
+ Róbert Kvíčera
17:00
+ Róbert a Ružena Vaňaková
Ne
15.02.
6. nedeľa v Cezročnom období
7:30
+ Antonín Bucha
Čepeň
9:00
+ Ján Korenčík a rodičia z oboch strán
10:30
za farníkov
17:00
poďakovanie za 70 rokov života a prosba o Božie požehnanie
 • Spoločenstvo Miništranti Sereď pozýva všetkých miništrantov na miništrantské stretnutie, ktoré bude v pondelok 09. februára od 16:30 hod. vo farskej klubovni. 
 • Poďakovanie: Pre nás kňazov farnosti je veľkým povzbudením Vaša hojná účasť počas štvrtkových celodenných adorácií, rovnako ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do modlitbovej reťaze počas deviatich dní pred referendom, je to znak silnej viery a lásky voči nášmu Bohu.
 • Pozvanie: V nedeľu 15.02. bude slávnostná sv. omša o 10:30 v latinskom jazyku. Sv. omša bude doprevadzaná Gregoriánskou schólou Prepozitúry Panny Márie v Novom Meste nad Váhom. 
 • Škapuliarska pobožnosť bude v nedeľu 15.02. o 15:30 v našom chráme.

 

30January

Farské oznamy od 2. do 8. februára 2015

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 2. do 8. februára 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
02.02. 
Obetovanie Pána, sviatok 
7:00
+ otec, brat, Magdaléna a starí rodičia

18:00

+ starí rodičia Ján a Mária Špitalskí
Ut
 03.02.
 Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľub. spomienka
7:00
+ rodičia Ľudovít a Alžbeta, súrodenci, manžel Dominik
18:00
+ Ernest a Margita Sherhauferoví a rodičia z oboch strán
St
 04.02.
 
7:00
Božia pomoc pre rodinu
18:00
za Ružencové bratstvo
Št
05.02.
Votívna sv. omša:
Za rehoľné povolania
7:00
za uzdravenie duše a Božiu pomoc
 18:00 + Jaroslav a Alžbeta a rodičia z oboch strán
Pi
 06.02.
 Votívna sv. omša:
O Najsvätejšom Srdci Ježišovom
7:00
za uzdravenie
18:00
+ Štefan Štrbka
So
 07.02.
 
10:00
za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a obrátenie hriešnikov
17:00
+ Dominik a Ružena Vrabcoví
Ne
 08.02.
5. nedeľa v Cezročnom období
7:30
+ Imrich Vavrovič, brat, švagor a rodičia
Čepeň
9:00
+ rodičia Bohunickí a Richard Vančo
10:30
za farníkov 
17:00
+ Miroslav Bohuš, Michal a Mária Ozorovskí, brat Michal
 • Obrad požehnania hromničných sviec na sviatok Obetovania Pána. Prosíme, aby ste svoje sviece zapezpečili proti odkvapkávaniu vosku na koberec.
 • Požehnanie hrdla v deň spomienky na sv. Blažeja.
 • Fatimská sobota bude 07.02.2015. 9:00 hod. začína modlitba posvätného ruženca, o 10:00 slávnostná sv. omša a po nej Eucharistická adorácia s požehnaním.
 • Spovedanie v prvopiatkový týždeň bude v stredu, štvrtok a piatok od 16:00 hod.
 • V stredu 04.02. bude po večernej sv. omši stretnutie Ružencového bratstva.
 • Zbierka na podporu cirkevných škôl vyniesla 633 €. Za vašu štedrosť Pán Boh zaplať.

 

24January

Farské oznamy od 26.01. do 01.02.2015

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 26. januára do 01. februára 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
26.01.
 
 Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
7:00
za zdravie a Božie požehnanie pre Petra a Jarmilu

18:00

+ Jozef Kabát, rodičia z oboch strán
Ut
27.01.
 
7:00
+ Ivetka Halinárová, syn Števko
18:00
+ Ján Babiš, ostatní zosnulí z rodiny
St
28.01.
Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 
7:00
za zdravie a Božia pomoc pre Ivanu, Petra a deti
18:00
+ František Varga a rodičia
Št
29.01.
 
 
7:00
za zdravie a Božiu pomoc pre Helenu, Dušana a deti
 18:00 + Mária Kramárová, rodičia, brat Rudolf
Pi
30.01.
 
7:00
+ Jozefína Siváková
18:00
za zdravie a Božiu pomoc pre manžela
So
31.01.
Sv. Jána Boska, kňaza, spomienka 
7:00
+ Emil Przeczka, rodičia z oboch strán
17:00
+ Ján a Emília Slabí
Ne
1.2.
4. nedeľa v Cezročnom období
7:30
+ Michal a Mária Herákoví, František a Rozália Juhasoví
Čepeň
9:00
za farníkov
10:30
+ Mária Mrvová
17:00
+ Anna a Augustín Lehockí, syn Vladimír a rodičia z oboch strán
 • Túto NEDEĽU 25.01.2015 bude o 18:00 hod. ekumenické modlitbové stretnutie na záver týždňa Modlitieb za zjednotenie kresťanov, srdečne vás pozývame.
 • Na túto NEDEĽU 25.01.2015 je po všetkých sv. omšiach ohlásená zbierka na podporu katolíckych škôl. Nech všemohuci Pán vašu obetu odmení svojím požehnaním. 
 • Pozvanie do modlitby: 9-dňová modlitbová reťaz za úspešné referendum o rodine. Chceli by sme poprosiť každého, kto môže, aby sa pripojil súkromnou modlitbou počas jednej hodiny. Aby sme vytvorili živú reťaz modlitby, bola vytvorená tabuľka na zapísanie si modlitbovej služby. Prosíme vás, drahí bratia a sestry, ktorí by ste sa chceli do tejto modlitbovej reťaze zapojiť, zapíšte sa prosím do tabuľky na webovej stránke farnosti www.sered.fara.skAby sme tak nepretržitou modlitbou k Bohu vyprosili odvahu počúvať hlas svedomia v tých, ktorí váhajú ísť svojou účasťou podporiť snahu referenda poukázať, že nám záleží na tradičnych hodnotách a prirodzenom Božom zákone, ktorý je jasne zapísaný do Božieho stvorenstva.

 

17January

Farské oznamy od 19. do 25. januára 2015

10January

Farské oznamy od 12. do 18. januára 2015

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 12. do 18. januára 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
12.01.
 
7:00
+ Július a Emília Scherhauferoví a deti

18:00

+ Adam a Terézia Štyrákoví, rodičia z oboch strán
Ut
13.01.
 
7:00
+ rodičia z oboch strán 
18:00
za Božiu pomoc vo vzťahu a pri vstupe do manželstva
St
14.01.
 
7:00
+ Štefan Holienčík, syn Štefan a rodičia z oboch strán
18:00
+ Viera Virágová
Št
15.01.
 
7:00
poďakovanie za 57 rokov života, za všetkých nápomocných blízkych a prosba o vytrvalosť pre manželov a deti
 18:00 + Vendelín a Zuzana Golejoví, dcéra Hanka
Pi
16.01.
 
7:00
+ Jozef a Agnesa Rakovickí, dcéra Mária, Anna a švagor Augustín
18:00
+ manželia Jagelkoví, rodičia z oboch strán
So
17.01.
Svätý Anton, opát,
spomienka 
7:00
súrodenci Lenka a Ladislav Šipkovskí, starí rodičia z oboch strán
17:00
+ Pavlína a Augustín Daniškoví, Jozef a Anna Farkašoví, sestra Anna
Ne
18.01.
2. nedeľa
v Cezročnom období 
7:30
+ Margita Scherhauferová, švagrovci Ernest a Margita a rodičia z oboch strán
Čepeň
9:00
 na úmysel celebranta
10:30
za farníkov
17:00
+ manžel Peter, rodičia Vršanoví a živá rodina
 • Celodenné adorácie  budú bývať opäť každý štvrtok od rannej do večernej sv. omše.
 • Pozývame deti i rodičov na sv. omše za účasti detí každý utorok o 18:00 hod.
 • Každý piatok budú bývať mládežnícke sv. omše  o 18:00 hod.
 • Deň otvorených dverí na CZŠ bude 14.01.2015 (STREDA) od 08:00 do 16:30 hod.
 • Škapuliarska pobožnosť bude na budúcu nedeľu 18.01.2015 o 15:30 hod.
 • Spoločenstvo Miništranti Sereď pozýva všetkých miništrantov na prvé stretnutie v tomto roku, ktoré bude v pondelok 12.01.od 16:30 hod. vo farskej klubovni.
 • Modlitbová reťaz za blížiace sa referendum bude každý deň medzi 20:00 - 21:00. Vo svojich rodinách a spoločenstvách sa môžeme zjednotiť v spoločnom úmysle. V spoločných prosbách veriacich pri sv. omšiach budeme pamätať na tento úmysel. Prosíme tento úmysel zahrnúť i do modlitby sv. ruženca pred sv. omšami.
 • Prosba Slovenskej správy ciest: prosíme veriacich, aby na parkovisku pri Čepenskej kaplnke pred Správou ciest neparkovali vo výjazde z dvora. Ďakujeme.

 

PRIHLÁSENIE

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.

Odber noviniek / Newsletter