Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

Farské oznamy

03January

Farské oznamy od 5. do 11. januára 2015

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 05. do 11. januára 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
05.01.
 
7:00
+ Ján a Mária Urbanoví, vnuci a vnučky

18:00

+ Anna Sviteková, dcéra Janka Orlická a syn Marián
Ut
06.01.
Slávnosť Zjavenie Pána,
PRIKÁZANÝ SVIATOK
7:30
+ rodičia Turoňoví, nevesta, rodičia Koniarikoví a deti
Čepeň
9:00
+ rodina Borovičková, Mičániová a Ferencová
10:30
za farníkov
17:00
+ Hedviga Sokolová
St
07.01.
Sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza, ľubovoľná spomienka
7:00
za ružencové bratstvo
18:00
za zdravie a Božiu pomoc
Št
08.01.
 
7:00
súrodenci Mária, Milan a Ján
 18:00 + rodičia Alexander, Katarína Kralovičoví
Pi
09.01.
 
7:00
prosba o požehnanie a Božiu pomoc v novom roku pre kostolníkov, organistov a nezištných farských spolupracovníkov 
18:00
+ Ján Maňura
So
10.01.
 
7:00
Ján a Tibor Javoroví a rodičia z oboch strán
17:00
+ František a Štefánia Koboroví a rodičia z oboch strán
Ne
11.01.
Krst Krista Pána, sviatok
7:30
+ Michal Hudák, syn Peter a rodičia
Čepeň
9:00
za farníkov
10:30
+ Ľudmila Fojtíková 
17:00
+ Iveta Kovalíková
 •   V pondelok je večerná sv. omša o 18:00 s platnosťou na Slávnosť zjavenia Pána.
 • Na SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA  - pri svätých omšiach sa bude požehnávať voda, ktorou si môžete pokropiť vaše príbytky a bude sa požehnávať aj krieda, ktorou si môžete poznačiť veraje vašich príbytkov 20-C+M+B-15. Prosíme o primerané branie požehnanej vody a požehnanej kriedy. Použitie týchto prostriedkov nemá magický účinok, účinok Božieho požehnania závisí od nášho otvorenia sa Kristovi v milosti posväcujúcej. Použitie týchto požehnaných prostriedkov nás má viesť k sviatostnému životu s Kristom skrze Cirkev, z tohto vzťahu k Ježišovi a jeho Cirkvi nám do života prúdi plnosť milostí a požehnania.
 • Rodiny, ktoré majú záujem o osobnú návštevu kňaza a požehnania príbytku sa môžu prihlásiť v sakristii.
 • Streda 07.01. - stretnutie RUŽENCOVÉho BRATSTVA po večernej sv. omši.
 • PIATOK - sv. omša o 18:00 za účasti birmovancov .
 • Spoločenstvo rodičov pri Cirkevnej základnej škole v Seredi pripomína možnosť zakúpenia vstupeniek na tradičný ples v sakristii kostola po večerných sv. omšiach alebo od 8. januára od 13.30 hod. v priestoroch školy. Viac informácii na plagáte vzadu na výveske.
 • Pozvanie: nedeľa 11.1.2015 Eucharistická adorácia v Dolnej Strede o 15:00 hod. Moderátor adorácie páter misionár Martin SVD.

 

27December

Farské oznamy od 29.12.2014 do 04.01.2015

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 29. decembra 2014
do 04. januára 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
29.12
 
7:00
+ Alžbeta a Karol Varga, sestra s manželom a ostatná rodina

18:00

poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pri príležitosti 80. narodenín
Ut
30.12.
 
7:00
+ Vít Dadiš, syn Braňo
18:00
+ Rastislav Filo, rodičia  z oboch strán
St
31.12.
Sv. Silvestra I., pápeža, ľubovoľná spomienka
8:00
+ Magdaléna Forgáčová
17:00
+ Pavol Korytár, manželka Mária
Št
01.01.
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky,
PRIKÁZANÝ SVIATOK
7:30
na úmysel
Čepeň
9:00
+ Anna Biháriová
10:30 za farníkov
 17:00 + Marta Ďuricová 
Pi
02.01.
Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienk a
7:00
+ rodina Belanová a Fačkovcová
18:00
Peter Szatmár
So
03.01.
Najsvätejšieho mena Ježiš
10:00
za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie a obrátenie hriešnikov
17:00
+ Jozef Vrábel, setra, bratia a rodičia z oboch strán
Ne
04.01.
2. nedeľa po narodení Pána
7:30
+ rodičia Rubaničoví a synovia
Čepeň
9:00
za rodičov, deti, vnukov a vnučky 
10:30
za farníkov
17:00
+ Pavol Fiam a Jozefína
 • Dnes Vám budú deti z CZŠ rozdávať pozvánky na Deň otvorených dverí . Srdečne všetkých pozývame do priestorov CZŠ dňa 14. 01. 2015 v čase od 8:00 do 16:30 hod. Môžete tak zažiť atmosféru na našej škole a pozrieť sa, ako prebieha vyučovanie v jednotlivých triedach a porozprávať sa s pedagógmi i žiakmi.
 • Srdečne ďakujeme všetkým koledníkom, sprevádzajúcim osobám i všetkým, ktorí prijali koledníkov.Podarilo sa vyzbierať 1750 €. Pán Boh vám to odplať!
 • 31.12. 2014 večerná sv. omša o 17:00, bilancia kalendárneho roka a pobožnosť  na poďakovanie v závere kalendárneho roka.
 • V stredu 31.12. pozývame "na vstup do nového roka na kolenách," vyloženie Eucharistie k poklone o 23:30 hod. 
 • V sobotu bude Večeradlo s Pannou Máriou. Začne o 9:00 hod. modlitbou sv. ruženca a bude pokračovať sv. omšou a adoráciou.
 • Tento týždeň je prvopiatkovým. Vzhľadom na predvianočnú spoveď budeme spovedať polhodinu pred svätými omšami.
 • Spoločenstvo rodičov pri Cirkevnej základnej škole sv. Cyrila a Metoda v Seredi Vás pri príležitosti 20. výročia založenia školy srdečne pozýva na 14. ples, ktorý sa uskutoční 7. februára 2015 o 19.00 vo veľkej sále DK v Seredi.Vstupenky si môžete zakúpiť v sakristii kostola po novom roku po večerných sv. omšiach alebo od 8. januára o 13.30 hod. v priestoroch školy.  

 

19December

Farské oznamy od 22. do 28. decembra 2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 22. do 28. decembra 2014
 
CepenNeostry 
12December

Farské oznamy od 15. do 21. decembra 2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 15. do 21. decembra 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
 15.12.
 
7:00
za upevnenie vzťahov v rodine

18:00

+ Stanislav Líška, otec Vladimír, rodina Slobodová a Antalová
Ut
16.12. 
 
7:00
Božia pomoc pri urovnaní vzťahov v rodine
18:00
+ rodina Hričovská
St
17.12. 
 
7:00
+ Ján a Štefánia Škabákoví, syn Dušan
18:00
+ Ján Guláš a manželka Margita
Št
 18.12.
 
7:00
+ manželia Fándlioví, vnuk Slávo a zať
18:00
+ Július a Jozefína Javoroví, zať Jozef
Pi
19.12. 
 
7:00
+ Jozef a Vilma a rodičia z oboch strán
18:00
+ manžel Karol a rodičia z oboch strán
So
 20.12.
 
7:00
+ Štefan Troják
17:00
+ Jozef a Alžbeta Španikoví
Ne
 21.12.
4. adventná nedeľa 
7:30
+ Štefan Bíreš
Čepeň
9:00
+ Soňa Lukáčová
10:30
za farníkov
17:00
+ Jozef a Mária Ďurišoví, rodičia z oboch strán
 • Farský úmysel: vyprosovať silu a požehnanie pre rodiny nášho mesta.
 • V nedeľu 21. 12. 2014 - Škapuliarska pobožnosť o 15:30.
 • Aj počas tohto adventu deti z našej CZŠ vyrábali rôzne výrobky. Budú ich ponúkať dnes po rannej sv. omši, po sv. omši v kaplnke, po sv. omši o 10.30 hod. a od 16.15 hod. do večernej sv. omše. 
  Možnosť podporiť ich máte aj na vianočných trhoch dňa 18. 12. (vo štvrtok) od 12.00 do 17.00 hod. Celý výťažok z tejto akcie je určený na podporu Pápežských misijných diel na Slovensku a dňa 19. 12. 2014 bude odovzdaný riaditeľovi PMD.
 • Domov dôchodcov: pondelok 15.12.2014 bude sv. spoveď od 9:30 a po nej sv. omša.
 • Pri príležitosti 20. výročia založenia Cirkevnej základnej školy v Seredi
  vás srdečne pozývame na Poetický večer s názvom "Básnik ticha" venovaný poézii Milana Rúfusa, ktorý sa uskutoční v stredu 17. decembra o 17:00v kaplnke na CZŠ aj vďaka absolventom Cirkevnej základnej školy. Pozvaný je každý a vstup je voľný.
 • Pripomíname, že ak máte záujem prijať koledníkov Dobrej noviny do svojho domu dňa 26.12., môžete sa prihlásiť v sakristii kostola do nedele 21.12. Viac informácií o kampani Dobrá novina je na farskej webovej stránke.
 • Predvianočné spovedanie chorých prosíme nahláste v sakristii.
 • Spovedanie chorých, ktorých ste nahlásili, bude v utorok 16.12. a v stredu 17.12. dopoludnia (kňazi sa telefonicky dohodnú na návšteve).
 • Dávame do pozornosti, že v piatok 19.12. bude u nás spoločná sv. spoveď pred vianočnými sviatkami od 15:00 do 18:00 hod., v sobotu 20.12. od 9:00 do 11:30 hod. a od 14:30 do 17:00 hod. Prosíme vás, vyhraďte si čas a prístupte k sviatosti zmierenia.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí  akýmkoľvek spôsobom prispeli na obnovu a renováciu veľkého kríža. Nech vám vašu ochotu milostivý Pán odplatí.
 • Kúpou vianočnej pohľadnice za dobrovoľnú cenu, ktorú vydáva Aliancia za rodinu, môžeme prispieť i my na chod organizácie a aktivity spojené s propagáciou februárového referenda o dôležitých otázkach týkajúcich sa rodiny. Možnosť zakúpenia pohľadníc je po nedeľných sv. omšiach pred naším chrámom alebo počas týždňa v strede kostola. Ďakujeme vám za takto poskytnutú materiálnu pomoc pri organizovaní prípravy na blížiace sa referendum o rodine.

 

06December

Farské oznamy od 8. do 14. decembra 2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 08. do 14. decembra 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
08.12.
 Nepoškvrnené počatie Panny.Márie,
PRIKÁZANÝ.SVIATOK
7:00
+ Helena, Imrich, syn Anton Kuchynkoví

Čepeň
16:00

za farníkov

18:00

za duše zomrelých
Ut
09.12.
 
7:00
za Ružencové bratstvo
18:00
+ Ela Karkošiaková
St
10.12.
 
6:00
Rorátna sv. omša-na úmysel celebranta
18:00
+ rodičia Sedláčkoví, brat Rudolf
Št
11.12.
 
7:00
+ Kaducoví a Hambálkoví
18:00
+ Karol, Mária Trojákoví, brat Štefan a Pavol
Pi
12.12.
 
7:00
+ Emília Matušcinová
18:00
+ Mária Mičáková, syn Jaroslav, neter Eva Kušnírová
So
13.12.
 Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
7:00
Božia pomoc pre manžela Michala
17:00
+ rodičia Bašoví a Oreloví
Ne
14.12.
3. adventná nedeľa 
7:30
+ Silvester Králik
Čepeň
9:00
+ Emília Prerovská
10:30
za farníkov
17:00
+ manžel Imrich, rodičia z oboch strán
 • Farský úmysel: vyprosovať silu a požehnanie pre starých, chorých a opustených v našej farnosti.
 • Zbierka na charitu vyniesla 820 eur. Pán Boh odmeň všetkým darcom!
 • V pondelok 8. 12. o 8.00 hod. bude v kaplnke CZŠ svätá omša zo slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie.
 • Streda -rorátna sv. omša vo farskom kostole o 06:00 , prosíme zabezpečiť sviečky a kahance proti odkvapkávaniu vosku na koberec.
 • V piatok 12. 12. o 6.15 hod. bude v kaplnke CZŠrorátna svätá omša.
 • Aj počas tohto adventu deti z našej CZŠ vyrábali rôzne výrobky. Budú ich ponúkať na 3. adventnú nedeľu – 14. 12. 2014 po rannej sv. omši, po sv. omši v kaplnke, po sv. omši o 10.30 hod. a od 16.15 hod. do večernej sv. omše.
  Možnosť podporiť ich máte aj na vianočných trhoch dňa 18. 12. (vo štvrtok) od 12.00 do 17.00 hod. Celý výťažok z tejto akcie je určený na podporu Pápežských misijných diel na Slovensku a dňa 19. 12. 2014 bude odovzdaný riaditeľovi PMD.
 • Dobrá novina - tí, ktorí chcú prijať koledníkov 26. 12. sa môžu prihlásiť v sakristii. Tento rok tak môžete podporiť projekty v Nairobi a Keni.

 

20November

Farské oznamy od 24. do 30. novembra 2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 24. do 30. novembra 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
24.11. 
Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka 
7:00
poďakovanie za dar života
18:00 poďakovanie za milosti, pomoc, požehnanie do života
Ut
 25.11.
Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka 
7:00
+ Milan Wongrey
18:00
+ Jozefína, Ferdinad, brat Pavol a starí rodičia
St
26.11. 
 
7:00
+ rodičia Jozef a Štefánia Černanský, dcéra Emila
18:00

za dar života

Št
 27.11.
 
7:00
+ Miloš Slámka a rodičia
18:00
Pavol a Anna Rapanoví a starí rodičia z oboch strán
Pi
 28.11.
 
7:00
+ Emília Benediková
18:00
poďakovanie za milosti, pomoc, požehnanie do života
So
 29.11.
 
7:00
+ Ján Cako a rodičia z oboch strán 
17:00
+ Viktor Jakeš a rodičia z oboch strán
Ne
 30.11.
 1. adventná nedeľa
7:30
Alfon a Petronela Gerhátoví a rodičia z oboch strán
Čepeň
9:00
+ Viliam Holík
10:30
za farníkov
17:00
+ Etelka a Jozef Hanzlíkoví a rodičia z oboch strán
 • Farský úmysel: vyprosovať dary a vedenie Ducha Svätého pre animátorov a birmovancov.
 • 28.11. 2014 bude na CZŠ o 08:00 hod. sv. omša, pri ktorej sa pre jednotlivé triedy budú požehnávať adventné vence.
 • Počas liturgického slávenia 1. adventnej nedeľebudeme požehnávať vaše adventné vence. Prosíme, aby ste ich pred sv. omšou priniesli pred oltár, kde ich počas sv. omše požehnáme.

 

14November

Farské oznamy od 17. do 23. novembra 2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 17. do 23. novembra 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
17.11. 
Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka 
7:00
poďakovanie za 80 rokov života
18:00 + Mária Regenová, Ladislav Knezel a rodičia z oboch strán
Ut
18.11. 
Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov, ľubovoľná spomienka
7:00
+ Ján a Jozefa Slobodoví, rodičia
18:00
za zdravie pre matku
St
19.11. 
 
7:00
+ rodičia Súkenikoví, dcéra Helena a manžel
18:00
František a Jolana Torok a rodičia z oboch strán
Št
 20.11.
 
7:00
+ Michal, Helena a Elena Benoví
18:00
+ Jozef Čatár
Pi
 21.11.
 Obetovanie Panny Márie, spomienka
7:00
poďakovanie za spoločne prežité roky
18:00
+ Mária a Štefan Hojeroví, vnuk Stanko
So
 22.11.
Sv. Cecílie, panny a mučenice,spomienka 
7:00
+ Klement Miterpach a manželka Irena
17:00
Božia pomoc, ochrana, požehnanie a dar viery pre obyvateľov mesta Sereď
Ne
23.11. 
 34. nedeľa v Cezročnom období, KRISTA KRÁĽA, slávnosť
7:30
+ František Bartek
Čepeň
9:00
+ Karol Bihári, syn Karol, Milan, bratia a rodičia
10:30
za farníkov
17:00
rodina Poništová
 • Farský úmysel: vyprosovať vedenie Ducha Sv. pre birmovancov a ich animátorov.
 • Dnes je o 15:30 Škapuliarska pobožnosť, na ktorú vás pozývame.
 • Trnavská novéna: drahí veriaci, využite možnosť spoločnej autobusovej dopravy dnes v posledný deň Novény. Miest v autobuse je dosť a nemusíte sa báť, že sa nezmestíte.
 • Počas kampane Sviečka za nenarodené deti sa vyzbieral finančný dar pre aktivity Fóra života 255 eur. Pán Boh odmeň vašu štedrosť.
 • Pozvanie riaditeľstva CZŠ: CZŠ sv. Cyrila a Metoda Vás všetkých srdečne pozýva  dňa 20.novembra /vo štvrtok/ v čase od 15:00 do 17:00 hod. do priestorov našej školy stráviť pár príjemných chvíľ s priateľmi, knihami, so šálkou kávy alebo čaju. Tešia sa na Vás učitelia a zamestnanci CZŠ.
 • V piatok 21.11.2014 o 18:00 hod. je birmovanecká sv. omša a po nej stretnutie s birmovancami a rodičmi.
 • Na budúcu nedeľu Krista Kráľa vo všetkých sv. omšiach bude po modlitbe po prijímaní Modlitba zasvätenia pred vyloženou Eucharistiou - možnosť získať úplné odpustky, texty spoločnej modlitby budete mať k dispozícii na laviciach.
 • Na budúcu nedeľu jesenná zbierka na charitu.

 

07November

Farské oznamy od 10. do 16. novembra 2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 10. do 16. novembra 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
10.11.
 
 Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
7:00
Božia pomoc a ochrana pre rodinu
18:00 + Rudolf a Jolana Malí, rodičia z oboch strán
Ut
11.11.
 
Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka 
7:00
za obrátenie pre Juditku
18:00
za obrátenie brata
St
12.11.

 Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
7:00
+ Kamil Války
18:00
poďakovanie za dar života, prosba o Božiu pomoc pre Giulia
Št
13.11.
 
7:00
+ Kvetoslava Pecárová
18:00
+ Terézia Bomberová
Pi
14.11.

 
7:00
+ Ivonka Chrapová a ostatná rodina
18:00
+ Alžbeta Vodičková
So
15.11.

 
7:00
poďakovanie za 75 rokov života, prosba o Božiu pomoc a zdravie do ďalšieho života
17:00
+ Anton Kalinay, brat Štefan a rodičia
Ne
16.11.

 33. nedeľa v Cezročnom období
7:30
+ manžel Peter a rodičia z oboch strán
Čepeň
9:00
+ Viktor a Mária Plezeloví
10:30
za farníkov
17:00
+ Jiří Podařil
 • Farský úmysel: v modlitbách vyprosovať silu a pomoc pre chorých, starých a opustených v našej farnosti
 • Už v predstihu oznam pre birmovancov:21.11. - piatok sv. omša o 18:00 hod. a po nej prvé stretnutie s birmovancami.
 • Deň otvorených dverí na Arcibiskupskom gymnáziu P. Jantauscha a pedagogickej a sociálnej akadémii bl. Laury na ulici Kalinčiakova 24 v Trnave - 21.11.2014. Srdečne pozývame deviatakov.
 • Trnavská novéna 13.11.2014 - možnosť spoločnej púte: 13.11., 16.11., 21.11. Odchod autobusu 16:45 z Vinárskej ulice. Cena 1 euro. Viac na plagáte na nástenke.
 • 11.11.2014 o 11:11 hod. sa i mesto Sereď zapojí do celoeurópskej spomienky na obete vojen, ozbrojeného násilia. V tomto čase i zvony v našom farskom chráme vyzvú všetkých nás k modlitbe za mier a za duše obetí.
 • O týždeň v nedeľu 16.11.2014 bude Škapuliarska pobožnosť v našom chráme o 15:30 hod.
 • Diecézna katolícka charita ďakuje za štedrosť, ktorú ste prejavili v potravinovej zbierke. Zároveň dáva do pozornosti otvorenie nocľahárne pre ľudí bez strechy nad hlavou od 1.12.2014 - viac na plagáte. Bolo by od nás pekné gesto, ak by sme ako farnosť darovali tomuto dielu dar v podobe postelnej bielizne, prikrývok, dék a iného, ktoré určite budú pri svojej službe lásky potrebovať. Veríme, že sa v našich domácnostiach nájde aspoň jedna postelná bielizeň či deka, ktorou môžeme pomôcť. Vaše dary môžete priniesť pred alebo po sv. omši do sakristie kostola.

PRIHLÁSENIE

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.

Odber noviniek / Newsletter