Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

Farské oznamy

12December

Farské oznamy od 15. do 21. decembra 2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 15. do 21. decembra 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
 15.12.
 
7:00
za upevnenie vzťahov v rodine

18:00

+ Stanislav Líška, otec Vladimír, rodina Slobodová a Antalová
Ut
16.12. 
 
7:00
Božia pomoc pri urovnaní vzťahov v rodine
18:00
+ rodina Hričovská
St
17.12. 
 
7:00
+ Ján a Štefánia Škabákoví, syn Dušan
18:00
+ Ján Guláš a manželka Margita
Št
 18.12.
 
7:00
+ manželia Fándlioví, vnuk Slávo a zať
18:00
+ Július a Jozefína Javoroví, zať Jozef
Pi
19.12. 
 
7:00
+ Jozef a Vilma a rodičia z oboch strán
18:00
+ manžel Karol a rodičia z oboch strán
So
 20.12.
 
7:00
+ Štefan Troják
17:00
+ Jozef a Alžbeta Španikoví
Ne
 21.12.
4. adventná nedeľa 
7:30
+ Štefan Bíreš
Čepeň
9:00
+ Soňa Lukáčová
10:30
za farníkov
17:00
+ Jozef a Mária Ďurišoví, rodičia z oboch strán
 • Farský úmysel: vyprosovať silu a požehnanie pre rodiny nášho mesta.
 • V nedeľu 21. 12. 2014 - Škapuliarska pobožnosť o 15:30.
 • Aj počas tohto adventu deti z našej CZŠ vyrábali rôzne výrobky. Budú ich ponúkať dnes po rannej sv. omši, po sv. omši v kaplnke, po sv. omši o 10.30 hod. a od 16.15 hod. do večernej sv. omše. 
  Možnosť podporiť ich máte aj na vianočných trhoch dňa 18. 12. (vo štvrtok) od 12.00 do 17.00 hod. Celý výťažok z tejto akcie je určený na podporu Pápežských misijných diel na Slovensku a dňa 19. 12. 2014 bude odovzdaný riaditeľovi PMD.
 • Domov dôchodcov: pondelok 15.12.2014 bude sv. spoveď od 9:30 a po nej sv. omša.
 • Pri príležitosti 20. výročia založenia Cirkevnej základnej školy v Seredi
  vás srdečne pozývame na Poetický večer s názvom "Básnik ticha" venovaný poézii Milana Rúfusa, ktorý sa uskutoční v stredu 17. decembra o 17:00v kaplnke na CZŠ aj vďaka absolventom Cirkevnej základnej školy. Pozvaný je každý a vstup je voľný.
 • Pripomíname, že ak máte záujem prijať koledníkov Dobrej noviny do svojho domu dňa 26.12., môžete sa prihlásiť v sakristii kostola do nedele 21.12. Viac informácií o kampani Dobrá novina je na farskej webovej stránke.
 • Predvianočné spovedanie chorých prosíme nahláste v sakristii.
 • Spovedanie chorých, ktorých ste nahlásili, bude v utorok 16.12. a v stredu 17.12. dopoludnia (kňazi sa telefonicky dohodnú na návšteve).
 • Dávame do pozornosti, že v piatok 19.12. bude u nás spoločná sv. spoveď pred vianočnými sviatkami od 15:00 do 18:00 hod., v sobotu 20.12. od 9:00 do 11:30 hod. a od 14:30 do 17:00 hod. Prosíme vás, vyhraďte si čas a prístupte k sviatosti zmierenia.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí  akýmkoľvek spôsobom prispeli na obnovu a renováciu veľkého kríža. Nech vám vašu ochotu milostivý Pán odplatí.
 • Kúpou vianočnej pohľadnice za dobrovoľnú cenu, ktorú vydáva Aliancia za rodinu, môžeme prispieť i my na chod organizácie a aktivity spojené s propagáciou februárového referenda o dôležitých otázkach týkajúcich sa rodiny. Možnosť zakúpenia pohľadníc je po nedeľných sv. omšiach pred naším chrámom alebo počas týždňa v strede kostola. Ďakujeme vám za takto poskytnutú materiálnu pomoc pri organizovaní prípravy na blížiace sa referendum o rodine.

 

06December

Farské oznamy od 8. do 14. decembra 2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 08. do 14. decembra 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
08.12.
 Nepoškvrnené počatie Panny.Márie,
PRIKÁZANÝ.SVIATOK
7:00
+ Helena, Imrich, syn Anton Kuchynkoví

Čepeň
16:00

za farníkov

18:00

za duše zomrelých
Ut
09.12.
 
7:00
za Ružencové bratstvo
18:00
+ Ela Karkošiaková
St
10.12.
 
6:00
Rorátna sv. omša-na úmysel celebranta
18:00
+ rodičia Sedláčkoví, brat Rudolf
Št
11.12.
 
7:00
+ Kaducoví a Hambálkoví
18:00
+ Karol, Mária Trojákoví, brat Štefan a Pavol
Pi
12.12.
 
7:00
+ Emília Matušcinová
18:00
+ Mária Mičáková, syn Jaroslav, neter Eva Kušnírová
So
13.12.
 Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
7:00
Božia pomoc pre manžela Michala
17:00
+ rodičia Bašoví a Oreloví
Ne
14.12.
3. adventná nedeľa 
7:30
+ Silvester Králik
Čepeň
9:00
+ Emília Prerovská
10:30
za farníkov
17:00
+ manžel Imrich, rodičia z oboch strán
 • Farský úmysel: vyprosovať silu a požehnanie pre starých, chorých a opustených v našej farnosti.
 • Zbierka na charitu vyniesla 820 eur. Pán Boh odmeň všetkým darcom!
 • V pondelok 8. 12. o 8.00 hod. bude v kaplnke CZŠ svätá omša zo slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie.
 • Streda -rorátna sv. omša vo farskom kostole o 06:00 , prosíme zabezpečiť sviečky a kahance proti odkvapkávaniu vosku na koberec.
 • V piatok 12. 12. o 6.15 hod. bude v kaplnke CZŠrorátna svätá omša.
 • Aj počas tohto adventu deti z našej CZŠ vyrábali rôzne výrobky. Budú ich ponúkať na 3. adventnú nedeľu – 14. 12. 2014 po rannej sv. omši, po sv. omši v kaplnke, po sv. omši o 10.30 hod. a od 16.15 hod. do večernej sv. omše.
  Možnosť podporiť ich máte aj na vianočných trhoch dňa 18. 12. (vo štvrtok) od 12.00 do 17.00 hod. Celý výťažok z tejto akcie je určený na podporu Pápežských misijných diel na Slovensku a dňa 19. 12. 2014 bude odovzdaný riaditeľovi PMD.
 • Dobrá novina - tí, ktorí chcú prijať koledníkov 26. 12. sa môžu prihlásiť v sakristii. Tento rok tak môžete podporiť projekty v Nairobi a Keni.

 

20November

Farské oznamy od 24. do 30. novembra 2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 24. do 30. novembra 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
24.11. 
Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka 
7:00
poďakovanie za dar života
18:00 poďakovanie za milosti, pomoc, požehnanie do života
Ut
 25.11.
Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka 
7:00
+ Milan Wongrey
18:00
+ Jozefína, Ferdinad, brat Pavol a starí rodičia
St
26.11. 
 
7:00
+ rodičia Jozef a Štefánia Černanský, dcéra Emila
18:00

za dar života

Št
 27.11.
 
7:00
+ Miloš Slámka a rodičia
18:00
Pavol a Anna Rapanoví a starí rodičia z oboch strán
Pi
 28.11.
 
7:00
+ Emília Benediková
18:00
poďakovanie za milosti, pomoc, požehnanie do života
So
 29.11.
 
7:00
+ Ján Cako a rodičia z oboch strán 
17:00
+ Viktor Jakeš a rodičia z oboch strán
Ne
 30.11.
 1. adventná nedeľa
7:30
Alfon a Petronela Gerhátoví a rodičia z oboch strán
Čepeň
9:00
+ Viliam Holík
10:30
za farníkov
17:00
+ Etelka a Jozef Hanzlíkoví a rodičia z oboch strán
 • Farský úmysel: vyprosovať dary a vedenie Ducha Svätého pre animátorov a birmovancov.
 • 28.11. 2014 bude na CZŠ o 08:00 hod. sv. omša, pri ktorej sa pre jednotlivé triedy budú požehnávať adventné vence.
 • Počas liturgického slávenia 1. adventnej nedeľebudeme požehnávať vaše adventné vence. Prosíme, aby ste ich pred sv. omšou priniesli pred oltár, kde ich počas sv. omše požehnáme.

 

14November

Farské oznamy od 17. do 23. novembra 2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 17. do 23. novembra 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
17.11. 
Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka 
7:00
poďakovanie za 80 rokov života
18:00 + Mária Regenová, Ladislav Knezel a rodičia z oboch strán
Ut
18.11. 
Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov, ľubovoľná spomienka
7:00
+ Ján a Jozefa Slobodoví, rodičia
18:00
za zdravie pre matku
St
19.11. 
 
7:00
+ rodičia Súkenikoví, dcéra Helena a manžel
18:00
František a Jolana Torok a rodičia z oboch strán
Št
 20.11.
 
7:00
+ Michal, Helena a Elena Benoví
18:00
+ Jozef Čatár
Pi
 21.11.
 Obetovanie Panny Márie, spomienka
7:00
poďakovanie za spoločne prežité roky
18:00
+ Mária a Štefan Hojeroví, vnuk Stanko
So
 22.11.
Sv. Cecílie, panny a mučenice,spomienka 
7:00
+ Klement Miterpach a manželka Irena
17:00
Božia pomoc, ochrana, požehnanie a dar viery pre obyvateľov mesta Sereď
Ne
23.11. 
 34. nedeľa v Cezročnom období, KRISTA KRÁĽA, slávnosť
7:30
+ František Bartek
Čepeň
9:00
+ Karol Bihári, syn Karol, Milan, bratia a rodičia
10:30
za farníkov
17:00
rodina Poništová
 • Farský úmysel: vyprosovať vedenie Ducha Sv. pre birmovancov a ich animátorov.
 • Dnes je o 15:30 Škapuliarska pobožnosť, na ktorú vás pozývame.
 • Trnavská novéna: drahí veriaci, využite možnosť spoločnej autobusovej dopravy dnes v posledný deň Novény. Miest v autobuse je dosť a nemusíte sa báť, že sa nezmestíte.
 • Počas kampane Sviečka za nenarodené deti sa vyzbieral finančný dar pre aktivity Fóra života 255 eur. Pán Boh odmeň vašu štedrosť.
 • Pozvanie riaditeľstva CZŠ: CZŠ sv. Cyrila a Metoda Vás všetkých srdečne pozýva  dňa 20.novembra /vo štvrtok/ v čase od 15:00 do 17:00 hod. do priestorov našej školy stráviť pár príjemných chvíľ s priateľmi, knihami, so šálkou kávy alebo čaju. Tešia sa na Vás učitelia a zamestnanci CZŠ.
 • V piatok 21.11.2014 o 18:00 hod. je birmovanecká sv. omša a po nej stretnutie s birmovancami a rodičmi.
 • Na budúcu nedeľu Krista Kráľa vo všetkých sv. omšiach bude po modlitbe po prijímaní Modlitba zasvätenia pred vyloženou Eucharistiou - možnosť získať úplné odpustky, texty spoločnej modlitby budete mať k dispozícii na laviciach.
 • Na budúcu nedeľu jesenná zbierka na charitu.

 

07November

Farské oznamy od 10. do 16. novembra 2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 10. do 16. novembra 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
10.11.
 
 Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
7:00
Božia pomoc a ochrana pre rodinu
18:00 + Rudolf a Jolana Malí, rodičia z oboch strán
Ut
11.11.
 
Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka 
7:00
za obrátenie pre Juditku
18:00
za obrátenie brata
St
12.11.

 Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
7:00
+ Kamil Války
18:00
poďakovanie za dar života, prosba o Božiu pomoc pre Giulia
Št
13.11.
 
7:00
+ Kvetoslava Pecárová
18:00
+ Terézia Bomberová
Pi
14.11.

 
7:00
+ Ivonka Chrapová a ostatná rodina
18:00
+ Alžbeta Vodičková
So
15.11.

 
7:00
poďakovanie za 75 rokov života, prosba o Božiu pomoc a zdravie do ďalšieho života
17:00
+ Anton Kalinay, brat Štefan a rodičia
Ne
16.11.

 33. nedeľa v Cezročnom období
7:30
+ manžel Peter a rodičia z oboch strán
Čepeň
9:00
+ Viktor a Mária Plezeloví
10:30
za farníkov
17:00
+ Jiří Podařil
 • Farský úmysel: v modlitbách vyprosovať silu a pomoc pre chorých, starých a opustených v našej farnosti
 • Už v predstihu oznam pre birmovancov:21.11. - piatok sv. omša o 18:00 hod. a po nej prvé stretnutie s birmovancami.
 • Deň otvorených dverí na Arcibiskupskom gymnáziu P. Jantauscha a pedagogickej a sociálnej akadémii bl. Laury na ulici Kalinčiakova 24 v Trnave - 21.11.2014. Srdečne pozývame deviatakov.
 • Trnavská novéna 13.11.2014 - možnosť spoločnej púte: 13.11., 16.11., 21.11. Odchod autobusu 16:45 z Vinárskej ulice. Cena 1 euro. Viac na plagáte na nástenke.
 • 11.11.2014 o 11:11 hod. sa i mesto Sereď zapojí do celoeurópskej spomienky na obete vojen, ozbrojeného násilia. V tomto čase i zvony v našom farskom chráme vyzvú všetkých nás k modlitbe za mier a za duše obetí.
 • O týždeň v nedeľu 16.11.2014 bude Škapuliarska pobožnosť v našom chráme o 15:30 hod.
 • Diecézna katolícka charita ďakuje za štedrosť, ktorú ste prejavili v potravinovej zbierke. Zároveň dáva do pozornosti otvorenie nocľahárne pre ľudí bez strechy nad hlavou od 1.12.2014 - viac na plagáte. Bolo by od nás pekné gesto, ak by sme ako farnosť darovali tomuto dielu dar v podobe postelnej bielizne, prikrývok, dék a iného, ktoré určite budú pri svojej službe lásky potrebovať. Veríme, že sa v našich domácnostiach nájde aspoň jedna postelná bielizeň či deka, ktorou môžeme pomôcť. Vaše dary môžete priniesť pred alebo po sv. omši do sakristie kostola.
01November

Farské oznamy od 3. do 9. novembra 2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 03. do 09. novembra 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
03.11.
 
7:00
za Ružencové bratstvo
18:00 + Oľga Francíková
Ut
04.11.
Svätého Karola Borromea, biskupa spomienka 
7:00
+ Helena a František Takáčoví, Ján Hamšlager
18:00
+ Mons. Ferdinand Javor
St
05.11.
Svätého Imricha ľubovoľná spomienka 
7:00
+ Demeter a Jozefína Kuchynkoví
18:00
+ Katarína, Vendelín a rodičia z oboch strán
Št
06.11.
votívna sv. omša:
Za povolania na kňazský stav 
7:00
Martin a Marta Macúšoví, krstný otec
18:00
+ Helena Chalupková, otec a starí rodičia
Pi
07.11.
 
7:00
+ Emil Úradníček
18:00
 + Štefan a Matilda Mandákoví
So
08.11.
 
7:00
+ rodina
17:00
+ Rudolf Suhay
Ne
09.11.
32. nedeľa
Výročie posviacky Lateránskej baziliky sviatok 
7:30
+ rodičia Karol a Rozália
Čepeň
9:00
+ Štefan Prívozník
10:30
za farníkov
17:00
+ rodičia Agáta a Leopold, starí rodičia z oboch strán
 • Farský úmysel: vyprosovať úplné odpustky dušiam v očistci
 • Dušičková pobožnosť: dnes o 15:00 na miestnom cintoríne, modlitba posvätného ruženca o 14:15 pri hlavnom kríži
 • Spovedanie: v tomto týždni intenzívnejšie - streda, štvrtok a piatok už od 16:00
 • Stretnutie ružencového bratstva: streda 05.11.2014 po večernej sv. omši
 • Spoločenstvo eRko Sereď organizuje Hravé popoludnie plné spoločenských hier, ktoré sa uskutoční v piatok 07.11.2014 od 15:00 hod. vo farskej klubovni. Všetky deti sú srdečne vítané.
 • Sviečka za nenarodené deti: 02. novembra si spomeňme aj na zomrelé a usmrtené nenarodené deti. Spomienku je možné vyjadriť večer 2. novembra umiestnením horiacich sviečok do okien našich domovov a modlitbou za tieto deti. 
  Tieto sviečky spolu s kartičkami si môžete kúpiť za dobrovoľný príspevok  v strede kostola. Výťažok za sviečky bude použitý na náklady spojené s realizáciou projektu a na ďalšie projekty Fóra života v oblasti ochrany života a rodiny.
 • Spoločenstvo Miništranti Sereď pozýva všetkých miništrantov na miništrantské stretnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok 3.11. od 16:30 hod. vo farskej klubovni.
 • Oznam riaditeľstva CZŠ: 

  Milí rodičia a predškoláci !
  Pre veľký záujem a úspech v minulom školskom roku sme sa rozhodli pokračovať v bezplatnej ponuke hodín anglického jazyka na našej škole. Preto Vás všetkých predškolákov srdečne pozývame aj tento školský rok na zaujímavé hodiny anglického jazyka. Hodiny budú prebiehať každý utorok od 16,30 do 17,30 hod. v priestoroch našej školy. Začíname po jesenných prázdninách 4. novembra a na všetkých Vás sa už tešíme.

 • Poďakovanie: my, kňazi farnosti sa chceme vrúcne poďakovať všetkým spoločenstvám, modlitbovým bratstvám a deťom z cirkevnej školy za krásne a dôstojné slávenie ružencových pobožností počas mesiaca október. Nie je pre kňaza krajší pohľad ako na fungujúce a živé farské spoločenstvo, ktoré svoje dary a talenty vkladá do služieb pre slávu Boha a spásu celej farskej rodiny.

 

23October

Farské oznamy od 27.10. do 2.11.2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 27. októbra do 2. novembra 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
27.10.
 
7:00
+ František Nádaždy a manželka, dcéra Júlia a zaťovia František a Emanuel
18:00 + kňaz František Guldan
Ut
28.10.
 Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
7:00
+ vnučka Hanka
18:00
+ Ferdinand a Karolína Galkoví a rodičia z oboch strán
St
29.10.
 
7:00
+ Peter Rigo
18:00
za zdravie a Božie  požehnanie pre rodinu
Št
30.10.
 
7:00
+ manžel Viktor
18:00
+ Júlia Hochmanová a matka
Pi
31.10.
 
7:00
+ Ivan Navrátil
18:00
+ Johana a Štefan Burgeroví, nevesta Elena
So
01.11.
Slávnosť všetkých svätých,
PRIKÁZANÝ SVIATOK
7:30
+ Margita a Štefan Sudynoví, súrodenci Ľudmila a Jozef
Čepeň
9:00
za farníkov
10:30
na úmysel celebranta
17:00
+ Juraj Jánošovský
Ne
02.11.
 Všetkých verných zosnulých,
spomienka
7:30
+ Ján Slovák, rodičia Slovákoví a Slávikoví
Čepeň
9:00
+ Stanislav Horský
10:30
za farníkov
17:00
+ Ján Lehocký, syn Ján a Peter
 • Farský úmysel: aby mladí seminaristi a rehoľníci mali múdrych a dobre formovaných učiteľov
 • Keďže nastáva zmena času na zimný, upozorňujeme na zmenu času večerných sv. omší v sobotu a nedeľu, ktoré budú bývať od budúcej soboty o 17:00 hod.
 • V sobotu je prikázaný sviatok Všetkých svätých a preto nie je fatimská sobota. Sv. omše budú ako v nedeľu. Sv. omša v piatok večer je s platnosťou za sviatok.
 • V nedeľu 2.11. o 15.00 hod. bude na cintoríne Dušičková pobožnosť. Pobožnosť sa uskutoční pri hlavnom kríži na novom cintoríne. V prípade nepriaznivého počasia - Dom nádeje. Všetkých srdečne pozývame.
 • Podľa dávnej tradície Cirkvi - získať úplné odpustky pre duše v očistci  a to nasledovne: 
  a.) 2.11. - návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš, Verím v Boha a splnenie obvyklých podmienok (vzbudenie si ľútosti nad hriechmi, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca)
  b.) od 1.11. do 8.11. - návšteva cintorína a modlitba za zosnulých, sv. prijímanie v ten deň a splnenie obvyklých podmienok.
 • V stredu, štvrtok a piatok spovedáme od 17.00 hod. pre možnosť získavať odpustky.
 • Zbierka na misie v našej farnosti vyniesla 830 eur. Nech vám Boh vašu lásku odmení.
 • Sviečka za nenarodené deti: 02. novembra si spomeňme aj na zomrelé a usmrtené nenarodené deti. Spomienku je možné vyjadriť večer 2. novembra umiestnením horiacich sviečok do okien našich domovov a modlitbou za tieto deti. 
  Tieto sviečky spolu s kartičkami si môžete kúpiť za dobrovoľný príspevok od tejto nedele v strede kostola. Výťažok za sviečky bude použitý na náklady spojené s realizáciou projektu a na ďalšie projekty Fóra života v oblasti ochrany života a rodiny.
 • Trnavská novéna: 13.11. - 21.11.2014. Program na plagáte a farskej webovej stránke.
 • Trnavská arcidiecézna charita hľadá dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní od 10. do 15. novembra v popoludňajších hodinách vypomôcť pri organizovaní celoslovenskej akcie zameranej na darovanie potravín, drogérie a iných potrieb v spolupráci s Tescom Galanta. Viac informácií o projekte na výveske.
 • Trnavská arcidiecézna charita: potravinová zbierka. Prinesením jednej trvanlivej potraviny môžeme pomôcť ľuďom v núdzi, sociálne slabým rodinám či ľuďom bez domova. Potraviny, ktoré chcete darovať môžete od 27.10. (pondelok) do 2.11. (nedeľa) priniesť do nášho chrámu do pripravenej nádoby v zadnej časti kostola. Viac informácií na nástenke.
 • Pozvánka do kina: 31.10. - 2.11. sa premieta v našom kine film Nebo nie je výmysel: v piatok o 19:00 hod., v sobotu 21:00 hod., nedeľa o 18:30 hod. Vstupné 4 €.
  Téma: podľa skutočnej udalosti, cesta 4-ročného chlapčeka do neba počas ťažkej operácie. Nakrútené podľa knižného bestselleru.
17October

Farské oznamy od 20. do 26. októbra 2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 20. do 26. októbra 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
20.10.
 
7:00
+ Ján a Milena Vašákoví, syn Vladimír
18:00
+ Vendelín, Katarína, Anna a rodičia z oboch strán
Ut
21.10.
 
7:00
+ Katarína a Michal Šipkoví, syn Jozef a Milan
18:00
za zdravie a Božiu ochranu pre Jožka, Samuela, Augustína a Olíviu 
St
22.10.
Svätého Jána Pavla II., pápeža, ľubovoľná spomienka 
7:00
+ Helena Javorová
18:00
+ Jozefína Čmaradová
Št
23.10.
 
7:00
za uzdravenie, pomoc a milosť obrátenia pre brata Františka
18:00
+ Elena Trojáková
Pi
24.10.
 
7:00
+ manželia Supuchoví
18:00
+ Ondrej a Božena Ševčíkoví
So
25.10.
 
7:00
+ Martin Malich, Štefan, Jozef a rodičia z oboch strán
18:00
+ Milan Toman
Ne
26.10.
30. nedeľa v Cezročnom období 
7:30
+ Michal a Anna Takáčoví
Čepeň
9:00
+ František a Jolana, brat Anton a Jozef
10:30
za farníkov
18:00
+ manžel Jozef a dcéra Iveta
 • Farský úmysel: za rodiny v duchovnej a hmotnej núdzi v našej farnosti.
 • Škapuliarska pobožnosť: dnes o 15:30 vo farskom kostole.
 • Táto nedeľa je misijnou nedeľou, počas ktorej sa každoročne modlíme o Božie požehnanie pre misijné dielo Cirkvi a vo všetkých farnostiach sa koná zbierka na misie.
 • SSV: podielové knihy a kalendáre , možnosť vyzdvihnúť a zaplatiť členský poplatok po sv. omšiach v sakristii.
 • Upozornenie: v noci zo soboty 25. na 26. októbra sa mení čas. Posúvame čas o hodinu späť.