Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

Farské oznamy

01November

Farské oznamy od 3. do 9. novembra 2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 03. do 09. novembra 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
03.11.
 
7:00
za Ružencové bratstvo
18:00 + Oľga Francíková
Ut
04.11.
Svätého Karola Borromea, biskupa spomienka 
7:00
+ Helena a František Takáčoví, Ján Hamšlager
18:00
+ Mons. Ferdinand Javor
St
05.11.
Svätého Imricha ľubovoľná spomienka 
7:00
+ Demeter a Jozefína Kuchynkoví
18:00
+ Katarína, Vendelín a rodičia z oboch strán
Št
06.11.
votívna sv. omša:
Za povolania na kňazský stav 
7:00
Martin a Marta Macúšoví, krstný otec
18:00
+ Helena Chalupková, otec a starí rodičia
Pi
07.11.
 
7:00
+ Emil Úradníček
18:00
 + Štefan a Matilda Mandákoví
So
08.11.
 
7:00
+ rodina
17:00
+ Rudolf Suhay
Ne
09.11.
32. nedeľa
Výročie posviacky Lateránskej baziliky sviatok 
7:30
+ rodičia Karol a Rozália
Čepeň
9:00
+ Štefan Prívozník
10:30
za farníkov
17:00
+ rodičia Agáta a Leopold, starí rodičia z oboch strán
 • Farský úmysel: vyprosovať úplné odpustky dušiam v očistci
 • Dušičková pobožnosť: dnes o 15:00 na miestnom cintoríne, modlitba posvätného ruženca o 14:15 pri hlavnom kríži
 • Spovedanie: v tomto týždni intenzívnejšie - streda, štvrtok a piatok už od 16:00
 • Stretnutie ružencového bratstva: streda 05.11.2014 po večernej sv. omši
 • Spoločenstvo eRko Sereď organizuje Hravé popoludnie plné spoločenských hier, ktoré sa uskutoční v piatok 07.11.2014 od 15:00 hod. vo farskej klubovni. Všetky deti sú srdečne vítané.
 • Sviečka za nenarodené deti: 02. novembra si spomeňme aj na zomrelé a usmrtené nenarodené deti. Spomienku je možné vyjadriť večer 2. novembra umiestnením horiacich sviečok do okien našich domovov a modlitbou za tieto deti. 
  Tieto sviečky spolu s kartičkami si môžete kúpiť za dobrovoľný príspevok  v strede kostola. Výťažok za sviečky bude použitý na náklady spojené s realizáciou projektu a na ďalšie projekty Fóra života v oblasti ochrany života a rodiny.
 • Spoločenstvo Miništranti Sereď pozýva všetkých miništrantov na miništrantské stretnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok 3.11. od 16:30 hod. vo farskej klubovni.
 • Oznam riaditeľstva CZŠ: 

  Milí rodičia a predškoláci !
  Pre veľký záujem a úspech v minulom školskom roku sme sa rozhodli pokračovať v bezplatnej ponuke hodín anglického jazyka na našej škole. Preto Vás všetkých predškolákov srdečne pozývame aj tento školský rok na zaujímavé hodiny anglického jazyka. Hodiny budú prebiehať každý utorok od 16,30 do 17,30 hod. v priestoroch našej školy. Začíname po jesenných prázdninách 4. novembra a na všetkých Vás sa už tešíme.

 • Poďakovanie: my, kňazi farnosti sa chceme vrúcne poďakovať všetkým spoločenstvám, modlitbovým bratstvám a deťom z cirkevnej školy za krásne a dôstojné slávenie ružencových pobožností počas mesiaca október. Nie je pre kňaza krajší pohľad ako na fungujúce a živé farské spoločenstvo, ktoré svoje dary a talenty vkladá do služieb pre slávu Boha a spásu celej farskej rodiny.

 

23October

Farské oznamy od 27.10. do 2.11.2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 27. októbra do 2. novembra 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
27.10.
 
7:00
+ František Nádaždy a manželka, dcéra Júlia a zaťovia František a Emanuel
18:00 + kňaz František Guldan
Ut
28.10.
 Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
7:00
+ vnučka Hanka
18:00
+ Ferdinand a Karolína Galkoví a rodičia z oboch strán
St
29.10.
 
7:00
+ Peter Rigo
18:00
za zdravie a Božie  požehnanie pre rodinu
Št
30.10.
 
7:00
+ manžel Viktor
18:00
+ Júlia Hochmanová a matka
Pi
31.10.
 
7:00
+ Ivan Navrátil
18:00
+ Johana a Štefan Burgeroví, nevesta Elena
So
01.11.
Slávnosť všetkých svätých,
PRIKÁZANÝ SVIATOK
7:30
+ Margita a Štefan Sudynoví, súrodenci Ľudmila a Jozef
Čepeň
9:00
za farníkov
10:30
na úmysel celebranta
17:00
+ Juraj Jánošovský
Ne
02.11.
 Všetkých verných zosnulých,
spomienka
7:30
+ Ján Slovák, rodičia Slovákoví a Slávikoví
Čepeň
9:00
+ Stanislav Horský
10:30
za farníkov
17:00
+ Ján Lehocký, syn Ján a Peter
 • Farský úmysel: aby mladí seminaristi a rehoľníci mali múdrych a dobre formovaných učiteľov
 • Keďže nastáva zmena času na zimný, upozorňujeme na zmenu času večerných sv. omší v sobotu a nedeľu, ktoré budú bývať od budúcej soboty o 17:00 hod.
 • V sobotu je prikázaný sviatok Všetkých svätých a preto nie je fatimská sobota. Sv. omše budú ako v nedeľu. Sv. omša v piatok večer je s platnosťou za sviatok.
 • V nedeľu 2.11. o 15.00 hod. bude na cintoríne Dušičková pobožnosť. Pobožnosť sa uskutoční pri hlavnom kríži na novom cintoríne. V prípade nepriaznivého počasia - Dom nádeje. Všetkých srdečne pozývame.
 • Podľa dávnej tradície Cirkvi - získať úplné odpustky pre duše v očistci  a to nasledovne: 
  a.) 2.11. - návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš, Verím v Boha a splnenie obvyklých podmienok (vzbudenie si ľútosti nad hriechmi, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca)
  b.) od 1.11. do 8.11. - návšteva cintorína a modlitba za zosnulých, sv. prijímanie v ten deň a splnenie obvyklých podmienok.
 • V stredu, štvrtok a piatok spovedáme od 17.00 hod. pre možnosť získavať odpustky.
 • Zbierka na misie v našej farnosti vyniesla 830 eur. Nech vám Boh vašu lásku odmení.
 • Sviečka za nenarodené deti: 02. novembra si spomeňme aj na zomrelé a usmrtené nenarodené deti. Spomienku je možné vyjadriť večer 2. novembra umiestnením horiacich sviečok do okien našich domovov a modlitbou za tieto deti. 
  Tieto sviečky spolu s kartičkami si môžete kúpiť za dobrovoľný príspevok od tejto nedele v strede kostola. Výťažok za sviečky bude použitý na náklady spojené s realizáciou projektu a na ďalšie projekty Fóra života v oblasti ochrany života a rodiny.
 • Trnavská novéna: 13.11. - 21.11.2014. Program na plagáte a farskej webovej stránke.
 • Trnavská arcidiecézna charita hľadá dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní od 10. do 15. novembra v popoludňajších hodinách vypomôcť pri organizovaní celoslovenskej akcie zameranej na darovanie potravín, drogérie a iných potrieb v spolupráci s Tescom Galanta. Viac informácií o projekte na výveske.
 • Trnavská arcidiecézna charita: potravinová zbierka. Prinesením jednej trvanlivej potraviny môžeme pomôcť ľuďom v núdzi, sociálne slabým rodinám či ľuďom bez domova. Potraviny, ktoré chcete darovať môžete od 27.10. (pondelok) do 2.11. (nedeľa) priniesť do nášho chrámu do pripravenej nádoby v zadnej časti kostola. Viac informácií na nástenke.
 • Pozvánka do kina: 31.10. - 2.11. sa premieta v našom kine film Nebo nie je výmysel: v piatok o 19:00 hod., v sobotu 21:00 hod., nedeľa o 18:30 hod. Vstupné 4 €.
  Téma: podľa skutočnej udalosti, cesta 4-ročného chlapčeka do neba počas ťažkej operácie. Nakrútené podľa knižného bestselleru.
17October

Farské oznamy od 20. do 26. októbra 2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 20. do 26. októbra 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
20.10.
 
7:00
+ Ján a Milena Vašákoví, syn Vladimír
18:00
+ Vendelín, Katarína, Anna a rodičia z oboch strán
Ut
21.10.
 
7:00
+ Katarína a Michal Šipkoví, syn Jozef a Milan
18:00
za zdravie a Božiu ochranu pre Jožka, Samuela, Augustína a Olíviu 
St
22.10.
Svätého Jána Pavla II., pápeža, ľubovoľná spomienka 
7:00
+ Helena Javorová
18:00
+ Jozefína Čmaradová
Št
23.10.
 
7:00
za uzdravenie, pomoc a milosť obrátenia pre brata Františka
18:00
+ Elena Trojáková
Pi
24.10.
 
7:00
+ manželia Supuchoví
18:00
+ Ondrej a Božena Ševčíkoví
So
25.10.
 
7:00
+ Martin Malich, Štefan, Jozef a rodičia z oboch strán
18:00
+ Milan Toman
Ne
26.10.
30. nedeľa v Cezročnom období 
7:30
+ Michal a Anna Takáčoví
Čepeň
9:00
+ František a Jolana, brat Anton a Jozef
10:30
za farníkov
18:00
+ manžel Jozef a dcéra Iveta
 • Farský úmysel: za rodiny v duchovnej a hmotnej núdzi v našej farnosti.
 • Škapuliarska pobožnosť: dnes o 15:30 vo farskom kostole.
 • Táto nedeľa je misijnou nedeľou, počas ktorej sa každoročne modlíme o Božie požehnanie pre misijné dielo Cirkvi a vo všetkých farnostiach sa koná zbierka na misie.
 • SSV: podielové knihy a kalendáre , možnosť vyzdvihnúť a zaplatiť členský poplatok po sv. omšiach v sakristii.
 • Upozornenie: v noci zo soboty 25. na 26. októbra sa mení čas. Posúvame čas o hodinu späť.

 

 

11October

Farské oznamy od 13. do 19. októbra 2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 13. do 19. októbra 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
13.10.
 
7:00
Poďakovanie za 57 rokov manželstva
18:00
+ rodina Kubanyiová
Ut
14.10.
 Svätého Kalixta I., pápeža a mučeníka ľubovoľná spomienka
7:00
za uzdravenie
18:00
+ Jozef Komačka a rodičia
St
15.10.
Svätej Terézie od Ježiša (z Avily), panny a učiteľky Cirkvi spomienka 
7:00
rodina Forgáčová a prosba o Božiu pomoc
18:00
Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pre Martu a Ondreja
Št
16.10.
Votívna sv. omša:
Za synodu 
7:00
+ rodičia Milan a Terézia Labanoví, starí rodičia z oboch strán
18:00
+ Michal a Jana Jurašíkoví a + rodina
Pi
17.10.
 Svätého Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka spomienka
7:00
+ Irena Kostolaniová, rodičia Demeter a Anna
18:00
+ Vendelín Gál a Irena, rodičia z oboch strán
So
18.10.
Svätého Lukáša, evanjelistu sviatok 
7:00
+ Štefan a Mária Galoví
18:00
+ syn Ivan Horváth
Ne
19.10.
29. nedeľa v Cezročnom období 
Misijná nedeľa 
zbierka na misie
7:30
Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pre Annu
Čepeň
9:00
+ Milan Kocúr
10:30
za farníkov
18:00
+ Mária Ruczová
 • Faský úmysel: Vyprosovať jednotu a dary Svätého Ducha pre účastníkov biskupskej synody o rodine.
 • Duchovná obnova: Pata - 26. októbra 2014 pod vedením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie z Košíc, viac na plagáte
 • SSV: podielové knihy a kalendáre , možnosť vyzdvihnúť a zaplatiť členský poplatok po sv. omšiach v sakristii

 

03October

Farské oznamy od 6. do 12. októbra 2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 06. do 12. októbra 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
06.10.
 
7:00
+ Mirko a Alžbetka
18:00
+ rodina Kubánová
Ut
07.10.
Ružencovej Panny Márie, spomienka 
7:00
za uzdravenie vzťahov v rodine a Božie požehnanie
18:00
+ Vladimír Paštéka
St
08.10.
 
7:00
+ Michal Šilhár
18:00
+ Helena Szúcsová, rodina Bradovičová
Št
09.10.
 
7:00
za živých i mŕtvych kňazov z našej farnosti
18:00
+ Ľudovít a Ľudmila Paštekoví a rodičia z oboch strán
Pi
10.10.
 
7:00
za pokoj vo svete
18:00
+ Emília Vyhlídalová
So
11.10.
 Svätého Jána XXIII., pápeža
7:00
Mária a Michal Šmátraloví, syn Rudolf
18:00
+ manželka Margita, rodičia Veronika a Michal Šilhároví
Ne
12.10.
 28. nedeľa v Cezročnom období
7:30
poďakovanie za 75 rokov života
Čepeň
9:00
+ Jozefína a František Račkoví a dcéra Oľga
10:30
za farníkov
18:00
+ Martin Chlebík, rodičia z oboch strán a súrodenci
 • Farský úmysel: v modlitbách pamätať na ľudí starých, chorých a opustených v našej farnosti
 • Spoločenstvo Miništranti Sereď pozýva všetkých miništrantov na miništrantské stretnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok 06.10.2014 o 16:30 hod. vo farskej klubovni.
 • Utorok: sv. omša za účasti detí. Nácvik spevokolu bude o 17:15 vo farskej klubovni.
 • Streda: celodenná adorácia za duchovnú obnovu našej farnosti a všetkých jej členov.
 • Duchovná obnova Ružencového bratstva: sobota 11.10.2014, program: 15:20 modlitba ruženca, 16:00 sv. omša, 17:00 príhovor - "Je ruženec dôležitý?"
 • Farská púť Marianka: sobota 18.10.2014, cena 5 eur, odchod autobusu 7:30, prihlasovanie u p. Nižňanskej.
 • Pozvanie: výročná púť k Panne Márii - Kráľovnej pokoja: nedeľa 19.10.2014 kaplnka na hore Živčáková pri Turzovke, možnosť zúčastniť sa na tejto púti i z našej farnosti: odchod autobusu 05:30 od pošty, cestovné 10 eur, prihlásenie u pani Baničovej, viac informácií na plagáte na nástenke.
 • My, kňazi farnosti sme povzbudení z účasti spoločenstiev a modlitbových bratstiev na modlitbe posvätného ruženca v našom chráme. Rovnaká radosť nás napĺňa i z účasti žiakov našej cirkevnej školy, ktorí sa budú predmodlievať posvätný ruženec počas tohto týždňa. Už vopred ďakujeme našim spoločenstvám za preukázanú službu a rozdelenie niekoľkých ešte voľných termínov v zozname na stolčeku s obetnými darmi. Je to krásne svedectvo túžby po jednote a rodinnosti nášho farského spoločenstva. 

 

26September

Farské oznamy od 29. septembra do 05. októbra 2014

 

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 29. septembra do 5. októbra 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
29.09.
Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok 
7:00
+ súrodenci Michal a Mária Šilhároví
18:00
+ rodičia Leitneroví a synovia
Ut
30.09.
 Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
7:00
za duchovnú obnovu farnosti
18:00
poďakovanie a prosba o Bože požehnanie pre rodinu Márie Berhnordovej
St
01.10.
 Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
7:00
za Ružencové bratstvo
18:00
+ starí rodičia Róbert a Lídia
Št
02.10.
Svätých anjelov strážcov, spomienka 
7:00
+ František, Mária, Jozef a Antónia
18:00
+ manžel Antonín Bucha
Pi
03.10.
 Formulár sv. omše: poďakovanie za Božie dobrodenia
7:00
poďakovanie za 80 rokov života, za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu a deti
18:00
+ Ida Hodúrová a otec
So
04.10.
Sv. Františka Assiského, spomienka 
10:00
za obrátenie hriešnikov a víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie
18:00
za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Ne
05.10.
 27. nedeľa v Cezročnom období
7:30
František a Vincencia Gajarskí
Čepeň
9:00
+ František
10:30
za farníkov
18:00
+ Iveta Kovalíková
 • Farský úmysel: v modlitbách vyprosovať pánovi dekanovi Božie požehnanie v novej farnosti a novému dekanovi vyprosovať vedenie Ducha Svätého pri spravovaní našej farnosti.
 • Poďakovanie patrí všetkým darcom, ktorí ochotne darovali školské pomôcky počas letných mesiacov a vďaka ktorým boli obdarované mnohé deti pomôckami v novom školskom roku.
 • Streda: celodenná adorácia za duchovnú obnovu naše farnosti a všetkých jej členov.
 • Piatok: celodenná adorácia v našej farnosti v rámci ustavičnej poklony na území Trnavskej arcidiecézy, vyloženie Eucharistie po rannej sv. omši, slávnostné Eucharistické požehnanie pred večernou sv. omšou. Prosíme Vás, drahí veriaci, aby ste si našli chvíľku čas a zotrvali v tichu a modlitbe pred Zdrojom všetkého požehnania, ktoré tak veľmi v týchto časoch potrebujeme.
 • Október - mesiac posvätného ruženca: pozývame Vás k hlbšiemu prežitiu tejto Kristologickej modlitby práve v tomto mesiaci, kedy Cirkev dáva do popredia rozjímanie nad dejinami spásy skrze modlitbu presvätého ruženca. Prosíme jednotlivých zástupcov spoločenstiev a modlitbových bratstiev, aby si zapísaním do pripraveného programu na stolčeku pre obetné dary prerozdelili jednotlivé dni mesiaca a viedli túto posvätnú modlitbu pred večernými sv. omšami v našom chráme. A tak aby farnosť ako spoločenstvo spoločenstiev mohla rásť na orodovanie Matky Božej v nábožnosti a úcte voči jej Synovi. 
 • Možnosť získať úplné odpustky v mesiaci október: splenie obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca, vzbudenie úmyslu získať odpustky), pomodliť sa päť desiatkov ruženca, k jednotlivým desiatkom pridať krátke rozjímania o jednotlivých tajomstvách.
 • V tomto prvopiatkovom týždni budeme spovedať intenzívnejšie a to v stredu, štvrtok a piatok už od 16:00

 

 

20September

Farské oznamy od 22. do 28. septembra 2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 22. do 28. septembra 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
22.09.
 
7:00
+ Jozefína Trnková
18:00
+ Jozef a Anna
Ut
23.09.
Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka 
7:00
prosba o obrátenie a uzdravenie pre Petra, Dominika a Mareka
18:00
+ Ján a Mária Hvižďákoví
St
24.09.
 
7:00
+ manžel Ján, rodičia a starí rodičia z oboch strán, bratia Jozef a Michal a sestra Angela
18:00
Ján a Rozália Kováčoví, strýko Jozef a Martin a starí rodičia z oboch strán
Št
25.09.
 
7:00
+ Ladislav Šipkovský
18:00
+ Jozefína Koleničová
Pi
26.09.
Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov, ľubovoľná spomienka 
7:00
+ Anna, Vendelín, Katarína, Petronela a Jozef
18:00
+ Eva Kapustová, Cyril a Matilda
So
27.09.
 Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
7:00
za zdravie a Božiu pomoc pre Amáliu Puškášovú a + Štefana
18:00
+ Tibor Gunda a rodičia z oboch stán
Ne
28.09.
 26. nedeľa v Cezročnom období
/slávnostná rozlúčková sv. omša s p. dekanom/
7:30
+ Františka a Anton Benčíkoví
Čepeň
9:00
+ Milan Bihári a Štefánia Grunertová
10:30
za farníkov
18:00
+ Iveta Kovalíková
 • Farský úmysel: modlitbami vyprosovať požehnanie pre organizátorov Národného pochodu za život, ktorí začínajú s prípravou tohto požehnaného diela, ktoré vyvrcholí presne o rok 20.09.2015 v Bratislave.
 • Dnes o 16:30 - Škapuliarska pobožnosť .
 • Poďakovanie: naša vďaka patri všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k renovácii a záchrane kríža pri chudobinci Sv. Anny, úprimné Pán Boh odmeň za všetku materiálnu i duchovnú pomoc.
 • CD- ruženec k Sedembolestnej - možnosť pre tých, ktorí si ho objednali, vyzdvihnutie v sakristii.
 • Od 1.10. dochádza z rozhodnutia otca arcibiskupa k personálnej zmene v našej farnosti, pán dekan odchádza do farnosti Sládkovičovo a my privítame nového dekana, sprevádzajme nášho pána dekana svojimi modlitbami a jeho nástupcovi už teraz vyprosujme hojnosť darov Sv. Ducha. 

 

10September

Farské oznamy od 15. do 21. septembra 2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 15. do 21. septembra 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
15.09.
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, patrónky Slovenska, slávnosť 
7:30
+ rodičia Mária a Ján Gáloví a členovia rodiny
Čepeň
9:00
za farníkov
18:00
+ rodičia Ambróz a Alojzia Vrabnikoví a rodičia z oboch strán
Ut
16.09.
Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka 
7:00
+ Jozef Bokora a rodičia z oboch strán
18:00
+ Jaroslav a Mária Miškeyoví
St
17.09.
 Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka
7:00
Vincent a Anna Sedlákoví a rod. z oboch strán
18:00
+ syn, bratia, sestry a rodičia
Št
18.09.
 
7:00
za uzdravenie pre Zuzku
18:00
+ Eva Ďuračková
Pi
19.09.
 
7:00
+ Michal a Františka Sedlákoví a deti
18:00
poďakovanie za 70  rokov života a prosba o Božiu pomoc pre Magdalénu
So
20.09.
Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza; Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
7:00
+ manžel Imrich Hoffman
18:00
+ Bohumil Mrva
Ne
21.09.
 25. nedeľa v Cezročnom období
7:30
+ Rudolf a Gizela Mičánioví, syn Milan, rodičia z oboch strán
Čepeň
9:00
+ rodičia Balážioví, Vateroví a brat Milan
10:30
za farníkov
18:00
manželia Saidloví a rodičia
 • Farský úmysel: vyprosovať dary Ducha Sv. pre bohoslovcov, ktorí sa v tomto čase opäť vracajú do kňazských seminárov.
 • Národná púť Šaštín: Prosíme tých, ktorí ešte nezaplatili cestovné do Šaštína, aby tak urobili v sakristii. Cena cestovného na púť je 5€.
 • Odchod autobusov do Šaštína bude 15.9. o 6:30 z Vinárskej ulice. Slávnostná sv. omša začne o 10:30. Po nej bude čas na osobnú modlitbu a obed a o 14:00 bude nasledovať slávnostná modlitba Akatist a požehnanie pútnikov v národnej bazilike. Odchod autobusov zo Šaštína je medzi 15:00 a 15:30.
 • CD- Ruženec k Sedembolestnej Panne Márii: tí, ktorí si objednali CD, si ho môžu vyzdvihnúť a zaplatiť v sakristii.
 • Sv. omše za účasti detí: pozývame všetky deti s rodičmi na detské sv. omše, ktoré budú bývať každý utorok okrem sviatkov - večerné sv. omše.
 • Stretnutie katechétov učiacich na školách v našej farnosti: utorok po večernej sv. omši na fare. Vopred ďakujeme za vašu účasť.
 • Naším najväčším pokladom je Boh prítomný medzi nami. Prosíme vás, drahí bratia a sestry, aby ste svojou ochotnou službou pomohli aj ostatným stretnúť sa s Eucharistickým Kristom tým, že sa zapíšete na zoznam, ktorý je v strede chrámu na bočnom stolčeku a vašou ochotnou službou budeme môcť otvoriť bránu nášho chrámu všetkým, ktorí túžia prísť adorovať a modliť sa. 
 • Dospelí kandidáti na prijatie sviatostí krstu, eucharistie a birmovky - možnosť prihlásiť sa na prípravu do konca septembra na fare.
 • Ďakujeme za službu nášmu bohoslovcovi Tomášovi počas letných prázdnin a vyprosujme mu veľa Božích milostí na jeho ceste ku kňazstvu. 

 

PRIHLÁSENIE

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.

Odber noviniek / Newsletter