Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

Farské oznamy

11October

Farské oznamy od 13. do 19. októbra 2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 13. do 19. októbra 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
13.10.
 
7:00
Poďakovanie za 57 rokov manželstva
18:00
+ rodina Kubanyiová
Ut
14.10.
 Svätého Kalixta I., pápeža a mučeníka ľubovoľná spomienka
7:00
za uzdravenie
18:00
+ Jozef Komačka a rodičia
St
15.10.
Svätej Terézie od Ježiša (z Avily), panny a učiteľky Cirkvi spomienka 
7:00
rodina Forgáčová a prosba o Božiu pomoc
18:00
Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pre Martu a Ondreja
Št
16.10.
Votívna sv. omša:
Za synodu 
7:00
+ rodičia Milan a Terézia Labanoví, starí rodičia z oboch strán
18:00
+ Michal a Jana Jurašíkoví a + rodina
Pi
17.10.
 Svätého Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka spomienka
7:00
+ Irena Kostolaniová, rodičia Demeter a Anna
18:00
+ Vendelín Gál a Irena, rodičia z oboch strán
So
18.10.
Svätého Lukáša, evanjelistu sviatok 
7:00
+ Štefan a Mária Galoví
18:00
+ syn Ivan Horváth
Ne
19.10.
29. nedeľa v Cezročnom období 
Misijná nedeľa 
zbierka na misie
7:30
Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pre Annu
Čepeň
9:00
+ Milan Kocúr
10:30
za farníkov
18:00
+ Mária Ruczová
 • Faský úmysel: Vyprosovať jednotu a dary Svätého Ducha pre účastníkov biskupskej synody o rodine.
 • Duchovná obnova: Pata - 26. októbra 2014 pod vedením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie z Košíc, viac na plagáte
 • SSV: podielové knihy a kalendáre , možnosť vyzdvihnúť a zaplatiť členský poplatok po sv. omšiach v sakristii

 

03October

Farské oznamy od 6. do 12. októbra 2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 06. do 12. októbra 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
06.10.
 
7:00
+ Mirko a Alžbetka
18:00
+ rodina Kubánová
Ut
07.10.
Ružencovej Panny Márie, spomienka 
7:00
za uzdravenie vzťahov v rodine a Božie požehnanie
18:00
+ Vladimír Paštéka
St
08.10.
 
7:00
+ Michal Šilhár
18:00
+ Helena Szúcsová, rodina Bradovičová
Št
09.10.
 
7:00
za živých i mŕtvych kňazov z našej farnosti
18:00
+ Ľudovít a Ľudmila Paštekoví a rodičia z oboch strán
Pi
10.10.
 
7:00
za pokoj vo svete
18:00
+ Emília Vyhlídalová
So
11.10.
 Svätého Jána XXIII., pápeža
7:00
Mária a Michal Šmátraloví, syn Rudolf
18:00
+ manželka Margita, rodičia Veronika a Michal Šilhároví
Ne
12.10.
 28. nedeľa v Cezročnom období
7:30
poďakovanie za 75 rokov života
Čepeň
9:00
+ Jozefína a František Račkoví a dcéra Oľga
10:30
za farníkov
18:00
+ Martin Chlebík, rodičia z oboch strán a súrodenci
 • Farský úmysel: v modlitbách pamätať na ľudí starých, chorých a opustených v našej farnosti
 • Spoločenstvo Miništranti Sereď pozýva všetkých miništrantov na miništrantské stretnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok 06.10.2014 o 16:30 hod. vo farskej klubovni.
 • Utorok: sv. omša za účasti detí. Nácvik spevokolu bude o 17:15 vo farskej klubovni.
 • Streda: celodenná adorácia za duchovnú obnovu našej farnosti a všetkých jej členov.
 • Duchovná obnova Ružencového bratstva: sobota 11.10.2014, program: 15:20 modlitba ruženca, 16:00 sv. omša, 17:00 príhovor - "Je ruženec dôležitý?"
 • Farská púť Marianka: sobota 18.10.2014, cena 5 eur, odchod autobusu 7:30, prihlasovanie u p. Nižňanskej.
 • Pozvanie: výročná púť k Panne Márii - Kráľovnej pokoja: nedeľa 19.10.2014 kaplnka na hore Živčáková pri Turzovke, možnosť zúčastniť sa na tejto púti i z našej farnosti: odchod autobusu 05:30 od pošty, cestovné 10 eur, prihlásenie u pani Baničovej, viac informácií na plagáte na nástenke.
 • My, kňazi farnosti sme povzbudení z účasti spoločenstiev a modlitbových bratstiev na modlitbe posvätného ruženca v našom chráme. Rovnaká radosť nás napĺňa i z účasti žiakov našej cirkevnej školy, ktorí sa budú predmodlievať posvätný ruženec počas tohto týždňa. Už vopred ďakujeme našim spoločenstvám za preukázanú službu a rozdelenie niekoľkých ešte voľných termínov v zozname na stolčeku s obetnými darmi. Je to krásne svedectvo túžby po jednote a rodinnosti nášho farského spoločenstva. 

 

26September

Farské oznamy od 29. septembra do 05. októbra 2014

 

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 29. septembra do 5. októbra 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
29.09.
Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok 
7:00
+ súrodenci Michal a Mária Šilhároví
18:00
+ rodičia Leitneroví a synovia
Ut
30.09.
 Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
7:00
za duchovnú obnovu farnosti
18:00
poďakovanie a prosba o Bože požehnanie pre rodinu Márie Berhnordovej
St
01.10.
 Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
7:00
za Ružencové bratstvo
18:00
+ starí rodičia Róbert a Lídia
Št
02.10.
Svätých anjelov strážcov, spomienka 
7:00
+ František, Mária, Jozef a Antónia
18:00
+ manžel Antonín Bucha
Pi
03.10.
 Formulár sv. omše: poďakovanie za Božie dobrodenia
7:00
poďakovanie za 80 rokov života, za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu a deti
18:00
+ Ida Hodúrová a otec
So
04.10.
Sv. Františka Assiského, spomienka 
10:00
za obrátenie hriešnikov a víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie
18:00
za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Ne
05.10.
 27. nedeľa v Cezročnom období
7:30
František a Vincencia Gajarskí
Čepeň
9:00
+ František
10:30
za farníkov
18:00
+ Iveta Kovalíková
 • Farský úmysel: v modlitbách vyprosovať pánovi dekanovi Božie požehnanie v novej farnosti a novému dekanovi vyprosovať vedenie Ducha Svätého pri spravovaní našej farnosti.
 • Poďakovanie patrí všetkým darcom, ktorí ochotne darovali školské pomôcky počas letných mesiacov a vďaka ktorým boli obdarované mnohé deti pomôckami v novom školskom roku.
 • Streda: celodenná adorácia za duchovnú obnovu naše farnosti a všetkých jej členov.
 • Piatok: celodenná adorácia v našej farnosti v rámci ustavičnej poklony na území Trnavskej arcidiecézy, vyloženie Eucharistie po rannej sv. omši, slávnostné Eucharistické požehnanie pred večernou sv. omšou. Prosíme Vás, drahí veriaci, aby ste si našli chvíľku čas a zotrvali v tichu a modlitbe pred Zdrojom všetkého požehnania, ktoré tak veľmi v týchto časoch potrebujeme.
 • Október - mesiac posvätného ruženca: pozývame Vás k hlbšiemu prežitiu tejto Kristologickej modlitby práve v tomto mesiaci, kedy Cirkev dáva do popredia rozjímanie nad dejinami spásy skrze modlitbu presvätého ruženca. Prosíme jednotlivých zástupcov spoločenstiev a modlitbových bratstiev, aby si zapísaním do pripraveného programu na stolčeku pre obetné dary prerozdelili jednotlivé dni mesiaca a viedli túto posvätnú modlitbu pred večernými sv. omšami v našom chráme. A tak aby farnosť ako spoločenstvo spoločenstiev mohla rásť na orodovanie Matky Božej v nábožnosti a úcte voči jej Synovi. 
 • Možnosť získať úplné odpustky v mesiaci október: splenie obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca, vzbudenie úmyslu získať odpustky), pomodliť sa päť desiatkov ruženca, k jednotlivým desiatkom pridať krátke rozjímania o jednotlivých tajomstvách.
 • V tomto prvopiatkovom týždni budeme spovedať intenzívnejšie a to v stredu, štvrtok a piatok už od 16:00

 

 

20September

Farské oznamy od 22. do 28. septembra 2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 22. do 28. septembra 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
22.09.
 
7:00
+ Jozefína Trnková
18:00
+ Jozef a Anna
Ut
23.09.
Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka 
7:00
prosba o obrátenie a uzdravenie pre Petra, Dominika a Mareka
18:00
+ Ján a Mária Hvižďákoví
St
24.09.
 
7:00
+ manžel Ján, rodičia a starí rodičia z oboch strán, bratia Jozef a Michal a sestra Angela
18:00
Ján a Rozália Kováčoví, strýko Jozef a Martin a starí rodičia z oboch strán
Št
25.09.
 
7:00
+ Ladislav Šipkovský
18:00
+ Jozefína Koleničová
Pi
26.09.
Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov, ľubovoľná spomienka 
7:00
+ Anna, Vendelín, Katarína, Petronela a Jozef
18:00
+ Eva Kapustová, Cyril a Matilda
So
27.09.
 Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
7:00
za zdravie a Božiu pomoc pre Amáliu Puškášovú a + Štefana
18:00
+ Tibor Gunda a rodičia z oboch stán
Ne
28.09.
 26. nedeľa v Cezročnom období
/slávnostná rozlúčková sv. omša s p. dekanom/
7:30
+ Františka a Anton Benčíkoví
Čepeň
9:00
+ Milan Bihári a Štefánia Grunertová
10:30
za farníkov
18:00
+ Iveta Kovalíková
 • Farský úmysel: modlitbami vyprosovať požehnanie pre organizátorov Národného pochodu za život, ktorí začínajú s prípravou tohto požehnaného diela, ktoré vyvrcholí presne o rok 20.09.2015 v Bratislave.
 • Dnes o 16:30 - Škapuliarska pobožnosť .
 • Poďakovanie: naša vďaka patri všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k renovácii a záchrane kríža pri chudobinci Sv. Anny, úprimné Pán Boh odmeň za všetku materiálnu i duchovnú pomoc.
 • CD- ruženec k Sedembolestnej - možnosť pre tých, ktorí si ho objednali, vyzdvihnutie v sakristii.
 • Od 1.10. dochádza z rozhodnutia otca arcibiskupa k personálnej zmene v našej farnosti, pán dekan odchádza do farnosti Sládkovičovo a my privítame nového dekana, sprevádzajme nášho pána dekana svojimi modlitbami a jeho nástupcovi už teraz vyprosujme hojnosť darov Sv. Ducha. 

 

10September

Farské oznamy od 15. do 21. septembra 2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 15. do 21. septembra 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
15.09.
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, patrónky Slovenska, slávnosť 
7:30
+ rodičia Mária a Ján Gáloví a členovia rodiny
Čepeň
9:00
za farníkov
18:00
+ rodičia Ambróz a Alojzia Vrabnikoví a rodičia z oboch strán
Ut
16.09.
Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka 
7:00
+ Jozef Bokora a rodičia z oboch strán
18:00
+ Jaroslav a Mária Miškeyoví
St
17.09.
 Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka
7:00
Vincent a Anna Sedlákoví a rod. z oboch strán
18:00
+ syn, bratia, sestry a rodičia
Št
18.09.
 
7:00
za uzdravenie pre Zuzku
18:00
+ Eva Ďuračková
Pi
19.09.
 
7:00
+ Michal a Františka Sedlákoví a deti
18:00
poďakovanie za 70  rokov života a prosba o Božiu pomoc pre Magdalénu
So
20.09.
Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza; Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
7:00
+ manžel Imrich Hoffman
18:00
+ Bohumil Mrva
Ne
21.09.
 25. nedeľa v Cezročnom období
7:30
+ Rudolf a Gizela Mičánioví, syn Milan, rodičia z oboch strán
Čepeň
9:00
+ rodičia Balážioví, Vateroví a brat Milan
10:30
za farníkov
18:00
manželia Saidloví a rodičia
 • Farský úmysel: vyprosovať dary Ducha Sv. pre bohoslovcov, ktorí sa v tomto čase opäť vracajú do kňazských seminárov.
 • Národná púť Šaštín: Prosíme tých, ktorí ešte nezaplatili cestovné do Šaštína, aby tak urobili v sakristii. Cena cestovného na púť je 5€.
 • Odchod autobusov do Šaštína bude 15.9. o 6:30 z Vinárskej ulice. Slávnostná sv. omša začne o 10:30. Po nej bude čas na osobnú modlitbu a obed a o 14:00 bude nasledovať slávnostná modlitba Akatist a požehnanie pútnikov v národnej bazilike. Odchod autobusov zo Šaštína je medzi 15:00 a 15:30.
 • CD- Ruženec k Sedembolestnej Panne Márii: tí, ktorí si objednali CD, si ho môžu vyzdvihnúť a zaplatiť v sakristii.
 • Sv. omše za účasti detí: pozývame všetky deti s rodičmi na detské sv. omše, ktoré budú bývať každý utorok okrem sviatkov - večerné sv. omše.
 • Stretnutie katechétov učiacich na školách v našej farnosti: utorok po večernej sv. omši na fare. Vopred ďakujeme za vašu účasť.
 • Naším najväčším pokladom je Boh prítomný medzi nami. Prosíme vás, drahí bratia a sestry, aby ste svojou ochotnou službou pomohli aj ostatným stretnúť sa s Eucharistickým Kristom tým, že sa zapíšete na zoznam, ktorý je v strede chrámu na bočnom stolčeku a vašou ochotnou službou budeme môcť otvoriť bránu nášho chrámu všetkým, ktorí túžia prísť adorovať a modliť sa. 
 • Dospelí kandidáti na prijatie sviatostí krstu, eucharistie a birmovky - možnosť prihlásiť sa na prípravu do konca septembra na fare.
 • Ďakujeme za službu nášmu bohoslovcovi Tomášovi počas letných prázdnin a vyprosujme mu veľa Božích milostí na jeho ceste ku kňazstvu. 

 

06September

Farské oznamy od 8. do 14. septembra 2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 08. do 14. septembra 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
8.9.
Narodenie Panny Márie, sviatok  
7:00
za zdravie a Božiu pomoc
18:00
za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Ut
9.9.
 
7:00
+ Imrich Morong
18:00
+ vnuk Martin Pucheľ
St
10.9.
 
7:00
poďakovanie a prosba o Božiu pomoc a ochranu a Božie vedenie v ťažkých životných situáciach
18:00
+ Jana Józsová
Št
11.9.
 
7:00
poďakovanie Pánu Bohu a prosba o pomoc
18:00
+ rodina Hindáková a Marcinkechová
Pi
12.9.
Najsvätejšieho mena Panny Márie,
ľubovoľná spomienka 
7:00
+ Ján a Helena Cesnekoví a rodičia z oboch strán
18:00
+ Richard Dvorský
So
13.9.
 Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
7:00
za uzdravenie vzťahov a Božiu pomoc pre Máriu a Michaelu
18:00
+ Tibor Opát
Ne
14.9.
 Povýšenie svätého kríža,  sviatok
7:30
+ rodičia Jozef a Anna, starí  rodičia z oboch strán
Čepeň
9:00
+ Štefan Mitas a rodičia z oboch strán
10:30
za farníkov
18:00
+ rodičia Gustáv a Oľga
 • Farský úmysel: pripraviť sa na zverenie našich farností, rodín, mladých, chorých Sedembolestnej Matke Božej úprimnou modlitbou, obetami a intenzívnou dochovnou prípravou.
 • Ďakujeme za dôstojný priebeh celodennej adorácie všetkým, ktorí svojou službou umožnili veriacim prichádzať do otvoreného chrámu k nášmu milujúcemu Bohu. Boli sme veľmi povzbudení účasťou a vrúcnou snahou adorovať zo strany vás, milí farníci. Zároveň vás, drahí bratia a sestry, pozývame i v túto stredu prísť adorovať pred Eucharistického Krista.
 • Spoločenstvo Miništranti Sereď pozýva všetkých miništrantov na prvé miništrantské stretnutie v tomto školskom roku, ktoré sa uskutoční v pondelok 8.9.2014 od 16:30 hod. vo farskej klubovni. Vítaní sú aj noví chlapci od 6 rokov.
 • Prvá skúška Gaudete po prázdninách bude už v tento pondelok po večernej sv. omši na fare. Srdečne pozývame aj nových spevákov.
 • Národná púť Šaštín: ešte sú voľné miesta v druhom autobuse, prosíme záujemcov, aby sa prihlásili v sakristii. Cena cestovného na púť je 5€ a môžete ich zaplatiť v sakristii.
 • Odchod autobusov do Šaštína bude 15.9. o 6:30 z Vinárskej ulice. Slávnostná sv. omša začne o 10:30. Po nej bude čas na osobnú modlitbu a obed a o 14:00 bude nasledovať slávnostná modlitba Akatist a požehnanie pútnikov v národnej bazilike. Odchod autobusov zo Šaštína je medzi 15:00 a 15:30. Využime ešte čas tohto týždňa na duchovnú prípravu pred našim farským putovaním k Nebeskej Matke.
 • ŽSR vypravia aj mimoriadny pútnický vlak, viac informácii na plagáte.

 

 

29August

Farské oznamy od 1. do 7. septembra 2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 01. do 07. septembra 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
1.9.
 
7:00
+ z rodiny Moricovej a Peteovej
18:00
+ Štefan a Alžbeta Takáčoví a Stanislav Kollár
Ut
2.9.
 
7:00
zdravie a Božia pomoc pre Mariana a celú rodinu
18:00
+ manžel František, rodičia a súrodenci
St
3.9.
 Svätého Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi spomienka
7:00
Ružencové bratstvo
18:00
+ Bernardína Práznovská
Št
4.9.
 
7:00
+ Ladislav Kroner, manželka Mária, deti Bernard a Zuzana
18:00
+ Jozef
Pi
5.9.
 
7:00
+ Eva
18:00
+ Mária Miková
So
6.9.
Panny Márie v sobotu ľubovoľná spomienka 
10:00
za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie
18:00
+ rodičia Balažioví, brat Vincent
Ne
7.9.
23. nedeľa v Cezročnom období 
7:30
+ Jozef Drozd, Mária a bratia
Čepeň
9:00
+ Jolana Štibranyiová
10:30
za farníkov
18:00
+ rodičia Agneša a štefan Mileroví a členovia rodiny 
 • Farský úmysel: vyprosovať Dary Svätého Ducha pre študentov a pedagógov
 • Duchovná obnova farnosti: celodenná Eucharistická adorácia, Streda od 08:00 do večernej sv. omše
 • Pozvanie od riaditeľstva CZŠ: Milí rodičia, milí žiaci. 
  Neuveriteľne rýchlo sme prevrátili listy v kalendári a opäť je tu začiatok šk. roku. Po dvoch mesiacoch oddychu, pokoja vykročíme spolu do školských povinností. Riaditeľstvo CZŠ sv. Cyrila a Metoda sa chce touto cestou poďakovať Vám všetkým – našim sponzorom, ktorí finančným darom pomohli škole obnoviť jej vnútorné priestory počas prázdnin. Sme radi, že sa všetci spolu po dvojmesačných prázdninách vrátime do príjemného a čistého prostredia. Všetkých Vás srdečne pozývame na začiatok šk. roka, na sv. omšu dňa 2. 9. 2014 o 9.00 hod. do školskej kaplnky.
 • Spovedať tento týždeň budeme ako obvykle intenzívnejšie a to: v stredu, štvrtok a v piatok od 16.00 hod.
 • Fatimská sobota: Večeradlo s Pannou Máriou začne o 9.00 hod. a bude pokračovať sv. omšou a adoráciou.
 • Srdečne pozývame deti na prvé eRko stretko v tomto školskom roku. Stretneme sa v piatok 5. 9. 2014 o 15.00 hod. vo farskej klubovni. Tešíme sa aj na nových členov, vítané sú všetky deti od 2. do 8. ročníka ZŠ.
 • Stretnutie Ružencového bratstva bude v pondelok
  1. septembra po večernej sv. omši
  .
 • Prvá skúška Gaudete po prázdninách bude 8. septembra po večernej sv. omši na fare. Srdečne pozývame aj nových spevákov.
 • Národná púť Šaštín: ešte sú voľné miesta v druhom autobuse, prosíme záujemcov, aby sa prihlásili v sakristii. Cena cestovného na púť je 5€ a môžete ich zaplatiť v sakristii. Odchod autobusov bude 15.09. o 6:30 z Vinárskej ulice. Bližšie informácie i na budúci týždeň v oznamoch. 
 • ŽSR vypravia aj mimoriadny pútnický vlak, viac informácii na plagáte.
 • Pozvanie: piatok 5. septembra o 18:00 bude sláviť sv. omšu vo farskom kostole páter Robert Balek SVD, misionár v Rusku. Po sv. omši vás následne pozývame na misijnú prezentáciu práce misionárov v Moskve. Viac na palgáte.
 • Poďakovanie: veľkú vďaku túžime vyjadriť  našim miništrantom a mladým, ktorí skutočne obetavo vyhrnuli rukávy a neúnavnou prácou prispeli k skrášleniu areálu nášho farského chrámu. Zo srdca, nech vám to dobrotivý Pán odplatí. 

 

 

23August

Farské oznamy od 25. do 31. augusta 2014

sered kostol oznamy 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 25. do 31. augusta 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
25.08.
 
7:00
+ Milan Klištinec
18:00
+ rodičia Ľudovít a Viktória Kelemenoví, brat, syn a starí rodičia
Ut
26.08.
 
7:00
+ rodičia z oboch strán
18:00
+ Štefan a Mária Chatrnuchoví, syn Peter a Daniel a rodičia z oboch strán
St
27.08.
Svätej Moniky, spomienka 
7:00
za zdravie a Božia pomoc pre Moniku
18:00
+ František a Viktória Vargoví a starí rodičia
Št
28.08.
 Svätého Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi,
spomienka
7:00
+ Júlia a Pavol Pavlovičoví
18:00
+ Ján a Mária Širokí, syn Róbert a rodičia z oboch strán
Pi
29.08.
 Mučenícka smrť svätého
Jána Krstiteľa,
spomienka
7:00
za rodičov
18:00
+ Anna Mihinová a syn Igor
So
30.08.
Výročie posviacky Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa,
sviatok
7:00
za zdravie a Božiu pomoc pre deti
18:00
za duchovnú obnovu farnosti
Ne
31.08.
 22. nedeľa v Cezročnom období
7:30
+ Evka Šestáková
Čepeň
9:00
Pavol a Jozefína Galoví a rodičia z oboch strán
10:30
za farníkov
18:00
rodičia a starí rodičia Černí
 • Farský úmysel: poďakovanie Pánu Bohu za dar pokoja.
 • Škapuliarska pobožnosť je dnes o 16:30 v kostole.
 • Pri sv. omšiach v nedeľu 31.08. budeme spoločne vzývať pred začiatkom nového školského roka Ducha Svätého slávnostným Veni Sancte a prosiť o vyliatie darov pre študentov a žiakov našej farnosti pre nový školský a akademický rok 2014/2015.
 • V sobotu 30.08. po svätej omši o 19:00 hod. bude prednáška okresťanstve v Turecku, na ktorú vás srdečne pozývame. Tešíme sa na nové poznatky.
 • Od septembra uvažujeme o celodennej adorácii v niektorý deň týždňa. S veľkou pravdepodobnosťou to bude bývať každú stredu. Sviatosť Oltárna sa vyloží po rannej sv. omši a uloží sa pred večernou svätou omšou. Keďže kostol bude otvorený v priebehu celého dňa, musí niekto v kostole z veriacich byť. Preto vás prosíme, aby ste sa do hodinového harmonogramu zapisovali v sakristii. Je zrejmé, že bez prítomnosti veriacich nemôže byť vyložená Sviatosť Oltárna. Úmysel celodennej adorácie je ponúknuť možnosť osobného stretnutia sa s Pánom Ježišom v tichu chrámu. Zároveň je to aj príležitosť na obnovu vlastného života a života farnosti.