Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

Farské oznamy

06September

Farské oznamy od 8. do 14. septembra 2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 08. do 14. septembra 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
8.9.
Narodenie Panny Márie, sviatok  
7:00
za zdravie a Božiu pomoc
18:00
za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Ut
9.9.
 
7:00
+ Imrich Morong
18:00
+ vnuk Martin Pucheľ
St
10.9.
 
7:00
poďakovanie a prosba o Božiu pomoc a ochranu a Božie vedenie v ťažkých životných situáciach
18:00
+ Jana Józsová
Št
11.9.
 
7:00
poďakovanie Pánu Bohu a prosba o pomoc
18:00
+ rodina Hindáková a Marcinkechová
Pi
12.9.
Najsvätejšieho mena Panny Márie,
ľubovoľná spomienka 
7:00
+ Ján a Helena Cesnekoví a rodičia z oboch strán
18:00
+ Richard Dvorský
So
13.9.
 Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
7:00
za uzdravenie vzťahov a Božiu pomoc pre Máriu a Michaelu
18:00
+ Tibor Opát
Ne
14.9.
 Povýšenie svätého kríža,  sviatok
7:30
+ rodičia Jozef a Anna, starí  rodičia z oboch strán
Čepeň
9:00
+ Štefan Mitas a rodičia z oboch strán
10:30
za farníkov
18:00
+ rodičia Gustáv a Oľga
 • Farský úmysel: pripraviť sa na zverenie našich farností, rodín, mladých, chorých Sedembolestnej Matke Božej úprimnou modlitbou, obetami a intenzívnou dochovnou prípravou.
 • Ďakujeme za dôstojný priebeh celodennej adorácie všetkým, ktorí svojou službou umožnili veriacim prichádzať do otvoreného chrámu k nášmu milujúcemu Bohu. Boli sme veľmi povzbudení účasťou a vrúcnou snahou adorovať zo strany vás, milí farníci. Zároveň vás, drahí bratia a sestry, pozývame i v túto stredu prísť adorovať pred Eucharistického Krista.
 • Spoločenstvo Miništranti Sereď pozýva všetkých miništrantov na prvé miništrantské stretnutie v tomto školskom roku, ktoré sa uskutoční v pondelok 8.9.2014 od 16:30 hod. vo farskej klubovni. Vítaní sú aj noví chlapci od 6 rokov.
 • Prvá skúška Gaudete po prázdninách bude už v tento pondelok po večernej sv. omši na fare. Srdečne pozývame aj nových spevákov.
 • Národná púť Šaštín: ešte sú voľné miesta v druhom autobuse, prosíme záujemcov, aby sa prihlásili v sakristii. Cena cestovného na púť je 5€ a môžete ich zaplatiť v sakristii.
 • Odchod autobusov do Šaštína bude 15.9. o 6:30 z Vinárskej ulice. Slávnostná sv. omša začne o 10:30. Po nej bude čas na osobnú modlitbu a obed a o 14:00 bude nasledovať slávnostná modlitba Akatist a požehnanie pútnikov v národnej bazilike. Odchod autobusov zo Šaštína je medzi 15:00 a 15:30. Využime ešte čas tohto týždňa na duchovnú prípravu pred našim farským putovaním k Nebeskej Matke.
 • ŽSR vypravia aj mimoriadny pútnický vlak, viac informácii na plagáte.

 

 

29August

Farské oznamy od 1. do 7. septembra 2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 01. do 07. septembra 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
1.9.
 
7:00
+ z rodiny Moricovej a Peteovej
18:00
+ Štefan a Alžbeta Takáčoví a Stanislav Kollár
Ut
2.9.
 
7:00
zdravie a Božia pomoc pre Mariana a celú rodinu
18:00
+ manžel František, rodičia a súrodenci
St
3.9.
 Svätého Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi spomienka
7:00
Ružencové bratstvo
18:00
+ Bernardína Práznovská
Št
4.9.
 
7:00
+ Ladislav Kroner, manželka Mária, deti Bernard a Zuzana
18:00
+ Jozef
Pi
5.9.
 
7:00
+ Eva
18:00
+ Mária Miková
So
6.9.
Panny Márie v sobotu ľubovoľná spomienka 
10:00
za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie
18:00
+ rodičia Balažioví, brat Vincent
Ne
7.9.
23. nedeľa v Cezročnom období 
7:30
+ Jozef Drozd, Mária a bratia
Čepeň
9:00
+ Jolana Štibranyiová
10:30
za farníkov
18:00
+ rodičia Agneša a štefan Mileroví a členovia rodiny 
 • Farský úmysel: vyprosovať Dary Svätého Ducha pre študentov a pedagógov
 • Duchovná obnova farnosti: celodenná Eucharistická adorácia, Streda od 08:00 do večernej sv. omše
 • Pozvanie od riaditeľstva CZŠ: Milí rodičia, milí žiaci. 
  Neuveriteľne rýchlo sme prevrátili listy v kalendári a opäť je tu začiatok šk. roku. Po dvoch mesiacoch oddychu, pokoja vykročíme spolu do školských povinností. Riaditeľstvo CZŠ sv. Cyrila a Metoda sa chce touto cestou poďakovať Vám všetkým – našim sponzorom, ktorí finančným darom pomohli škole obnoviť jej vnútorné priestory počas prázdnin. Sme radi, že sa všetci spolu po dvojmesačných prázdninách vrátime do príjemného a čistého prostredia. Všetkých Vás srdečne pozývame na začiatok šk. roka, na sv. omšu dňa 2. 9. 2014 o 9.00 hod. do školskej kaplnky.
 • Spovedať tento týždeň budeme ako obvykle intenzívnejšie a to: v stredu, štvrtok a v piatok od 16.00 hod.
 • Fatimská sobota: Večeradlo s Pannou Máriou začne o 9.00 hod. a bude pokračovať sv. omšou a adoráciou.
 • Srdečne pozývame deti na prvé eRko stretko v tomto školskom roku. Stretneme sa v piatok 5. 9. 2014 o 15.00 hod. vo farskej klubovni. Tešíme sa aj na nových členov, vítané sú všetky deti od 2. do 8. ročníka ZŠ.
 • Stretnutie Ružencového bratstva bude v pondelok
  1. septembra po večernej sv. omši
  .
 • Prvá skúška Gaudete po prázdninách bude 8. septembra po večernej sv. omši na fare. Srdečne pozývame aj nových spevákov.
 • Národná púť Šaštín: ešte sú voľné miesta v druhom autobuse, prosíme záujemcov, aby sa prihlásili v sakristii. Cena cestovného na púť je 5€ a môžete ich zaplatiť v sakristii. Odchod autobusov bude 15.09. o 6:30 z Vinárskej ulice. Bližšie informácie i na budúci týždeň v oznamoch. 
 • ŽSR vypravia aj mimoriadny pútnický vlak, viac informácii na plagáte.
 • Pozvanie: piatok 5. septembra o 18:00 bude sláviť sv. omšu vo farskom kostole páter Robert Balek SVD, misionár v Rusku. Po sv. omši vás následne pozývame na misijnú prezentáciu práce misionárov v Moskve. Viac na palgáte.
 • Poďakovanie: veľkú vďaku túžime vyjadriť  našim miništrantom a mladým, ktorí skutočne obetavo vyhrnuli rukávy a neúnavnou prácou prispeli k skrášleniu areálu nášho farského chrámu. Zo srdca, nech vám to dobrotivý Pán odplatí. 

 

 

23August

Farské oznamy od 25. do 31. augusta 2014

sered kostol oznamy 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 25. do 31. augusta 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
25.08.
 
7:00
+ Milan Klištinec
18:00
+ rodičia Ľudovít a Viktória Kelemenoví, brat, syn a starí rodičia
Ut
26.08.
 
7:00
+ rodičia z oboch strán
18:00
+ Štefan a Mária Chatrnuchoví, syn Peter a Daniel a rodičia z oboch strán
St
27.08.
Svätej Moniky, spomienka 
7:00
za zdravie a Božia pomoc pre Moniku
18:00
+ František a Viktória Vargoví a starí rodičia
Št
28.08.
 Svätého Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi,
spomienka
7:00
+ Júlia a Pavol Pavlovičoví
18:00
+ Ján a Mária Širokí, syn Róbert a rodičia z oboch strán
Pi
29.08.
 Mučenícka smrť svätého
Jána Krstiteľa,
spomienka
7:00
za rodičov
18:00
+ Anna Mihinová a syn Igor
So
30.08.
Výročie posviacky Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa,
sviatok
7:00
za zdravie a Božiu pomoc pre deti
18:00
za duchovnú obnovu farnosti
Ne
31.08.
 22. nedeľa v Cezročnom období
7:30
+ Evka Šestáková
Čepeň
9:00
Pavol a Jozefína Galoví a rodičia z oboch strán
10:30
za farníkov
18:00
rodičia a starí rodičia Černí
 • Farský úmysel: poďakovanie Pánu Bohu za dar pokoja.
 • Škapuliarska pobožnosť je dnes o 16:30 v kostole.
 • Pri sv. omšiach v nedeľu 31.08. budeme spoločne vzývať pred začiatkom nového školského roka Ducha Svätého slávnostným Veni Sancte a prosiť o vyliatie darov pre študentov a žiakov našej farnosti pre nový školský a akademický rok 2014/2015.
 • V sobotu 30.08. po svätej omši o 19:00 hod. bude prednáška okresťanstve v Turecku, na ktorú vás srdečne pozývame. Tešíme sa na nové poznatky.
 • Od septembra uvažujeme o celodennej adorácii v niektorý deň týždňa. S veľkou pravdepodobnosťou to bude bývať každú stredu. Sviatosť Oltárna sa vyloží po rannej sv. omši a uloží sa pred večernou svätou omšou. Keďže kostol bude otvorený v priebehu celého dňa, musí niekto v kostole z veriacich byť. Preto vás prosíme, aby ste sa do hodinového harmonogramu zapisovali v sakristii. Je zrejmé, že bez prítomnosti veriacich nemôže byť vyložená Sviatosť Oltárna. Úmysel celodennej adorácie je ponúknuť možnosť osobného stretnutia sa s Pánom Ježišom v tichu chrámu. Zároveň je to aj príležitosť na obnovu vlastného života a života farnosti.

 

15August

Farské oznamy od 18. do 24. augusta 2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 18. do 24. augusta 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
18.08.
Prosebný deň
Formulár sv. omše: za zachovanie mieru a spravodlivosti
7:00
+ František Jurík, rodičia z oboch strán a rodina Pupáková
18:00
+ František a Emília Mečochoví, starí rodičia z oboch strán
Ut
19.08.
Prosebný deň
Formulár sv. omše:
za prenasledovaných kresťanov
7:00
+ František
18:00
+ Emil a Katarína Solčanskí
St
20.08.
 Svätého Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka
7:00
Božia pomoc pre syna s rodinou
18:00
Božia pomoc pre syna
Št
21.08.
 Svätého Pia X., pápeža, spomienka
7:00
+ Mária Benová
18:00
+ Štefan Veselý
Pi
22.08.
Panny Márie Kráľovnej, spomienka 
7:00
prosba o mier vo svete na príhovor Panny Márie Kráľovnej pokoja
18:00
+ Jaroslava
So
23.08.
 
7:00
poďakovanie za životné jubileum a prosba o Božiu pomoc
18:00
+ rodičia Benoví a zať Marián
Ne
24.08.
21. nedeľa v Cezročnom období 
7:30
za zdravie a Božia pomoc pre vnuka
Čepeň
9:00
+ manžel Milan a rodičia
10:30
za farníkov
18:00
+ Radim Muškát
 • Farský úmysel: vyprosovať mier a zmierenie medzi národmi.
 • Modlitby za mier a zmierenie medzi národmi 15. až 22. august:
  - pred každou sv. omšou modlitba sv. ruženca a modlitba za mier a zmierenie medzi národmi
  - sv. omša v pondelok: formulár za zachovanie mieru a spravodlivosti
  - sv. omša v utorok: formulár za prenasledovaných kresťanov
  - Eucharistická adorácia vo štvrtok po sv. omši: za mier a zmierenie medzi národmi
  - sv. omša v piatok o 7:00 úmysel: prosba o mier vo svete na príhovor Panny Márie Kráľovnej pokoja
 • Pripomíname: Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí: OBEŽNÍK o znovuobjavení zmyslu liturgického symbolu ZNAKU POKOJA:

  "V každom prípade bude potrebné, aby sa v okamihu odovzdania znaku pokoja definitívne upustilo od niektorých nesprávnych zvykov, ako sú:
  - zavedenie „spevu za pokoj“, ktorý nejestvuje v rímskom obrade
  - opúšťanie svojich miest veriacimi, aby si odovzdali znak pokoja
  - vzdialenie sa kňaza od oltára, aby odovzdal znak pokoja niektorým veriacim
  - pri niektorých príležitostiach, ako je slávnosť Veľkej noci alebo Vianoc, prípadne pri vysluhovaní sviatosti krstu, prvého svätého prijímania, birmovania, manželstva, posvätných rádov, rehoľných sľubov či pohrebu, využitie znaku pokoja ako príležitosť na gratulácie, blahoželania alebo kondolencie medzi prítomnými."
  Zmyslom Obežníka je navrátiť dôstojnosť liturgickému gestu. Nemyslieť na množstvo podaných rúk, ale na autenticitu pokoja, ktorý chceme skutočne zdielať so svojím bratom a sestrou a tak budovať skutočnú jednotu a bratskú lásku.
 • Pripomíname: Možnosť prihlásiť sa na farskú púť do Šaštína 15.09.2014 do konca augusta v sakristii.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k slávnostnému priebehu našej farskej slávnosti v Čepeni. Dobrotivý Pán, nech Vám to všetko odmení svojimi milosťami.

 

15August

Čepenské hody 2014 + FOTOGALÉRIA

Ahojte, drahí miništranti,

v nedeľu 17. augusta bude v Čepenskej kaplnke o 10:30 slávnostná hodová sv. omša. Hlavným celebrantom a kazateľom bude Vdp. Daniel Dian. Sprievod od farského kostola do Čepeňa sa pohne o 9:30. 

MY SA STRETÁVAME O 9:00 hod. v sakristii kostola a povieme si pár organizačných vecí. 

08August

Farské oznamy od 11. do 17. augusta 2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 11. do 17. augusta 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
11.08.
 Svätej Kláry, panny, spomienka
18:00
+ Ján a Valéria Kociakoví, sestra a dcéra
Ut
12.08.
 
18:00
+ Ivan Mitas
St
13.08.
 
18:00
+ Martin Bucha
Št
14.08.
 Svätého Maximiliána Márie Kolbeho,
kňaza a mučeníka, spomienka
18:00
+ Mária a + členovia rodiny
Pi
15.08.
Nanebovzatie Panny Márie,
PRIKÁZANÝ SVIATOK
7:00
+ Mária Straňáková
Čepeň
16:00
za farníkov
18:00
+ Ján a Ida Petrouškoví
So
16.08.
Svätého Štefana Uhorského, ľubovoľná spomienka
7:00
+ Viktor a Valéria a rodičia z oboch strán
18:00
+ Pavol Fiam
Ne
17.08.
 20. nedeľa v Cezročnom období
/
Hody ČEPEŇ/
7:30
Poďakovanie za pomoc a ochranu na príhovor Matky Božej
Čepeň
10:30
krstní rodičia Drinkoví
18:00
+ manželia Eliášoví a rodičia
 • Farský úmysel: vyprosovať Božie požehnanie pre všetkých, ktorí svojou ochotou a službou prispejú k dôstojnému priebehu slávnosti v Čepeni.
 • V piatok je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omša vo štvrtok večer je s platnosťou za piatok.
 • Prikázaný sviatok: Kódex kánonického práva z roku 1983 v príslušných kánonoch o sviatkoch hovorí:
  Kán. 1247 - V nedeľu a v iné prikázané sviatky sú veriaci povinní zúčastniť sa na omši; okrem toho sa majú zdržiavať takých prác a činností, ktoré prekážajú vo vzdávaní kultu Bohu, v radosti, vlastnej dňu Pána, alebo povinnému duševnému a telesnému oddychu.
  Kán. 1248 - § 1. Prikázaniu zúčastniť sa na omši zadosťučiní, kto je prítomný na omši, kdekoľvek sa slávi v katolíckom obrade buď v sám sviatočný deň alebo večer predchádzajúceho dňa. 
  Táto povinnosť platí pod ťažkým hriechom pre každého pokrsteného katolíka, ktorý užíva rozum a dosiahol vek sedem rokov. Samozrejme odporúča sa chodiť s deťmi do kostola odmalička, aby si osvojili dobré zvyky.

 • Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí: OBEŽNÍK o znovuobjavení zmyslu liturgického symbolu ZNAKU POKOJA:

  "V každom prípade bude potrebné, aby sa v okamihu odovzdania znaku pokoja definitívne upustilo od niektorých nesprávnych zvykov, ako sú:
  - zavedenie „spevu za pokoj“, ktorý nejestvuje v rímskom obrade
  - opúšťanie svojich miest veriacimi, aby si odovzdali znak pokoja
  - vzdialenie sa kňaza od oltára, aby odovzdal znak pokoja niektorým veriacim
  - pri niektorých príležitostiach, ako je slávnosť Veľkej noci alebo Vianoc, prípadne pri vysluhovaní sviatosti krstu, prvého svätého prijímania, birmovania, manželstva, posvätných rádov, rehoľných sľubov či pohrebu, využitie znaku pokoja ako príležitosť na gratulácie, blahoželania alebo kondolencie medzi prítomnými." Zmyslom Obežníka je navrátiť dôstojnosť liturgickému gestu. Nemyslieť na množstvo podaných rúk, ale na autenticitu pokoja, ktorý chceme skutočne zdielať so svojím bratom a sestrou a tak budovať skutočnú jednotu a bratskú lásku.

 • Na budúcu nedeľu bude v Čepenskej kaplnke o 10:30 hodová sv. omša. Hlavným celebrantom a kazateľom bude Vdp. Daniel Dian. Sprievod od farského kostola do Čepeňa sa pohne o 9:30. Po slávnostnej sv. omši bude slávnostný sprievod pokračovať ku Kaplnke Panny Márie pri domove dôchodcov, kde sa uskutoční modlitba Loretánskych litánií. Pripomíname možnosť plnomocných odpustkov, ktoré môžu veriaci počas slávenia sviatku získať na základe dekrétu o odpustkoch udelenom v Roku Sedembolestnej Panny Márie. Podmienky na získanie odpustkou: nenaviazanosť duše k hriechu (sv. spoveď), sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca, zbudenie si úmyslu získať odpustky a nábožná návšteva nášho farského chrámu.Rovnakú možnosť majú i chorí a nevládni, ktorí svoje bolesti obetujú Bohu a vzbudia si úprimný úmysel prijať sv. prijímanie a zbudia si úprimnú ľútosť, môžu rovnako získať plnomocné odpustky pre seba alebo duše v očistci.
 • Už vopred chceme poďakovať všetkým obetavým ľuďom, ktorí svojou ochotou a službou prispejú k slávnostnému a dôstojnému priebehu tejto tejto našej slávnosti

 

 

31July

Farské oznamy od 4. do 10. augusta 2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 04. do 10. augusta 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
04.08.
Svätého Jána Márie Vianneya, kňaza, spomienka 
18:00
+ rodičia, starí rodičia a brat Peter
Ut
05.08.
 
18:00
+ Milan Kostolányi 
St
06.08.
Premenenie Pána,
sviatok 
7:00
na úmysel celebratnta
18:00
+ Ján Holbík a rodičia z oboch strán
Št
07.08.
 
18:00
+ Darina Solčanská, Marta, Žaneta a Marcelka
Pi
08.08.
Svätého Dominika, kňaza, spomienka 
18:00
za Ružencové bratstvo
So
09.08.
Svätej Terézie Benedikty z kríža panny a mučenice, spolupatrónky Európy, sviatok 
18:00
+ František a Oľga Vladovičoví a dcéra Janka
Ne
10.08.
 19. nedeľa v Cezročnom období
7:30
+ rodičia z oboch strán, brat Stanislav
Čepeň
9:00
+ manželia Vrabcoví
10:30
za farníkov
18:00
+ Emília Kučerová, Milan, zaťovia Petrovia, Anton a Jozefína Šimončíková
 • Farský úmysel: vyprosovať silu a nádej pre chorých členov našej farskej rodiny.
 • Úmysel KBS na mesiac august: Vyprosujme nádej pre ľudí bez nádeje.
 • Stretnutie Ružencového bratstva v pondelok 04.08.2014 po večernej sv. omši.
 • Ponuka púti: Po stopách kresťanstva v Turecku, termíny a program na plagáte.
 • Seminár o pastorácii rozvedených 11.09. 2014 až 12.09. 2014 - Rodinkovo, viac informácií na plagáte.
 • Ponuka: možnosť objednania CD nosiča modlitby ruženca k Sedembolestnej Panny Márie, CD obsahuje nahrávku celej modlitby ruženca s hudobným doprovodom, niekoľko Mariánskych piesní. Cena CD je 1,5 €. Kto by mal záujem o objednanie, môže sa zapísať v sakristii. Pri hromadnej objednávke sa ušetrí na poštovnom. Toto propagačné CD je pekným darčekom a možnosťou duchovného rastu pre nás v roku Sedembolestnej Panny Márie. Možnosť objednať si CD bude do 17.08.2014. Potom bude odoslaná objednávka.
 • Pozvanie: možnosť prihlásiť sa na farskú púť do Šaštína v septembri, počas celého mesiaca august v sakristii.
17July

Farské oznamy od 21. do 27. júla 2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 21. do 27. júla 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
Svätého Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka 
18:00
 + Daniel Štefanák a rodičia z oboch strán
Ut
 Svätej Márie Magdalény, spomienka
18:00
 + syn Daniel a súrodenci, manžel a rodičia z oboch strán
St
 Svätej Brigity, rehoľníčky, spolupatrónky Európy, sviatok
18:00
 + rodičia Angela a Michal Polákoví
Št
 
18:00
 poďakovanie za 80 rokov života a prosba o Božiu pomoc pre Annu
Pi
 Svätého Jakuba, apoštola, sviatok
18:00
 + Marián Belcák
So
 Svätých Joachima a Anny, rodičov Panny Márie spomienka
18:00
 + Jana Hudáková, sestra Vincka a rodičia
Ne
  17. nedeľa v Cezročnom období
7:30
 za uzdravenie vzťahov v rodine, manželstve a prosba o Božie požehnanie
Čepeň
9:00
 + rodičia Hercegoví a Blahoví
10:30
 za farníkov
18:00
 + Ivan, rodičia a príbuzní z oboch strán

 

 • Farský úmysel: vyprosovanie milostí na príhovor sv. Joachima a sv. Anny pre rodičov našej farnosti
 • Pozývame Vás na Škapuliarsku pobožnosť dnes o 16:30 v kostole.
 • Pozvanie: Gorazdov Močenok, 24.07. - 27.07.2014, celonárodný festival kresťanského divadla, viac na plagáte.
 • POĎAKOVANIE: Kňazi farnosti ďakujú mladým z eRka a zo spoločenstva YOUTH za ochotu a obetu pri organizovaní detských táborov cez letné prázdniny. Rovnako ďakujeme sestričkám a ochotným ľuďom, ktorí pomohli pri organizovaní a zabezpečení letných táborov. Úprimné Pán Boh odmeň za všetky vaše námahy. 

 

PRIHLÁSENIE

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.

Odber noviniek / Newsletter