Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

Farské oznamy

21June

Farské oznamy od 23. do 29. júna 2014

Sered Neostry
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 23. do 29. júna 2014
CepenNeostry
 
Deň Liturgický kalendár Čas Úmysel svätej omše
Po
 
7:00
18:00
za zdravie a Božiu pomoc
na úmysel
Ut
 Narodenie svätého Jána Krstiteľa, slávnosť
7:00

18:00
za zdravie pre brata Pavla a jeho
   rodinu
+ rodina Oravcová a Líšková
St
 
7:00
18:00
+ rodičia Štefancoví a Klokneroví
+ Vojtech a Anna Loveckí a synovia
Št
 
7:00
18:00
Adrika
+ Ján Babiš a rodičia z oboch strán
Pi
 Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť

7:00


18:00

poďakovanie za 70 r. života
   a prosba o Božiu pomoc pre Ivana
   a Zitku
+ Šimon a Anna Sojkoví
So
 Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka

7:00
18:00

 na úmysel celebranta
+ rodičia Olloví, brat Vladimír, sestra
Vlasta s manželom a ostatná rodina
 
Ne
 Svätých Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť

7:30
9:00 Č

10:30
18:00

Ladislav Horváth
+ Dušan Blaho
za farníkov
poďakovanie za 60 r. života a
    prosba o Božiu pomoc

 • Farský úmysel modlitieb na tento týždeň: poďakovanie P. Bohu za celý školský rok.
 • V piatok o 8:00 hod. bude v kaplnke CZŠ svätá omša, na ktorú srdečne pozývame.
 • V piatok o 18:00 hod. bude mládežnícka sv. omša.
 • Na budúcu nedeľu bude na konci sv. omší slávnostné Te Deum a poďakovanie za ukončenie školského roka.
 • Na budúcu nedeľu bude tradičná zbierka Halier sv. Petra.
 • V nedeľu 29.6. o 14.00 hod. srdečne pozývame na farské agapé u sestier v Čepeni. Pripravený je program pre dospelých, deti i rodiny. Tešíme sa na stretnutie a na koláčiky, ktorými nás prekvapíte.
 • Ponuka objednať si časopis pre dievčatá In. Bližšie informácie sú na nástenke.
 • Dávame do pozornosti film o španielskom kňazovi s názvom Posledný vrchol, ktorý sa bude premietať v sobotu a v nedeľu (28. a 29.6.) v kine Nova v Seredi. Letáčiky k filmu nájdete v strede kostola na stolíku.
 • Pripomíname poslednú možnosť podpísať petíciu Aliancie za rodinu za vyhlásenie referenda o ochrane rodiny. Podpísať ju môžu občania starší ako 15 rokov. Petičné hárky sú v strede kostola.
 • Stretnutie členov Ružencového bratstva sa uskutoční prvú nedeľu v mesiaci, 6. júla o 14.30 hod. Účasť členov je nutná kvôli ukončeniu obnovy.

 

13June

Farské oznamy od 16. do 22. júna 2014

Sered Neostry
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 16. do 22. júna 2014
CepenNeostry
 
Deň Liturgický kalendár Čas Úmysel svätej omše
Po
 
7:00
18:00
+ Ján a Mária
+ Viliam Mrva
Ut
 
7:00
18:00
za zdravie a Božiu pomoc
+ Augustín a Anna Žákoví
St
 
7:00
18:00
+ Emanuel a Mária, rodičia z oboch strán
+ Ján Sedláček
Št
 Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi -PRIKÁZANÝ SVIATOK

7:00

16:00Č
18:00

 
za Božiu pomoc a zdravie pre Martu
za farníkov
+ manželia Jozef a Juliána Takáčoví,
    sestra Juliána a švagor Vladimír
Pi
 
7:00
18:00
za duchovnú obnovu farnosti
+ Viliam Štefák, rodičia Viliam a Mária
So
 Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka
7:00
18:00
prosba o Božiu pomoc a ochranu
+ Anežka Tisoňová
Ne
 
12. nedeľa v Cezročnom období
/Hody/
7:30
9:00 Č

10:30
18:00
na úmysel celebranta
+ rodičia Balážioví, Valteroví a brat Milan
za farníkov
+ Ján a Agneša Tulaloví

 

 • Farský úmysel modlitieb na tento týždeň je za prehĺbenie úcty k Eucharistii.
 • Na budúcu nedeľu budeme mať hodovú slávnosť v našej farnosti. Sv. omše budú zo slávnosti Narodenia sv. Jána Krstiteľa.
 • V utorok bude detská - rodinná sv. omša o 18:00 hod., na ktorú srdečne pozývame všetky deti a rodičov.
 • Štvrtok máme slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi - prikázaný sviatok. Po svätej omši bude procesia po uliciach tak ako to býva zvykom.
 • Sv. omša v stredu večer je s platnosťou na štvrtok.
 • Vo štvrtok 19.6. o 8:00 hod. bude v kaplnke CZŠ svätá omša pri príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, na ktorú srdečne pozývame.
 • V piatok o 18:00 hod. bude mládežnícka sv. omša.
 • Úspech deviatakov CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi - jedným z ukazovateľov kvality školy je aj celoslovenské testovanie žiakov ZŠ. Každoročne  NÚCEM vyhodnocuje jednotlivé ZŠ a zostavuje tabuľku úspešnosti. Naša škola sa v rámci okresu pravidelne umiestňuje na popredných miestach. V tomto školskom roku sa v testovaní 9 – 2014 naši žiaci umiestnili na 1. mieste v okrese zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Je to výsledok svedomitej prípravy žiakov a kvalitnej práce pedagógov. Z tohto úspechu máme veľkú radosť. Všetkým patrí veľké poďakovanie, že aj takýmto spôsobom šíria dobré meno našej školy. Žiakom 9. ročníka zároveň prajeme veľa úspechov v štúdiu na stredných školách.
 • Časopis bratislavských seminaristov si môžete zakúpiť za 0,50€ v strede kostola.
 • Pozvanie na III. ročník živej reťaze s názvom Hrdí na rodinu, ktorá sa uskutoční v sobotu  28.06.2014 o 15:00 v Bratislave.  Rodiny opäť vytvoria živú reťaz, ktorá začne pred Národnou radou SR, kde sa stretáme. RODINA JE ÚŽASNÁ A VÝNIMOČNÁ, LEBO DETI SÚ NAŠA BUDÚCNOSŤ, MAMA A TATO NAVŽDY, NIE JE NIČ LEPŠIE PRE DETI, HRDÍ NA RODINU.
 • Členovia Ružencového bratstva sú už zaradení do ruží. Zoznam je vyvesený vzadu v kostole na nástenke.Prosíme o skontrolovanie údajov.

 

05June

Farské oznamy od 9. do 15. júna 2014

Sered Neostry
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 9. do 15. júna 2014
CepenNeostry
 
Deň Liturgický kalendár Čas Úmysel svätej omše
Po
 Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka
7:00
18:00
sestra Veronika
duša v očistci, ktorá je najbližšie do neba
Ut
 
7:00
18:00
za zdravie a Božiu pomoc pre tetu
prosba o uzdravenie pre Jozefa
St
 Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka
7:00
18:00
+ z rodiny Šimkovičovej
+ Pavol Šesták
Št
 Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok

7:00

18:00
za zdravie a Božiu pomoc pre Gabriela     a rodičov
+ Mária Pavlovičová
Pi
 Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
7:00
18:00
+ Július Gál
za zdravie pre vnuka Kristiána
So
 

7:00
18:00

+ František
za spásu pre zomrelých rodičov
   Ľudovíta a Irenu Vranovičových,
   starých rodičov z oboch strán a ich deti
Ne
 Najsvätejšej Trojice, slávnosť
7:30

9:00 Č

10:30
18:00

+ manželia Chrastinoví, Kleskenoví a
   rodičia
+ František a Sidónia Holíkoví a rodičia
   z oboch strán
za farníkov
+ Cyril a František Michalčák a
    Ján Tisoň

 

 • Farský úmysel modlitieb na tento týždeň je za novokňazov, bohoslovcov a kňazské a rehoľné povolania.
 • Dnes je zbierka na katolícke masmédiá.
 • V utorok bude detská - rodinná sv. omša o 18:00 hod., na ktorú srdečne pozývame všetky deti a rodičov.
 • V piatok o 18:00 hod. bude mládežnícka sv. omša.
 • Sestričky prosia o brigádu na 14.6. o 8:00 hod. najmä chlapov, budú sa stavať típí stany.
 • Dávame do pozornosti, že dňa 29.6. sa chystá vám už známe farské agapé u sestričiek v záhrade. Naplánujte si preto čas, začiatok bude o 14:00 hod. Tešíme sa na stretnutie.
 • Detský indiánsky tábor prvý aj druhý turnus je už naplnený. Ked niekto prihlášku neodovzdal, už je neplatná, lebo je týždeň po termíne odovzdania.
 • V nedeľu začína – tak ako každý mesiac – deviatnik za pokoj vo svete, zvlášť v Egypte, Sýrii, v Izraeli a na Ukrajine. Pretože jún je mesiac, ktorý zvlášť patrí Božskému Srdcu, modlíme sa  novénu. Svätý Otec František vyzval celú Cirkev, aby sa modlila na tento úmysel. 
 • Zbierka vrchnákov v 101 drogérii na absolvovanie rehabilitačného pobytu. Bližšie informácie sú na nástenke.
 • Vyslovujeme úprimné poďakovanie animátorom, ktorí počas roka viedli prípravu birmovancov. Taktiež poďakovanie patrí všetkým za prípravu slávnosti birmovania.

01June

Farské oznamy od 2. do 8. júna 2014

Sered Neostry
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 2. do 8. júna 2014
CepenNeostry
 
Deň Liturgický kalendár Čas Úmysel svätej omše
Po Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov, ľubovoľná spomienka
7:00
18:00

za ružencové bratstvo

+ Emanuel Kovačič

Ut Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
7:00

18:00
 
+ rodičia Anton a Anna Bánovskí 
   a nevesta Mária
za deti Ester, Luciu, Filipa a ostatných
   príbuzných z rodiny Ozimy a Adamik
 
St

7:00
18:00

 

+ Tomáško, Štefan, Mária a syn Miroslav
+ manžel Dušan, brat Emil,
    zať Milan a rodičia z oboch strán
Št Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka
7:00
18:00

na úmysel celebranta

+ Štefan Uhrič a rodičia z oboch strán

Pi Sv. Norberta, biskupa, ľubovoľná spomienka
7:00
18:00

za pokoj na Ukrajine

+ nevesta Majka

So

10:00
18:00

 

za birmovancov
+ Vladimír Bartek, rodičia z oboch strán,
    bratia Bartekoví a Kučeroví

 

Ne Nedeľa zoslania Ducha Svätého /Turíce/

7:30
9:00 Č

10:30
18:00

 

70. výročie narodenia Ivana
+ rodičia Hrotkoví a dcéra Mária
za farníkov
+ rodičia Štefan a Rozália Kramároví
    a rodičia Hudcovičoví

 

 • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Sviatosť Oltárna bude vystavená k tichej poklone od 17:00 hod. do sv. omše.
 • Farský úmysel modlitieb na tento týždeň je za prehĺbenie úcty k Božskému Srdcu Ježišovmu.
 • Srdečne pozývame všetkých miništrantov na miništrantské stretnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok 2.6. o 16:30 hod. na fare.
 • V utorok bude detská - rodinná sv. omša o 18:00 hod., na ktorú srdečne pozývame všetky deti a rodičov.
 • Tento týždeň je prvopiatkový - spovedať k prvému piatku budeme v stredu, štvrtok a v piatok od 16:00 hod.
 • V našej farnosti sa uskutoční 7.6. o 10.00 hod. slávnosť sviatosti birmovania.  Nácvik bude 4. a 5.6. po večernej sv. omši.
 • Spoveď birmovancov bude v piatok 6.6. o 15:00 hod. Prosíme birmovancov, aby sa na spoveď svedomito pripravili a hriechy si prípadne napísali na papier. 
 • Dňa 7.6. (v sobotu) organizuje spoločenstvo miništrantov akciu s názvom "Miništrantský deň". Program začne o 15:00 hodine vo farskej záhrade. Pre účastníkov sú pripravené zaujímavé hry a opekačka. Súčasťou tohto dňa bude odovzdávanie cien víťazom celoročného projektu "Miništrovanie s Dominom". Všetci malí i veľkí miništranti sú srdečne vítaní.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.
 • 7.6. o 19.00 hod. bude v našom chráme koncert speváckeho zboru slovenských učiteliek Ozvena, na ktorý vás srdečne pozývame.
 • Slovenská katolícka charita nás povzbudzuje, aby sme podporili jej projekt na podporu ľudí pri povodniach v Srbsku a Čiernej Hore.
 • Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu, modlíme sa litánie k Božskému Srdcu.
25May

Farské oznamy od 26. mája do 1. júna 2014

Sered Neostry
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 26. do 1. júna 2014
CepenNeostry
 
Deň Liturgický kalendár Čas Úmysel svätej omše
Po Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka

7:00
18:00

 

+ Vít Daniš, syn Branislav
+ rodičia Pavol a Filoména a príbuzní z
    oboch strán 

Ut Sv. Augustína z Canterbury, biskupa, ľubovoľná spomienka

7:00
18:00

 

na úmysel
poďakovanie za dar rodiny a prosba o
    Božie požehnanie

St
7:00
18:00
+ Helena Debnárová
prosba o uzdravenie syna 

Št Nanebovstúpenie Pána, slávnosť, PRIKÁZANÝ SVIATOK
7:00
16:00Č
18:00
+ Daniel a Gizela Mihálikoví a syn Danko
za farníkov
+ Jozef a Veronika Kostolányioví

Pi
7:00
18:00
poďakovanie za 15 r. manželstva
+ Ambróz Behýl a Kristína 

So

10:00
18:00

 

za prvoprijímajúce deti
za spásu pre Františka Nižnanského, 
    milosti, Božie požehnanie a pomoc 
    pre celú rodinu 

Ne 7. veľkonočná nedeľa

7:30
9:00 Č

10:30
18:00

 

za Božiu pomoc v chorobe
+ Michal a rodičia Pospíšiloví
za farníkov
za duše v očistci, na ktoré si nikto
    nespomína

 • Farský úmysel modlitieb na tento týždeň je za prvoprijímajúce deti zo školy J. A. Komenského.
 • V utorok bude detská - rodinná sv. omša o 18:00 hod., na ktorú srdečne pozývame všetky deti a rodičov.
 • Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. omša v stredu večer je už zo slávnosti a je platná za štvrtok.
 • Vo štvrtok 29.5. o 8:00 hod. bude v kaplnke CZŠ svätá omša pri príležitosti prikázaného sviatku Nanebovstúpenia Pána, na ktorú srdečne pozývame.
 • V sobotu o 10:00 hod. bude prvé sv. prijímanie pre základnú školu J. A. Komenského. Spoveď detí a ich rodín bude v piatok od 15:00 hod. Prosíme deti, aby si hriechy napísali na papier.
 • V našej farnosti sa uskutoční 7.6. slávnosť sviatosti birmovania. Pre birmovancov, ktorí sa počas roka pripravovali a neboli vylúčení z prípravy, bude preskúšanie vedomostí v stredu 28.5.  v dvoch časoch:                                                                                                                           o 15:30 skupiny J. Sojku, sr. Marky, A. Kojšovej a M. Hanusa                                                     o 16:30 skupiny M. Vaška, M. Sedlárovej, J. Vaška a M. Neslušana.
 • Stretnutie rodičov birmovancov sa uskutoční v piatok 30.5. po večernej sv. omši približne o 18.45 hod. Účasť rodičov je veľmi potrebná.
 • Nácvik birmovancov bude v stredu 4.6. a vo štvrtok 5.6. po večernej sv. omši.
 • Spoveď birmovancov bude v piatok 6.6. o 15:00 hod. Prosíme birmovancov, aby sa na spoveď svedomito pripravili a hriechy si prípadne napísali na papier. 
 • Sviatosť birmovania v našej farnosti bude udelovať J. Ex. Mons. Ján Sokol, emeritný arcibiskup. 
 • Rodina Nepoškvrnenej organizuje 31. mája púť do Šaštína. Ešte sú voľné miesta. Cena za autobus je 5 eur. Odchod autobusu bude o 8:00 hod. od fary. Návrat bude po skončení sv. omše. Prihlásiť sa môžete u p. Nižnanskej.
 • Chceme zo srdca poďakovať všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu akcie Noc kostolov u nás vo farnosti. Ďakujeme dobrovoľníkom, sponzorom, ženám za občerstvenie, organizačnému tímu a všetkým, ktorí do príprav a do priebehu samotného večera vložili veľa času a úsilia. Úprimné Pán Boh zaplať. 
10May

Farské oznamy od 12. do 18. mája 2014

Sered Neostry
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 12. do 18. mája 2014
CepenNeostry
 
Deň Liturgický kalendár Čas Úmysel svätej omše
Po Sv. Nerea a Achila, mučeníkov alebo sv. Pankráca, mučeníka ľubovoľná spomienka
7:00
18:00
 
+ Miloš
+ Anton Kubačka a rodičia z oboch 
    strán

Ut Bl. Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka
7:00
18:00
za ctiteľov Panny Márie Fatimskej
+ rodičia, starí rodičia, brat Anton

St Sv. Mateja, apoštola, sviatok
7:00
18:00
 
za uzdravenie pre Alžbetku
+ Štefan a Anna Šilhároví, 
    rodičia a brat Jozef

Št
7:00
18:00
 
+ Pavol a a Anna Šilhároví
+ Imrich Morong, rodičia z oboch strán,
    syn Jozef a Ondrej 

Pi Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
7:00
18:00
 
za duchovnú obnovu farnosti
za zdravie a Božie požehnanie pre 
     Eriku 

So
18:00 + Tomáš a Anna Pechočiakoví a deti
Ne 5. veľkonočná nedeľa
7:30
9:00 Č

10:30
18:00
+ Justína Hornáčková
+ Anton a Magdaléna Prerovskí, rodičia
    z oboch strán
za farníkov
+ manželia Fándlioví a vnuk Slavomír

 • Farský úmysel modlitieb na tento týždeň je za jednotu farských spoločenstiev.
 • Chceme poprosiť o pomoc všetky šikovné gazdinky pri zabezpečení občerstvenia na tohtoročnú Noc kostolov, ktorá sa uskutoční v piatok 23. mája 2014. Sladkosti, slané pečivo či koláče môžete nosiť v tento deň, teda v piatok 23. mája od 16:00 hodiny na faru. Za každú Vašu pomoc Vám vopred úprimne ďakujeme.
 • Pozývame Vás do náboženskej predajne HLAS PÁTRA PIA sídliacej na Parkovej ul. č.20. Od 12. do 31. mája 2014 máme 10% zľavy na všetok tovar. 
 • Dnes je zbierka na seminár. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.
 • Deti z CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi srdečne pozývajú všetky mamičky a staré mamy na slávnosť pri príležitosti Dňa matiek. Čakáme Vás v pondelok 12. 5. 2014 o 16:30 hod. v školskej jedálni pri ZŠ J. A. Komenského.
 • V utorok bude detská - rodinná sv. omša o 18:00 hod., na ktorú srdečne pozývame všetky deti a rodičov.
 • V piatok o 18:00 hod. Vás pozývame na mládežnícku sv. omšu. 
 • Celodiecézna púť trnavskej arcidiecézy do Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne bude 17. mája. Bližšie informácie sú na nástenke.
 • Kolégium Antona Neuwirtha otára v novom akademickom roku ročný internátny program. Kolégium stojí po vzore oxfordských kolégií na troch pilieroch: knižnica, kaplnka a jedáleň. Bližšie informácie sú na nástenke.
 • Ako každý rok tak i teraz bohoslovci z bratislavského seminára pozývajú všetkých miništrantov na tábor MinFa. Tábory sú v čase od 8. do 29. júla po tri turnusy. Poplatok je 25 eur. Bližšie informácie sú na nástenke miništrantov. 
05May

Sv. omša na sviatok nášho patróna

Pozývame všetkých, hlavne miništrantov, na slávnostnú sv. omšu z príležitosti sviatku nášho patróna. 

Bude dňa 6.5.2014 (utorok) o 18:00 hod.

vo farskom kostole.

06April

Veľkonočná sv. spoveď

Veľkonočné spovedanie s viacerými spovedníkmi bude v našej farnosti nasledovné:

 • v piatok 11.4. od 15:00 do 18:00 hod.;
 • v sobotu 12.4. od 9:00 do 11:00 hod. a poobede od 15:00 do 18:00 hod.

Prosíme, ktorí môžete, aby ste čo najviac využili tento čas k sviatosti zmierenia pred Veľkou nocou. Pre birmovancov je veľkonočná spoveď povinná.

spoved