Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

Farské oznamy

11July

Farské oznamy od 14. do 20. júla 2014

sered kostol oznamy 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 14. do 20. júla 2014
 
sered kaplnka oznamy 

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel svätej omše

Po

 

18:00

 + rodina Lipovská a Verešová

Ut

Sv. Bonaventúru,
biskupa a učiteľa Cirkvi,
spomienka 

18:00

 + Ľudmila Szúgyenová

St

 Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej,
ľubovoľná
spomienka

14:00

 prosba o požehnanie pre mesto Sereď

18:00

 + Mária Chudačiková

Št

Sv. Andreja
Svorada a
Benedikta, pustovníkov, spomienka 

18:00

 prosba o Božiu pomoc pri operácii

Pi

 

18:00

 + Jozef Baša a rodičia z oboch strán

So

 

18:00

 + Oľga Javorová a rodičia z oboch strán

Ne

16. nedeľa v Cezročnom období 

7:30

 poďakovanie za dožitých 70 rokov života a prosba o Božiu pomoc

Čepeň
9:00

 + František a Veronika Bohunickí a deti

10:30

 za farníkov

18:00

 + Jozef a Etelka Hanzlíkoví a rodičia z
oboch strán

 

 • Farský úmysel modlitieb na tento týždeň: odprosovanie za hriechy a zlo páchané v histórii nášho mesta
 • Úmysel KBS na mesiac júl: pamätať v modlitbách na rodičov, ktorým zomrelo ich dieťa.
 • Sv. omša v stredu o 14.00 hod. bude výnimočnou. Hlavným celebrantom bude Ján Buc, riaditeľ Tv Lux a predseda ZKSM. Sv. omša a následný duchovný program sú prosbou k všemohúcemu Bohu o milosti pre mestá, v ktorých histórii sa páchalo zlo a neprávosti.
 • Pozvanie na Púť na Skalke, ktorá bude 17. až 20. júla. Program je na plagáte.
 • Pozvanie: Gorazdov Močenok, 24.07. - 27.07. 2014, celonárodný festival kresťanského divadla, viac na plagáte.
 • Dávame do pozornosti ponuku voľných miest na Duchovné cvičenia Medzugorie 24.08. až 29.08., kňazský sprievod budú tvoriť vdp. Chrvala, Lovič a Libič, bližšie informácie u pána Jána Sojku.
 • Ďakujeme darcom, ktorí darovali knihu Rozpomienky kňaza od Františka Bernadiča, vyprosujme úprimné Pán Boh odmeň. 

 

 

 

05July

Farské oznamy od 7. do 13. júla 2014

sered kostol oznamy 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 7. do 13. júla 2014
 
sered kaplnka oznamy 

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel svätej omše

Po

 

Sv. Antona Márie Zaccariu, kňaza, ľubovoľná spomienka

7:00

prosba o Božiu pomoc pre rodinu

18:00

+ Mária Horváthová, vnuk Ivko
a starí rodičia

Ut

 

7:00

za duše v očistci

18:00

+ Peter Szatmar

St

Sv. Augustína Zhao Rong, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, ľubovoľná spomienka

7:00

+ manžel Jozef Kornel, brat a rodičia

18:00

+rodičia Pavol a Filoména Ozimy

Št

 

7:00

+ Oľga Poláková

18:00

+ starí rodičia Ozymi a Adámíkoví

Pi

Sv. Benedikta, opáta, spolupatróna Európy, sviatok

7:00

+ rodičia Margita a Pavol Kolkoví

18:00

+ Jaroslav Cicák

So

 

7:00

za Božie vedenie, pomoc a ochrana
pre rodinu

18:00

+ rodičia Vršanoví a manžel Peter

Ne

15. nedeľa v Cezročnom období 

7:30

za Božiu pomoc pre otca a celú rodinu

Čepeň
9:00

+ Jozef Kuric a rodičia z oboch strán

10:30

za farníkov

18:00

+ manželia Králechoví a syn

 • Farský úmysel modlitieb - aby rodičia vedení Duchom Sv. našli v čase prázdnin silu pri starostlivosti o svoje deti.
 • Zbierka pre Balkán - poďakovanie všetkým darcom a miestnym koordinátorom, ktorí pomohli Balkánu, a bez ktorých by sa zbierka nemohla realizovať.
 • Zbierka Trnavskej arcidiecéznej charity - Daruj školské pomôcky - do konca augusta možnosť darovania funkčných školských pomôcok na kontaktných miestach arcidiecéznej charity.
 • Oznámenie o konaní zbierky - Boj proti hladu - ktorá sa uskutoční v mesiaci september, možnosť podpory kúpou perníkového srdiečka, zaslaním SMS alebo finančným darom, informácie na nástenke.
 • Diecézne stretnutie mladých - NÁDEJ 2014 - 23.08.2014 v Bojničkách, program je na plagáte.
 • Celoslovenský mládežnícky program - 7BOLESTNÁ - 14.09.2014 v Šaštíne. Viac informácií na plagáte alebo na www.bazilika.sk
 • Prosíme veriacich, ktorí majú knihu s názvom ROZPOMIENKY KŇAZA, autorom je pán dekan Bernadičktorý tu pôsobil. Prosíme o zapožičanie pre brata pána dekana, ktorý býva vo Švajčiarsku. Kontaktujte prosím kňazov farnosti.
 • Ponuka - detský časopis REBRÍK, možnosť objednania a informácie na plagáte na nástenke.
 • Informačná tabuľa našej katolíckej charity v Seredi je pri východe z kostola, prosím venujte jej pozornosť, sú na nej aktuálne informácie o potrebných veciach pre núdznych. Ďakujeme za vašu pomoc.
 • Stretnutie Ružencových bratstiev bude dnes 6.6.2014 o 14:30 hod.
28June

Farské oznamy od 30. júna do 6. júla 2014

Sered Neostry
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 30. júna do 6. júla 2014
CepenNeostry
 
Deň Liturgický kalendár Čas Úmysel svätej omše
Po
 Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme, ľubovoľná spomienka
7:00
18:00
 
+ Helena Chochmanová a dcéra Mária
+ Helena Melíšková a rodičia
Ut
 
7:00

18:00
za zdravie dcéry Slávky a prosba
    o Božiu pomoc
Vojtech a Alžbeta Horvátoví
St
 Návšteva Panny Márie, sviatok 
7:00
18:00
 
za ružencové bratstvo
+ Anna Kraľovíčová, rodičia z
    oboch strán a Bernard
Št
 Sv. Tomáša, apoštola, sviatok
7:00
18:00
 
+ Antónia Rebrošová
+ rodičia Tomáš a Amália Čelkoví a
    brat Jaroslav
Pi
 Sv. Alžbety Portugalskej, ľubovoľná spomienka
7:00
18:00
 
za duchovnú obnovu farnosti
+ Mária Petrovičová
So
 Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť
7:00
18:00
 
+ Cyril a Mária Bukovskí
+ brat Alojz a manželka
Ne
14. nedeľa v Cezročnom období 
7:30
.
9:00 Č
10:30
18:00
+ Antonia Birešová, sestra Anna a starí
     rodičia z oboch strán
+ Gejza Nagy a rodičia z oboch strán
za farníkov
+ Ladislav a rodičia z oboch strán

 

 • Farský úmysel modlitieb na tento týždeň je za požehnané prežitie letných prázdnin.
 • Dnes o 14.00 hod. srdečne pozývame na farské agapé u sestier v Čepeni. Pripravený je program pre dospelých, deti i rodiny. Tešíme sa na stretnutie a na koláčiky, ktorými nás prekvapíte.
 • Spoločenstvo miništrantov vo farnosti Sereď spustilo svoju novú webstránku. Novú adresu webu nájdete vzadu na nástenke. Stránku neustále dopĺňame.
 • Spovedať k prvému piatku budeme v stredu, štvrtok a v piatok od 16.00 hod.
 • V týchto dnňoch sa lúčime s pánom kaplánom Martinom Klementom. Chcem sa mu poďakovať vo svojom mene, ale aj v mene vás, za jeho prácu, za jeho ochotu a spoluprácu. Nech ho sprevádza Pán Boh na všetkých jeho cestách. Na jeho miesto nastúpi pán kaplán vdp. Róbert Ťapušík, ktorý k nám prichádza z farnosti Nové Mesto nad Váhom. Nech je tu vítaný a nech sa tu dobre cíti. 
 • Riaditeľstvo CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi v mene zamestnancov a žiakov školy ďakuje všetkým rodičom, priateľom, priaznivcom školy a ľuďom dobrej vôle, ktorí v šk. roku 2013/2014 akýmkoľvek spôsobom pomohli a podporili našu školu. Vaša prejavená dôvera a spolupráca nám pomáha zviditeľňovať školu v pravdivom obraze.

  Ďakujeme Vám všetkým a prajeme príjemné chvíle odpočinku počas letných prázdnin. Dovidenia v septembri.

 

21June

Farské oznamy od 23. do 29. júna 2014

Sered Neostry
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 23. do 29. júna 2014
CepenNeostry
 
Deň Liturgický kalendár Čas Úmysel svätej omše
Po
 
7:00
18:00
za zdravie a Božiu pomoc
na úmysel
Ut
 Narodenie svätého Jána Krstiteľa, slávnosť
7:00

18:00
za zdravie pre brata Pavla a jeho
   rodinu
+ rodina Oravcová a Líšková
St
 
7:00
18:00
+ rodičia Štefancoví a Klokneroví
+ Vojtech a Anna Loveckí a synovia
Št
 
7:00
18:00
Adrika
+ Ján Babiš a rodičia z oboch strán
Pi
 Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť

7:00


18:00

poďakovanie za 70 r. života
   a prosba o Božiu pomoc pre Ivana
   a Zitku
+ Šimon a Anna Sojkoví
So
 Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka

7:00
18:00

 na úmysel celebranta
+ rodičia Olloví, brat Vladimír, sestra
Vlasta s manželom a ostatná rodina
 
Ne
 Svätých Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť

7:30
9:00 Č

10:30
18:00

Ladislav Horváth
+ Dušan Blaho
za farníkov
poďakovanie za 60 r. života a
    prosba o Božiu pomoc

 • Farský úmysel modlitieb na tento týždeň: poďakovanie P. Bohu za celý školský rok.
 • V piatok o 8:00 hod. bude v kaplnke CZŠ svätá omša, na ktorú srdečne pozývame.
 • V piatok o 18:00 hod. bude mládežnícka sv. omša.
 • Na budúcu nedeľu bude na konci sv. omší slávnostné Te Deum a poďakovanie za ukončenie školského roka.
 • Na budúcu nedeľu bude tradičná zbierka Halier sv. Petra.
 • V nedeľu 29.6. o 14.00 hod. srdečne pozývame na farské agapé u sestier v Čepeni. Pripravený je program pre dospelých, deti i rodiny. Tešíme sa na stretnutie a na koláčiky, ktorými nás prekvapíte.
 • Ponuka objednať si časopis pre dievčatá In. Bližšie informácie sú na nástenke.
 • Dávame do pozornosti film o španielskom kňazovi s názvom Posledný vrchol, ktorý sa bude premietať v sobotu a v nedeľu (28. a 29.6.) v kine Nova v Seredi. Letáčiky k filmu nájdete v strede kostola na stolíku.
 • Pripomíname poslednú možnosť podpísať petíciu Aliancie za rodinu za vyhlásenie referenda o ochrane rodiny. Podpísať ju môžu občania starší ako 15 rokov. Petičné hárky sú v strede kostola.
 • Stretnutie členov Ružencového bratstva sa uskutoční prvú nedeľu v mesiaci, 6. júla o 14.30 hod. Účasť členov je nutná kvôli ukončeniu obnovy.

 

13June

Farské oznamy od 16. do 22. júna 2014

Sered Neostry
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 16. do 22. júna 2014
CepenNeostry
 
Deň Liturgický kalendár Čas Úmysel svätej omše
Po
 
7:00
18:00
+ Ján a Mária
+ Viliam Mrva
Ut
 
7:00
18:00
za zdravie a Božiu pomoc
+ Augustín a Anna Žákoví
St
 
7:00
18:00
+ Emanuel a Mária, rodičia z oboch strán
+ Ján Sedláček
Št
 Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi -PRIKÁZANÝ SVIATOK

7:00

16:00Č
18:00

 
za Božiu pomoc a zdravie pre Martu
za farníkov
+ manželia Jozef a Juliána Takáčoví,
    sestra Juliána a švagor Vladimír
Pi
 
7:00
18:00
za duchovnú obnovu farnosti
+ Viliam Štefák, rodičia Viliam a Mária
So
 Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka
7:00
18:00
prosba o Božiu pomoc a ochranu
+ Anežka Tisoňová
Ne
 
12. nedeľa v Cezročnom období
/Hody/
7:30
9:00 Č

10:30
18:00
na úmysel celebranta
+ rodičia Balážioví, Valteroví a brat Milan
za farníkov
+ Ján a Agneša Tulaloví

 

 • Farský úmysel modlitieb na tento týždeň je za prehĺbenie úcty k Eucharistii.
 • Na budúcu nedeľu budeme mať hodovú slávnosť v našej farnosti. Sv. omše budú zo slávnosti Narodenia sv. Jána Krstiteľa.
 • V utorok bude detská - rodinná sv. omša o 18:00 hod., na ktorú srdečne pozývame všetky deti a rodičov.
 • Štvrtok máme slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi - prikázaný sviatok. Po svätej omši bude procesia po uliciach tak ako to býva zvykom.
 • Sv. omša v stredu večer je s platnosťou na štvrtok.
 • Vo štvrtok 19.6. o 8:00 hod. bude v kaplnke CZŠ svätá omša pri príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, na ktorú srdečne pozývame.
 • V piatok o 18:00 hod. bude mládežnícka sv. omša.
 • Úspech deviatakov CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi - jedným z ukazovateľov kvality školy je aj celoslovenské testovanie žiakov ZŠ. Každoročne  NÚCEM vyhodnocuje jednotlivé ZŠ a zostavuje tabuľku úspešnosti. Naša škola sa v rámci okresu pravidelne umiestňuje na popredných miestach. V tomto školskom roku sa v testovaní 9 – 2014 naši žiaci umiestnili na 1. mieste v okrese zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Je to výsledok svedomitej prípravy žiakov a kvalitnej práce pedagógov. Z tohto úspechu máme veľkú radosť. Všetkým patrí veľké poďakovanie, že aj takýmto spôsobom šíria dobré meno našej školy. Žiakom 9. ročníka zároveň prajeme veľa úspechov v štúdiu na stredných školách.
 • Časopis bratislavských seminaristov si môžete zakúpiť za 0,50€ v strede kostola.
 • Pozvanie na III. ročník živej reťaze s názvom Hrdí na rodinu, ktorá sa uskutoční v sobotu  28.06.2014 o 15:00 v Bratislave.  Rodiny opäť vytvoria živú reťaz, ktorá začne pred Národnou radou SR, kde sa stretáme. RODINA JE ÚŽASNÁ A VÝNIMOČNÁ, LEBO DETI SÚ NAŠA BUDÚCNOSŤ, MAMA A TATO NAVŽDY, NIE JE NIČ LEPŠIE PRE DETI, HRDÍ NA RODINU.
 • Členovia Ružencového bratstva sú už zaradení do ruží. Zoznam je vyvesený vzadu v kostole na nástenke.Prosíme o skontrolovanie údajov.

 

05June

Farské oznamy od 9. do 15. júna 2014

Sered Neostry
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 9. do 15. júna 2014
CepenNeostry
 
Deň Liturgický kalendár Čas Úmysel svätej omše
Po
 Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka
7:00
18:00
sestra Veronika
duša v očistci, ktorá je najbližšie do neba
Ut
 
7:00
18:00
za zdravie a Božiu pomoc pre tetu
prosba o uzdravenie pre Jozefa
St
 Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka
7:00
18:00
+ z rodiny Šimkovičovej
+ Pavol Šesták
Št
 Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok

7:00

18:00
za zdravie a Božiu pomoc pre Gabriela     a rodičov
+ Mária Pavlovičová
Pi
 Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
7:00
18:00
+ Július Gál
za zdravie pre vnuka Kristiána
So
 

7:00
18:00

+ František
za spásu pre zomrelých rodičov
   Ľudovíta a Irenu Vranovičových,
   starých rodičov z oboch strán a ich deti
Ne
 Najsvätejšej Trojice, slávnosť
7:30

9:00 Č

10:30
18:00

+ manželia Chrastinoví, Kleskenoví a
   rodičia
+ František a Sidónia Holíkoví a rodičia
   z oboch strán
za farníkov
+ Cyril a František Michalčák a
    Ján Tisoň

 

 • Farský úmysel modlitieb na tento týždeň je za novokňazov, bohoslovcov a kňazské a rehoľné povolania.
 • Dnes je zbierka na katolícke masmédiá.
 • V utorok bude detská - rodinná sv. omša o 18:00 hod., na ktorú srdečne pozývame všetky deti a rodičov.
 • V piatok o 18:00 hod. bude mládežnícka sv. omša.
 • Sestričky prosia o brigádu na 14.6. o 8:00 hod. najmä chlapov, budú sa stavať típí stany.
 • Dávame do pozornosti, že dňa 29.6. sa chystá vám už známe farské agapé u sestričiek v záhrade. Naplánujte si preto čas, začiatok bude o 14:00 hod. Tešíme sa na stretnutie.
 • Detský indiánsky tábor prvý aj druhý turnus je už naplnený. Ked niekto prihlášku neodovzdal, už je neplatná, lebo je týždeň po termíne odovzdania.
 • V nedeľu začína – tak ako každý mesiac – deviatnik za pokoj vo svete, zvlášť v Egypte, Sýrii, v Izraeli a na Ukrajine. Pretože jún je mesiac, ktorý zvlášť patrí Božskému Srdcu, modlíme sa  novénu. Svätý Otec František vyzval celú Cirkev, aby sa modlila na tento úmysel. 
 • Zbierka vrchnákov v 101 drogérii na absolvovanie rehabilitačného pobytu. Bližšie informácie sú na nástenke.
 • Vyslovujeme úprimné poďakovanie animátorom, ktorí počas roka viedli prípravu birmovancov. Taktiež poďakovanie patrí všetkým za prípravu slávnosti birmovania.

01June

Farské oznamy od 2. do 8. júna 2014

Sered Neostry
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 2. do 8. júna 2014
CepenNeostry
 
Deň Liturgický kalendár Čas Úmysel svätej omše
Po Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov, ľubovoľná spomienka
7:00
18:00

za ružencové bratstvo

+ Emanuel Kovačič

Ut Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
7:00

18:00
 
+ rodičia Anton a Anna Bánovskí 
   a nevesta Mária
za deti Ester, Luciu, Filipa a ostatných
   príbuzných z rodiny Ozimy a Adamik
 
St

7:00
18:00

 

+ Tomáško, Štefan, Mária a syn Miroslav
+ manžel Dušan, brat Emil,
    zať Milan a rodičia z oboch strán
Št Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka
7:00
18:00

na úmysel celebranta

+ Štefan Uhrič a rodičia z oboch strán

Pi Sv. Norberta, biskupa, ľubovoľná spomienka
7:00
18:00

za pokoj na Ukrajine

+ nevesta Majka

So

10:00
18:00

 

za birmovancov
+ Vladimír Bartek, rodičia z oboch strán,
    bratia Bartekoví a Kučeroví

 

Ne Nedeľa zoslania Ducha Svätého /Turíce/

7:30
9:00 Č

10:30
18:00

 

70. výročie narodenia Ivana
+ rodičia Hrotkoví a dcéra Mária
za farníkov
+ rodičia Štefan a Rozália Kramároví
    a rodičia Hudcovičoví

 

 • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Sviatosť Oltárna bude vystavená k tichej poklone od 17:00 hod. do sv. omše.
 • Farský úmysel modlitieb na tento týždeň je za prehĺbenie úcty k Božskému Srdcu Ježišovmu.
 • Srdečne pozývame všetkých miništrantov na miništrantské stretnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok 2.6. o 16:30 hod. na fare.
 • V utorok bude detská - rodinná sv. omša o 18:00 hod., na ktorú srdečne pozývame všetky deti a rodičov.
 • Tento týždeň je prvopiatkový - spovedať k prvému piatku budeme v stredu, štvrtok a v piatok od 16:00 hod.
 • V našej farnosti sa uskutoční 7.6. o 10.00 hod. slávnosť sviatosti birmovania.  Nácvik bude 4. a 5.6. po večernej sv. omši.
 • Spoveď birmovancov bude v piatok 6.6. o 15:00 hod. Prosíme birmovancov, aby sa na spoveď svedomito pripravili a hriechy si prípadne napísali na papier. 
 • Dňa 7.6. (v sobotu) organizuje spoločenstvo miništrantov akciu s názvom "Miništrantský deň". Program začne o 15:00 hodine vo farskej záhrade. Pre účastníkov sú pripravené zaujímavé hry a opekačka. Súčasťou tohto dňa bude odovzdávanie cien víťazom celoročného projektu "Miništrovanie s Dominom". Všetci malí i veľkí miništranti sú srdečne vítaní.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.
 • 7.6. o 19.00 hod. bude v našom chráme koncert speváckeho zboru slovenských učiteliek Ozvena, na ktorý vás srdečne pozývame.
 • Slovenská katolícka charita nás povzbudzuje, aby sme podporili jej projekt na podporu ľudí pri povodniach v Srbsku a Čiernej Hore.
 • Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu, modlíme sa litánie k Božskému Srdcu.
25May

Farské oznamy od 26. mája do 1. júna 2014

Sered Neostry
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 26. do 1. júna 2014
CepenNeostry
 
Deň Liturgický kalendár Čas Úmysel svätej omše
Po Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka

7:00
18:00

 

+ Vít Daniš, syn Branislav
+ rodičia Pavol a Filoména a príbuzní z
    oboch strán 

Ut Sv. Augustína z Canterbury, biskupa, ľubovoľná spomienka

7:00
18:00

 

na úmysel
poďakovanie za dar rodiny a prosba o
    Božie požehnanie

St
7:00
18:00
+ Helena Debnárová
prosba o uzdravenie syna 

Št Nanebovstúpenie Pána, slávnosť, PRIKÁZANÝ SVIATOK
7:00
16:00Č
18:00
+ Daniel a Gizela Mihálikoví a syn Danko
za farníkov
+ Jozef a Veronika Kostolányioví

Pi
7:00
18:00
poďakovanie za 15 r. manželstva
+ Ambróz Behýl a Kristína 

So

10:00
18:00

 

za prvoprijímajúce deti
za spásu pre Františka Nižnanského, 
    milosti, Božie požehnanie a pomoc 
    pre celú rodinu 

Ne 7. veľkonočná nedeľa

7:30
9:00 Č

10:30
18:00

 

za Božiu pomoc v chorobe
+ Michal a rodičia Pospíšiloví
za farníkov
za duše v očistci, na ktoré si nikto
    nespomína

 • Farský úmysel modlitieb na tento týždeň je za prvoprijímajúce deti zo školy J. A. Komenského.
 • V utorok bude detská - rodinná sv. omša o 18:00 hod., na ktorú srdečne pozývame všetky deti a rodičov.
 • Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. omša v stredu večer je už zo slávnosti a je platná za štvrtok.
 • Vo štvrtok 29.5. o 8:00 hod. bude v kaplnke CZŠ svätá omša pri príležitosti prikázaného sviatku Nanebovstúpenia Pána, na ktorú srdečne pozývame.
 • V sobotu o 10:00 hod. bude prvé sv. prijímanie pre základnú školu J. A. Komenského. Spoveď detí a ich rodín bude v piatok od 15:00 hod. Prosíme deti, aby si hriechy napísali na papier.
 • V našej farnosti sa uskutoční 7.6. slávnosť sviatosti birmovania. Pre birmovancov, ktorí sa počas roka pripravovali a neboli vylúčení z prípravy, bude preskúšanie vedomostí v stredu 28.5.  v dvoch časoch:                                                                                                                           o 15:30 skupiny J. Sojku, sr. Marky, A. Kojšovej a M. Hanusa                                                     o 16:30 skupiny M. Vaška, M. Sedlárovej, J. Vaška a M. Neslušana.
 • Stretnutie rodičov birmovancov sa uskutoční v piatok 30.5. po večernej sv. omši približne o 18.45 hod. Účasť rodičov je veľmi potrebná.
 • Nácvik birmovancov bude v stredu 4.6. a vo štvrtok 5.6. po večernej sv. omši.
 • Spoveď birmovancov bude v piatok 6.6. o 15:00 hod. Prosíme birmovancov, aby sa na spoveď svedomito pripravili a hriechy si prípadne napísali na papier. 
 • Sviatosť birmovania v našej farnosti bude udelovať J. Ex. Mons. Ján Sokol, emeritný arcibiskup. 
 • Rodina Nepoškvrnenej organizuje 31. mája púť do Šaštína. Ešte sú voľné miesta. Cena za autobus je 5 eur. Odchod autobusu bude o 8:00 hod. od fary. Návrat bude po skončení sv. omše. Prihlásiť sa môžete u p. Nižnanskej.
 • Chceme zo srdca poďakovať všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu akcie Noc kostolov u nás vo farnosti. Ďakujeme dobrovoľníkom, sponzorom, ženám za občerstvenie, organizačnému tímu a všetkým, ktorí do príprav a do priebehu samotného večera vložili veľa času a úsilia. Úprimné Pán Boh zaplať. 

PRIHLÁSENIE

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.

Odber noviniek / Newsletter