Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

Farské oznamy

10May

Farské oznamy od 12. do 18. mája 2014

Sered Neostry
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 12. do 18. mája 2014
CepenNeostry
 
Deň Liturgický kalendár Čas Úmysel svätej omše
Po Sv. Nerea a Achila, mučeníkov alebo sv. Pankráca, mučeníka ľubovoľná spomienka
7:00
18:00
 
+ Miloš
+ Anton Kubačka a rodičia z oboch 
    strán

Ut Bl. Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka
7:00
18:00
za ctiteľov Panny Márie Fatimskej
+ rodičia, starí rodičia, brat Anton

St Sv. Mateja, apoštola, sviatok
7:00
18:00
 
za uzdravenie pre Alžbetku
+ Štefan a Anna Šilhároví, 
    rodičia a brat Jozef

Št
7:00
18:00
 
+ Pavol a a Anna Šilhároví
+ Imrich Morong, rodičia z oboch strán,
    syn Jozef a Ondrej 

Pi Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
7:00
18:00
 
za duchovnú obnovu farnosti
za zdravie a Božie požehnanie pre 
     Eriku 

So
18:00 + Tomáš a Anna Pechočiakoví a deti
Ne 5. veľkonočná nedeľa
7:30
9:00 Č

10:30
18:00
+ Justína Hornáčková
+ Anton a Magdaléna Prerovskí, rodičia
    z oboch strán
za farníkov
+ manželia Fándlioví a vnuk Slavomír

 • Farský úmysel modlitieb na tento týždeň je za jednotu farských spoločenstiev.
 • Chceme poprosiť o pomoc všetky šikovné gazdinky pri zabezpečení občerstvenia na tohtoročnú Noc kostolov, ktorá sa uskutoční v piatok 23. mája 2014. Sladkosti, slané pečivo či koláče môžete nosiť v tento deň, teda v piatok 23. mája od 16:00 hodiny na faru. Za každú Vašu pomoc Vám vopred úprimne ďakujeme.
 • Pozývame Vás do náboženskej predajne HLAS PÁTRA PIA sídliacej na Parkovej ul. č.20. Od 12. do 31. mája 2014 máme 10% zľavy na všetok tovar. 
 • Dnes je zbierka na seminár. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.
 • Deti z CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi srdečne pozývajú všetky mamičky a staré mamy na slávnosť pri príležitosti Dňa matiek. Čakáme Vás v pondelok 12. 5. 2014 o 16:30 hod. v školskej jedálni pri ZŠ J. A. Komenského.
 • V utorok bude detská - rodinná sv. omša o 18:00 hod., na ktorú srdečne pozývame všetky deti a rodičov.
 • V piatok o 18:00 hod. Vás pozývame na mládežnícku sv. omšu. 
 • Celodiecézna púť trnavskej arcidiecézy do Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne bude 17. mája. Bližšie informácie sú na nástenke.
 • Kolégium Antona Neuwirtha otára v novom akademickom roku ročný internátny program. Kolégium stojí po vzore oxfordských kolégií na troch pilieroch: knižnica, kaplnka a jedáleň. Bližšie informácie sú na nástenke.
 • Ako každý rok tak i teraz bohoslovci z bratislavského seminára pozývajú všetkých miništrantov na tábor MinFa. Tábory sú v čase od 8. do 29. júla po tri turnusy. Poplatok je 25 eur. Bližšie informácie sú na nástenke miništrantov. 
05May

Sv. omša na sviatok nášho patróna

Pozývame všetkých, hlavne miništrantov, na slávnostnú sv. omšu z príležitosti sviatku nášho patróna. 

Bude dňa 6.5.2014 (utorok) o 18:00 hod.

vo farskom kostole.

06April

Veľkonočná sv. spoveď

Veľkonočné spovedanie s viacerými spovedníkmi bude v našej farnosti nasledovné:

 • v piatok 11.4. od 15:00 do 18:00 hod.;
 • v sobotu 12.4. od 9:00 do 11:00 hod. a poobede od 15:00 do 18:00 hod.

Prosíme, ktorí môžete, aby ste čo najviac využili tento čas k sviatosti zmierenia pred Veľkou nocou. Pre birmovancov je veľkonočná spoveď povinná.

spoved

22March

Súťaž k Noci kostolov 2014

 Aj tento rok pre vás pripravujeme Noc kostolov, ktorá sa v našej farnosti uskutoční v piatok 23. mája 2014. V rámci tejto akcie vás pozývame zapojiť sa do súťaže o najstaršiu fotku z nášho kostola. Na fotku treba napísať vaše meno, mená osôb, ktoré sa na fotografii nachádzajú, prípadne uviesť, o akú udalosť išlo a aspoň približný rok vyhotvenia fotografie. Staré fotografie môžete nosiť do sakristie do krabice na to určenej.

Tešíme sa na Vaše fotografie! 

Organizačná rada Noci kostolov

kostol v noci

11January

Vojenská sv. omša

V pondelok 20.1.2014 na sviatok sv. Šebastiána, patróna vojakov, bude večerná sv. omša o 17:00 hod. (nie o 18:00).

Sv. omšu bude celebrovať vojenský biskup - ordinár Mons. František Rábek pri príležitosti spomienky na tragicky zosnulých vojakov pri leteckom nešťastí v Hejciach, medzi ktorými zahynul aj plk. Štefan Ivan, ktorý je pochovaný na cintoríne v Seredi. Liturgickej slávnosti bude predchádzať pietny akt na mestskom cintoríne pri hrobe plk. Ivana o 16:00 hod. Prosíme veriacich, aby bola modlitba sv. ruženca ukončená 15 minút pred sv. omšou.

Prosíme miništrantov, aby si našli čas a na túto sv. omšu o 17:00 hod. prišli, keďže to bude sv. omša za vojenskej účasti a významná udalosť pre farnosť.

Prosíme tých miništrantov, ktorí chcú na tejto sv. omši miništrovať,

aby prišli do sakristie kostola NAJNESKÔR do 16:35,

pretože sa dovtedy musia zadeliť služby.

O 16:45 začína v kostole vojenský program,

preto dovtedy musíme byť už nachystaní.

Miništrantom, ktorí sa zúčastnia na tejto sv. omši budú pridelené prémiové body.

VOPRED VÁM ĎAKUJEME !

20December

Poriadok bohoslužieb počas vianočných sviatkov

 

24.12Štedrý deň 

8:00

24:00

25.12. Narodenie Pána

7:30

9:00 Čepeň

10:30

17:00
26.12. Sv. Štefana

7:30

9:00 Čepeň

10:30

17:00
31.12. Sv. Silvestra I., pápeža

8:00

17:00 (sv. omša s ďakovnou pobožnosťou) 

23:30 adorácia

1.1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky  

       /Nový rok/

7:30

9:00 Čepeň

10:30

17:00
6.1. Zjavenie Pána

7:30

9:00 Čepeň

10:30

17:00

Prajem Vám, milí miništranti, aby ste prežili vianočné sviatky naplnené Božou milosťou a aby za nás naši hlavní patróni, sv. Dominik Sávio a sv. Tarzícius, orodovali aj v novom roku 2014.

Váš vedúci Andrej

15December

Dobrá novina 2013

 

dn 13 2Na Slovensku odštartoval 19. ročník Dobrej noviny. Naša farnosť sa do projektu zapojí v tomto roku už 16.- krát.

Ak máte záujem pomôcť tým, ktorí sa nemajú tak dobre ako my a chcete prijať koledníkov, prihláste sa v sakristii kostola najneskôr do 22.12.2013.

Koledníci navštívia domácnosti na 2. sviatok vianočný – 26.12.2013 po 14-tej hodine.

 

dn nalepka
V 19. ročníku ešte budeme zbierať aj slovenské koruny. Nebude už možnosť zameniť mince, takže budeme zbierať len bankovky.

Mnohí Dobrú novinu poznáte. Ak nie a ste zvedaví, prečítajte si niekoľko informácií o tejto aktivite.

Pod mottom „Rovnaký meter na každého!“ sa vo vianočnom období skupinky detí a mládeže vydávajú ohlasovať radostnú zvesť o narodení Pána v mestách a dedinách na Slovensku. Stávajú sa tak poslami nádeje. Počas koledovania robia zbierku, z ktorej Dobrá novina podporuje rozvojové projekty v afrických krajinách. Aj v tomto roku je ťažiskovou krajinou Keňa, no podporia sa aj projekty v Južnom Sudáne, Ugande a vo Rwande. Dobrá novina sa snaží, aby sa jej podpora dostala k tým, ktorí ju najviac potrebujú a aby bola čo najúčinnejšia.

 
Projekty dobrej noviny môžete podporiť aj nasledovnými spôsobmi:

 • * Prispieť priamo vkladom na účet Dobrej noviny.                       

Číslo účtu je: 4000713500 / 3100 (účet je vo Sberbank Slovensko)

Konštantný symbol môžete uviesť číslo 0298

 • Od 1.12.2013 do 31.1.2014 môžete na projekty Dobrej noviny prispieť aj prostredníctvom DARCOVSKEJ SMS.
  Stačí odoslať SMS správu s textom DMS DOBRANOVINA na číslo 877. (DMS medzera DOBRANOVINA)
  Cena DMS je 2 €.  

Vopred zo srdca ďakujeme všetkým ľuďom,                  
ktorí túto akciu podporia akýmkoľvek spôsobom.            
 
Ďalšie info na: dobranovina.sk

PRIHLÁSENIE

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.

Odber noviniek / Newsletter