Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

Farské oznamy

22March

Súťaž k Noci kostolov 2014

 Aj tento rok pre vás pripravujeme Noc kostolov, ktorá sa v našej farnosti uskutoční v piatok 23. mája 2014. V rámci tejto akcie vás pozývame zapojiť sa do súťaže o najstaršiu fotku z nášho kostola. Na fotku treba napísať vaše meno, mená osôb, ktoré sa na fotografii nachádzajú, prípadne uviesť, o akú udalosť išlo a aspoň približný rok vyhotvenia fotografie. Staré fotografie môžete nosiť do sakristie do krabice na to určenej.

Tešíme sa na Vaše fotografie! 

Organizačná rada Noci kostolov

kostol v noci

11January

Vojenská sv. omša

V pondelok 20.1.2014 na sviatok sv. Šebastiána, patróna vojakov, bude večerná sv. omša o 17:00 hod. (nie o 18:00).

Sv. omšu bude celebrovať vojenský biskup - ordinár Mons. František Rábek pri príležitosti spomienky na tragicky zosnulých vojakov pri leteckom nešťastí v Hejciach, medzi ktorými zahynul aj plk. Štefan Ivan, ktorý je pochovaný na cintoríne v Seredi. Liturgickej slávnosti bude predchádzať pietny akt na mestskom cintoríne pri hrobe plk. Ivana o 16:00 hod. Prosíme veriacich, aby bola modlitba sv. ruženca ukončená 15 minút pred sv. omšou.

Prosíme miništrantov, aby si našli čas a na túto sv. omšu o 17:00 hod. prišli, keďže to bude sv. omša za vojenskej účasti a významná udalosť pre farnosť.

Prosíme tých miništrantov, ktorí chcú na tejto sv. omši miništrovať,

aby prišli do sakristie kostola NAJNESKÔR do 16:35,

pretože sa dovtedy musia zadeliť služby.

O 16:45 začína v kostole vojenský program,

preto dovtedy musíme byť už nachystaní.

Miništrantom, ktorí sa zúčastnia na tejto sv. omši budú pridelené prémiové body.

VOPRED VÁM ĎAKUJEME !

20December

Poriadok bohoslužieb počas vianočných sviatkov

 

24.12Štedrý deň 

8:00

24:00

25.12. Narodenie Pána

7:30

9:00 Čepeň

10:30

17:00
26.12. Sv. Štefana

7:30

9:00 Čepeň

10:30

17:00
31.12. Sv. Silvestra I., pápeža

8:00

17:00 (sv. omša s ďakovnou pobožnosťou) 

23:30 adorácia

1.1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky  

       /Nový rok/

7:30

9:00 Čepeň

10:30

17:00
6.1. Zjavenie Pána

7:30

9:00 Čepeň

10:30

17:00

Prajem Vám, milí miništranti, aby ste prežili vianočné sviatky naplnené Božou milosťou a aby za nás naši hlavní patróni, sv. Dominik Sávio a sv. Tarzícius, orodovali aj v novom roku 2014.

Váš vedúci Andrej

15December

Dobrá novina 2013

 

dn 13 2Na Slovensku odštartoval 19. ročník Dobrej noviny. Naša farnosť sa do projektu zapojí v tomto roku už 16.- krát.

Ak máte záujem pomôcť tým, ktorí sa nemajú tak dobre ako my a chcete prijať koledníkov, prihláste sa v sakristii kostola najneskôr do 22.12.2013.

Koledníci navštívia domácnosti na 2. sviatok vianočný – 26.12.2013 po 14-tej hodine.

 

dn nalepka
V 19. ročníku ešte budeme zbierať aj slovenské koruny. Nebude už možnosť zameniť mince, takže budeme zbierať len bankovky.

Mnohí Dobrú novinu poznáte. Ak nie a ste zvedaví, prečítajte si niekoľko informácií o tejto aktivite.

Pod mottom „Rovnaký meter na každého!“ sa vo vianočnom období skupinky detí a mládeže vydávajú ohlasovať radostnú zvesť o narodení Pána v mestách a dedinách na Slovensku. Stávajú sa tak poslami nádeje. Počas koledovania robia zbierku, z ktorej Dobrá novina podporuje rozvojové projekty v afrických krajinách. Aj v tomto roku je ťažiskovou krajinou Keňa, no podporia sa aj projekty v Južnom Sudáne, Ugande a vo Rwande. Dobrá novina sa snaží, aby sa jej podpora dostala k tým, ktorí ju najviac potrebujú a aby bola čo najúčinnejšia.

 
Projekty dobrej noviny môžete podporiť aj nasledovnými spôsobmi:

  • * Prispieť priamo vkladom na účet Dobrej noviny.                       

Číslo účtu je: 4000713500 / 3100 (účet je vo Sberbank Slovensko)

Konštantný symbol môžete uviesť číslo 0298

  • Od 1.12.2013 do 31.1.2014 môžete na projekty Dobrej noviny prispieť aj prostredníctvom DARCOVSKEJ SMS.
    Stačí odoslať SMS správu s textom DMS DOBRANOVINA na číslo 877. (DMS medzera DOBRANOVINA)
    Cena DMS je 2 €.  

Vopred zo srdca ďakujeme všetkým ľuďom,                  
ktorí túto akciu podporia akýmkoľvek spôsobom.            
 
Ďalšie info na: dobranovina.sk