Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

Hodnosti

 Od tohto roku spúšťame novinku !

Každý miništrant bude mať svoju hodnosť.

Na získanie vyššej hodnosti musí vedieť zopár vopred určených vecí

(podrobný rozpis je nižšie v článkoch).

Ak bude vedieť na preskúšaní väčšinu určených vecí, dostane vyššiu hodnosť.

Ako potvrdenie o spravení "skúšky" dostane na svoj miništrantský preukaz 

nálepku s logom vyššej hodnosti 

a taktiež dostane oficiálne potvrdenie o úspešnom spravení "skúšky" 

a udelení vyššej hodnosti.

O dátume preskúšania budete vopred informovaní.

Naším cieľom nie je Vás prinútiť "bifliť sa"

a skracovať Vám voľný čas, ale Vás vzdelávať.

Tieto veci budete neskoršie potrebovať (hlavne na prípravu pred birmovkou). 

Na začiatku každého školského roka dostanete úlohy a veci,

ktoré sa máte naučiť a v máji toho roka Vás z toho vyskúšame.

Nižšie v článkoch Vám prinášame rozpis tém k preskúšaniu.

 

(Sú tu verejne publikované len údaje k aktuálnej hodnosti.)

 

TERMÍN PRESKÚŠANIA HODNOSŤ  
07. 10. 2013 Čakateľ
05. 05. 2014 Pešiak
 11. 05. 2015  Boží sluha
     
     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08May

Témy na 3. hodnosť BOŽÍ SLUHA

Dňa 11. 05. 2015 (pondelok) sa na miništrantskom stretnutí

o 16:00 hod. bude konať „preskúšanie“

na TRETÍ miništrantský stupeň BOŽÍ SLUHA.

Viac informácií o tejto novinke nájdeš tu: HODNOSTI (klikni)

!!! NA STRETKO SI PRINESTE VŠETCI MINIŠTRANTSKÉ PREUKAZY !!!
Miništrantom budú odovzdané nové nálepky na preukazy,
pekné odznaky a dekrét o udelení hodnosti.

 

DOTERAJŠIE NAJVYŠŠIE HODNOSTI, KTORÉ MÔŽETE DOSIAHNUŤ a ktoré si môžete tiež dorobiť na stretku. Témy a materiály tu:
ČAKATEĽ - porozprávať o svojom patrónovi, delenie Svätého Písma, poznať liturgické predmety.
Viac info ako i vypracovanie tu: http://ministrantisered.fara.sk/sutaz/hodnosti/20-temy-na-hodnost-cakatel

PEŠIAK - poznať priebeh svätej omše, poznať Desatoro Božích prikázaní, poznať 6 hlavných právd viery.

Viac info ako i vypracovanie tu: http://ministrantisered.fara.sk/sutaz/hodnosti/19-temy-na-hodnost-pesiak

BOŽÍ SLUHA - veková hranica 12 rokov; vedieť modlitbu Anjel Pána, vedieť vymenovať 7 sviatostí, ovládať modlitbu ruženca (poznať aspoň 10 tajomstiev = 2 ružence)
PRAKTICKÁ ČINNOSŤ: Práca s misálom, ovládať chodenie s vélom a okiadzanie (Najsvätejšia sviatosť 3x3, ostatné 3x2)

Viac info ako i vypracovanie tu dole

 

Z čoho budeš skúšaný / čo sa musíš dovtedy naučiť ?

Veková hranica na tretí stupeň je 12 rokov, keďže úspešný absolvent môže zastávať post v Ústredných orgánoch spoločenstva a právo zúčastňovať sa volieb, viď. STANOVY.

15April

Témy na 2. hodnosť PEŠIAK

 

Dňa 5.5.2014 (pondelok) sa na miništrantskom stretnutí

o 16:00 hod. bude konať „preskúšanie“

na DRUHÝ miništrantský stupeň PEŠIAK.

Viac informácií o tejto novinke nájdeš tu: HODNOSTI (klikni)

 

NA STRETKO SI PRINESTE MINIŠTRANTSKÉ PREUKAZY 

 

Z čoho budeš skúšaný / čo sa musíš dovtedy naučiť ?

  •   Poznať Desatoro Božích prikázaní - (miništranti do 9 rokov: vedieť modlitby Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu.)

1. Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.

2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.

3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

4. Cti otca svojho i matku svoju.

5. Nezabiješ.

6. Nezosmilníš.

7. Nepokradneš.

8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.

9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.

10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho ani po ničom, čo je jeho.

08September

Témy na 1. hodnosť ČAKATEĽ

 

Dňa 7.10.2013 (pondelok) sa na miništrantskom stretnutí o 16:30 hod. bude konať „preskúšanie“

na PRVÝ miništrantský stupeň ČAKATEĽ.

 

Viac informácií o tejto novinke nájdeš tu: HODNOSTI (klikni) 

 

Z čoho budeš skúšaný / čo sa musíš dovtedy naučiť ?

  • 1.  vedieť porozprávať o svojom krstnom patrónovi - Kde sa narodil; kde zomrel; význam mena a niečo z jeho života(miništranti do 8 rokov: povedať o ňom spolu tromi vetami = význam mena a čo významné spravil alebo ako zomrel)
  • 2. poznať delenie Starého a Nového zákona (miništranti do 8 rokov: povedať koľko kníh má Starý a Nový zákon; vymenovať štyroch evanjelistov).

Delenie Starého a Nového zákona je uvedené tu: (nauč sa len hrubo vyznačené slová - pri Starom zákone knihy nemusíš):