Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

 

Dňa 5.5.2014 (pondelok) sa na miništrantskom stretnutí

o 16:00 hod. bude konať „preskúšanie“

na DRUHÝ miništrantský stupeň PEŠIAK.

Viac informácií o tejto novinke nájdeš tu: HODNOSTI (klikni)

 

NA STRETKO SI PRINESTE MINIŠTRANTSKÉ PREUKAZY 

 

Z čoho budeš skúšaný / čo sa musíš dovtedy naučiť ?

  •   Poznať Desatoro Božích prikázaní - (miništranti do 9 rokov: vedieť modlitby Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu.)

1. Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.

2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.

3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

4. Cti otca svojho i matku svoju.

5. Nezabiješ.

6. Nezosmilníš.

7. Nepokradneš.

8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.

9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.

10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho ani po ničom, čo je jeho.

 

  •  Poznať 6 hlavných právd viery -  (miništranti do 9 rokov: vedieť sa pomodliť modlitbu Pod tvoju ochranu).

 1. Boh je len jeden.

2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.

3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil.

4. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce.

5. Duša človeka je nesmrteľná.

6. Božia milosť je na spásu potrebná.

  • Poznať priebeh svätej omše (miništranti do 9 rokov: vedieť len tie červeno zvýraznené)

Nauč sa len hrubo vyznačené časti a aj tie červené:

A) BOHOSLUŽBA SLOVA

1. Úvodný spev
2. – 3. Prežehnanie a pozdrav
4. – 5. Úkon kajúcnosti + vzývanie Pána: Pane zmiluj sa. Kriste zmiluj sa. Pane zmiluj sa
6. Oslavná pieseň - Hymnus Glória – Sláva Bohu na výsostiach
7. Modlitba dňa - Kolekta
8. Prvé čítanie
9. Medzispev - Responzoriový žalm
10. Druhé čítanie
11. Spev pred evanjeliom - Alelujový verš
12.Evanjelium
13. Homília
14. Vyznanie viery - Krédo – 
Verím v Boha

B) BOHOSLUŽBA EUCHARISTIE

15. PRÍPRAVA OBETNÝCH DAROV
16. Modlitba nad obetnými darmi - ofera
17. Pieseň vďaky - prefácia 
18. Sanctus - zvolanie Svätý, svätý, svätý... 
19. – 20. EUCHARISTICKÁ MODLITBA (kánon) – súčasťou je Premenenie
21. OBRAD PRIJÍMANIA
22. Modlitba Pána - Otče náš
23. Obrad pokoja
24. Lámanie Chleba
25. Hľa Baránok Boží 
26. Prijímanie
27. Spev na prijímanie. 
28. Modlitba po prijímaní - postkomúnia
29. Požehnanie a prepustenie veriacich