Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

 

Dňa 7.10.2013 (pondelok) sa na miništrantskom stretnutí o 16:30 hod. bude konať „preskúšanie“

na PRVÝ miništrantský stupeň ČAKATEĽ.

 

Viac informácií o tejto novinke nájdeš tu: HODNOSTI (klikni) 

 

Z čoho budeš skúšaný / čo sa musíš dovtedy naučiť ?

  • 1.  vedieť porozprávať o svojom krstnom patrónovi - Kde sa narodil; kde zomrel; význam mena a niečo z jeho života(miništranti do 8 rokov: povedať o ňom spolu tromi vetami = význam mena a čo významné spravil alebo ako zomrel)
  • 2. poznať delenie Starého a Nového zákona (miništranti do 8 rokov: povedať koľko kníh má Starý a Nový zákon; vymenovať štyroch evanjelistov).

Delenie Starého a Nového zákona je uvedené tu: (nauč sa len hrubo vyznačené slová - pri Starom zákone knihy nemusíš):

Biblia pozostáva z dvoch častí — Starého a Nového Zákona. Starý Zákon je prevažne predpoveďou Krista. Zrozumiteľnými slovami, náznakmi, predobrazmi a mnohými obrazmi predpovedá Kristov príchod.Starý zákon—39 kníhPentateuch - dejepisné (Päť kníh Mojžišových—Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri a Deuteronómium)
História - dejepisné (Jozua, Kniha Sudcov, Rút, Prvá a Druhá Samuelova kniha, Prvá a Druhá kniha kráľov, Prvá a Druhá kniha kroník, Ezdráš, Nememiáš a Ester)
Žalmy - náučné (Jób, Príslovia, Kohelet—Kazateľ a Veľpieseň)
Proroci pred exilom - prorocké (Zoradené podľa pravdepodobného chronologického poriadia: Abdiáš, Joel, Jonáš, Ámos, Ozeáš, Iziáš, Micheáš, Nahum, Sofoniáš, Jeremiáš, Habakuk)
Proroci v čase exilu - prorocké (Daniel a Ezechiel)
Proroci po exile - prorocké (Aggeus, Zachariáš a Malachiáš)Nový zákon—27 kníh
Evanjeliá (Matúš, Marek, Lukáš a Ján)
Skutky apoštolov
Listy (List Rimanom—Júdov list)
Proroctvo (Zjavenie Jána)

  • 3.poznať liturgické predmety (miništranti do 8 rokov: poznať tie najpoužívanejšie)