Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

Dňa 11. 05. 2015 (pondelok) sa na miništrantskom stretnutí

o 16:00 hod. bude konať „preskúšanie“

na TRETÍ miništrantský stupeň BOŽÍ SLUHA.

Viac informácií o tejto novinke nájdeš tu: HODNOSTI (klikni)

!!! NA STRETKO SI PRINESTE VŠETCI MINIŠTRANTSKÉ PREUKAZY !!!
Miništrantom budú odovzdané nové nálepky na preukazy,
pekné odznaky a dekrét o udelení hodnosti.

 

DOTERAJŠIE NAJVYŠŠIE HODNOSTI, KTORÉ MÔŽETE DOSIAHNUŤ a ktoré si môžete tiež dorobiť na stretku. Témy a materiály tu:
ČAKATEĽ - porozprávať o svojom patrónovi, delenie Svätého Písma, poznať liturgické predmety.
Viac info ako i vypracovanie tu: http://ministrantisered.fara.sk/sutaz/hodnosti/20-temy-na-hodnost-cakatel

PEŠIAK - poznať priebeh svätej omše, poznať Desatoro Božích prikázaní, poznať 6 hlavných právd viery.

Viac info ako i vypracovanie tu: http://ministrantisered.fara.sk/sutaz/hodnosti/19-temy-na-hodnost-pesiak

BOŽÍ SLUHA - veková hranica 12 rokov; vedieť modlitbu Anjel Pána, vedieť vymenovať 7 sviatostí, ovládať modlitbu ruženca (poznať aspoň 10 tajomstiev = 2 ružence)
PRAKTICKÁ ČINNOSŤ: Práca s misálom, ovládať chodenie s vélom a okiadzanie (Najsvätejšia sviatosť 3x3, ostatné 3x2)

Viac info ako i vypracovanie tu dole

 

Z čoho budeš skúšaný / čo sa musíš dovtedy naučiť ?

Veková hranica na tretí stupeň je 12 rokov, keďže úspešný absolvent môže zastávať post v Ústredných orgánoch spoločenstva a právo zúčastňovať sa volieb, viď. STANOVY.

 

  •   Poznať modlitbu Anjel Pána - 

Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha Svätého. 
Zdravas', Mária...
 Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. 
Zdravas', Mária...
A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
Zdravas', Mária...

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Bože, z anjelovho zvestovanie vieme,
že tvoj Syn, Ježiš Kristus, sa stal človekom;
prosíme ťa,
vlej nám do duše svoju milosť,
aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

  • Vedieť vymenovať 7 sviatostí -

1. Sviatosť krstu

2. Sviatosť zmierenia

3. Sviatosť Eucharistie

4. Sviatosť birmovania

5. Sviatosť manželstva

6. Sviatosť kňazstva

7. Sviatosť pomazania chorých

  • Ovládať modlitbu ruženca (vybrať si dva ružence a naučiť sa teda spolu 10 tajomstiev)

 Preddesiatky pri každom ruženci (pre každý sú tri) nemusíte vedieť, avšak budú za to plusové body.
RUŽENCE môžete nájsť v JKS alebo aj tu: http://www.medzugorie.sk/aktuality/ruzenec.htm

 

TÍ MINIŠTRANTI, KTORÍ SKÚŠKU ABSOLVUJÚ, sa pôjdu hrať k ostatným a mladší, ktorí sa nemôžu pre vek podujať na preskúšaní, sa budú hrať pekné aktivity, príp. si dorobia nižšie hodnosti :)

Absolventom budú odovzdané dekréty o udelení hodnosti, nálepky na preukaz a aj odznak, ktorý potom dáme všetkým miništrantom.