Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

Od budúceho týždňa (17.11.2014) spúšťame nový rozpis služieb pri sv. omšiach. Doteraz ste sa mohli v sakristii zapisovať na voľné termíny, ktoré vám vyhovovali. Rozpis sme aktualizovali tak, aby sa všetci miništranti približne rovnako vystriedali a aby boli služby rovnomerne rozdelené medzi všetkých, ktorí ste sa zapísali. Tento rozpis vám bude prístupný v sakristii kostola i na našej miništrantskej webstránke. Je veľmi dôležité tento rozpis dodržiavať, aby bolo vždy zabezpečené, že kňaz nebude na sv. omši sám a bude mať pri sebe vždy aspoň dvoch miništrantov. Každú sv. omšu majú väčšinou na starosti dvaja miništranti a ak jeden z nich nemôže, buď zoženie za seba náhradu, alebo sa dohodne so svojím spoločníkom na ten deň.


Pre väčšiu motiváciu od 17.11.2014 spúšťame 3.ročník úspešnej celoročnej súťaže s názvom Miništrovanie s Dominom.

Za každú účasť na sv. omšiach, za riešenie webkvízov, za rôzne aktivity, ale i za vzornú účasť na miništrantských stretkách vám budú prideľované body.
Na konci mája bude súťaž pri spoločnej opekačke vyhodnotená a, ako každý rok, víťazi budú za túto snahu odmenení. A odmenení nebudú len prví traja, ale i ostatní, ktorí chodievali a snažili sa miništrovať častejšie.

Aj preto sa vždy oplatí prísť miništrovať.
Nie však kvôli odmene, hlavne preto, že vykonávame službu pri Pánovom oltári a musíme si uvedomiť, aká významná a dôležitá je úloha miništranta.

Už v týchto dňoch pripravujeme i nový web určený práve pre 3. ročník súťaže MINIŠTROVANIE S DOMINOM, kde budú i web kvízy a iné aktivity. Web bude do konca týždňa po 17.11.2014 sprístupnený na adrese: www.ministrantisered.fara.sk/ministrovanie-s-dominom